Arhiva Comunicate
COMUNICAT

COMUNICAT DE PRESA - PRECIZARI - 04.11.2015
(04.11.2015)

In urma aprobarii de catre Guvernul Romaniei a unor acte normative care vin sa intareasca disciplina in materie de securitate la incendii, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Bucovina” al Judetului Suceava face urmatoarele precizari:
In decursul timpului, pe teritoriul judetului nostru s-au inregistrat situatii de urgenta complexe (incendii, inundatii, alunecari de teren, accidente si altele) care au pus in pericol viata si sanatatea persoanelor, si nu de putine ori s-au inregistrat si victime omenesti.
Pe timpul activitatilor preventive executate de catre personalul inspectoratului s-au avut in vedere, in principal, remedierea pe loc a deficientelor constatate, instruirea personalului de pe locul de munca si acordarea asistentei tehnice de specialitate factorilor de decizie, cu privire la managementul riscurilor potentiale din unitatea respectiva.
Cei mai multi conducatori de unitati si obiective economice au inteles sa se conformeze cerintelor legislatiei specifice si sa implementeze masurile de punere in siguranta a utilizatorilor cu activitate permanenta si temporara, in spatiul de lucru respectiv.
Sunt si situatii cand factorii de decizie din obiectivele si institutiile in cauza nu au inteles importanta activitatii preventive desfasurate de cadrele inspectoratului si sa dea finalizarea cuvenita proceselor verbale si notelor de control ce le-au fost aduse la cunostinta, acceptand sa-si desfasoare in continuare activitatea, punand sub semnul intrebarii siguranta utilizatorilor.
Si in acest moment, cand au fost emise ultimele acte normative pe linia securitatii la incendiu, activitatea cadrelor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Bucovina” al Judetului Suceava va urmari acelasi scop, de punere in siguranta a obiectivelor si utilizatorilor aferenti, respectand, ca si pana acum, principiile care stau la baza activitatii de perevenire, si anume: principiul legalitatii, principiul continuitatii si gradualitatii, principiul impartialitatii si principiul confidentialitatii.
Asiguram cetatenii judetului de obiectivitatea si impartialitatea cadrelor inspectoratului in activitatea preventiva desfasurata, pentru implementarea legislatiei in vigoare, reiterand faptul ca nu putem sa comensuram material viata si sanatatea persoanelor, precum si traumele psihice ale celor apropiati victimelor.
Drept urmare, consideram ca nicio masura materiala nu poate fi considerata prea costisitoare, comparativ cu viata si sanatatea unei persoane.

*
* *

Aducem la cunostinta cetatenilor elementele de noutate aparute in legislatia specifica si postate pe site-ul Guvernului Romaniei, dupa cum urmeaza:
„In cazul constructiilor sau amenajarilor cu suprafata mai mare de 200 mp, avand destinatia de comert, cultura si turism, autorizate din punct de vedere al securitatii la incendiu, dispunerea masurii complementare de oprire a functionarii se face in oricare din urmatoarele situatii:
Depasirea cu mai mult de 10% a numarului de utilizatori pentru care s-a acordat autorizatia de securitate la incendiu;
Depasirea numarului de niveluri supraterane fata de valoarea de referinta admisa pentru cladirile cu nivelul V de stabilitate la incendiu/grad de rezistenta la foc;
Desfiintarea unei cai de evacuare atunci cand potrivit reglementarilor tehnice specifice se impun doua sau mai multe cai de evacuare, in concordanta cu valoarea de referinta;
Reducerea prin elemente de constructie, cu mai mult de 25% din valoarea de referinta a inaltimii/latimii cailor de evacuare, in conditiile in care deficienta nu poate fi inlaturata pe timpul controlului;
Desfiintarea instalatiilor/sistemelor de stingere a incendiilor ori de detectare, semnalizare si avertizare incendiu, precum si a celor de iluminat de securitate pentru evacuare.

Valorile de referinta pentru aceste criterii sunt cele cuprinse in documentatiile tehnice aferente autorizatiilor de securitate la incendiu, emise de inspectoratele pentru situatii de urgenta, raportate la cerintele reglementarilor tehnice indicate in documentatia care a stat la baza obtinerii autorizatiei.

In cazul constructiilor sau amenajarilor cu suprafata mai mare de 200 mp, avand destinatia de comert, cultura si turism, care nu au autorizatie de securitate la incendiu, dispunerea masurii complementare de oprire a functionarii se face in oricare din urmatoarele situatii:
Depasirea numarului maxim de utilizatori pentru baruri, cluburi, discoteci si restaurante cu mai mult de 10% din valoarea de referinta;
Depasirea numarului de niveluri supraterane fata de valoarea de referinta admisa pentru cladirile cu nivelul V de stabilitate la incendiu/ gradul de rezistenta la foc;
Neasigurarea numarului minim de cai pentru evacuare fata de valoarea de referinta;
Reducerea prin elemente de constructie, cu mai mult de 25% din valoarea de referinta a inaltimii/latimii cailor de evacuare, in conditiile in care deficienta nu poate fi inlaturata pe timpul controlului;
Neechiparea cu instalatii de stingere a incendiilor ori de detectare, semnalizare si avertizare incendiu, in concordanta cu valoarea de referinta;
Neechiparea cu instalatii/sisteme de desfumare ori instalatii de iluminat de securitate pentru evacuare, in concordanta cu valoarea de referinta;
Categorii de constructii sau amenajari la care nu au fost identificate data realizarii documentatiei tehnice de autorizare a lucrarilor de constructii sau momentul punerii in functiune.

Valorile de referinta pentru aceste criterii sunt cele cuprinse in reglementarile tehnice specifice in vigoare la data realizarii documentatiei tehnice de autorizare a lucrarilor de constructii sau la momentul punerii in functiune.

Masura de oprire a functionarii ori utilizarii cladirilor ori spatiilor amenajate se realizeaza pana la obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu. Pentru situatia depasirii cu 10% a numarului de utilizatori pentru care s-a acordat autorizatia, masura complementara de oprire a functionarii ori utilizarii cladirilor ori spatiilor amenajate se dispune pentru 60 de zile calendaristice incepand cu data comunicarii procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor.”

Purtator de cuvant - plt.adj. Alin GALEATA - 0747 051950

Apel unic de urgenţă
Ministerul Administratiei si Internelor
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
Prefectura Suceava
Consiliul Judeţean Suceava
Inspectoratul judeţean de Poliţie Suceava
Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Suceava
FOTO

FOTO

FOTO

FOTO

<FOTO