Arhiva Comunicate
COMUNICAT

Accident rutier în localitatea Vatra Moldovitei (DN 17A, Km 10 + 700)
(26.02.2008)

(25.02.2008, orele 23.27)

Detasamentul de Pompieri Campulung Moldovenesc impreuna cu Comitetul Local Vatra Moldovitei au intervenit cu o autospeciala si un TAF pentru salvarea unei persoane aflate intr-un autoturism marca Skoda, cu pericol de prabusire într-o rapa.
La sosirea echipajului autoturismul se afla în afara partii carosabile pe o panta cu inclinare mai mare de 60 de grade la cca 10 m de sosea. A fost stabilizat autoturismul dupa care s-a trecut la salvarea conducatorului auto. Ulterior s-a ridicat si masina pe carosabil.
Interventia s-a incheiat la orele 02.10.
A fost salvat conducatorul auto Vasile L. (47 ani) si autoturismul in valoare de 30.000 RON.
Evenimentul nu s-a soldat cu pierderi de vieti omenesti.

COMUNICAT DE PRESA

Prevederi ale actelor normative pentru combaterea fenomenului de incendiere
a vegetației uscate de pe terenurile agricole

In scopul implicrii mai active a autoritatilor administratiei publice locale si a autoritatilor competente de mediu precum si a celorlalte structuri cu atributii de management a situatiilor de urgenta din subsistemul judetean, pentru combaterea / stoparea fenomenului de incendiere a vegetatiei uscate de pe terenurile agricole va informam cu principalele prevederi ale actelor normative in domeniu dupa cum urmeaza :

A. O.U.G. 195/2005 privind protectia mediului:
- art.52 alin. (3) lit.b.)
" In ariile naturale protejate si in vecinatatea acestora: este interzisa:
- aprinderea si folosirea focului deschis in afara vetrelor special amenajate si semnalizate în acest scop de catre administratorii sau custozii acestora "
- art.94 alin.(1) lit.n) - Obligatiile persoanelor fizice si juridice
"Nu ard miristile, stuful, tufarisurile sau vegetatia ierboasa fara acceptul autoritatii competente pentru protectia mediului si fara informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta"
art.96alin.(1) nr.crt.9.
"Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 6500 lei (RON) LA 7000 lei (RON) pentru persoane fizice si de la 25.000 lei (RON) la 30.000 lei (RON) pentru persoanele juridice incalcarea urmatoarei prevederi legale :
- obligatia proprietarilor si detinatorilor de terenuri cu titlu sau fara titlu de a nu arde miristile, stuful, tufarisurile sau vegetatia ierboasa, fara acceptul autoritatilor competente pentru protectia mediului si fara informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta"
- art.97 alin. (1)
Constatarea contraventiilor si a amenzilor prevazute la art.96 se realizeaza de catre comisari din cadrul Garzii de Mediu, cadre de politie, jandarmi, personalul M.Ap.N. imputernicit si personalul structurilor de administrare si custorii ariilor naturale protejate, numai pe teritoriul ariei naturale protejate administrate.

B. Ordinul comun nr. 791/1381/12.12.2006 al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, respectiv al ministrului mediului si gospodaririi apelor pentru definirea bunelor conditii agricole si de mediu în Romania.
Art.1. începand cu data aderarii Romaniei la U.E. fermierii romani care solicita plati directe in cadrul schemei unice de plata pe suprafata - SAPS - trebuie sa respecte urmatoarele bune conditii agricole si de mediu :
II. Standardele pentru mentinerea continutului optim de materie organica in sol prin aplicarea unor practici agricole corespunzatoare:
Pct.5. - arderea miristilor si a resturilor vegetale pe terenul arabil este permisa numai cu acordul autoritatilor competente pentru protectia mediului.

C. Norma generala de aparare impotriva incendiilor aprobata cu OMAI nr. 163/2007.
Art.97
(1) Utilizarea focului deschis in locuri cu pericol de incendiu si pe timp de vant este interzisa; locurile cu pericol de incendiu, in care se aplica aceasta interdictie, se stabilesc si se marcheaza de persoanele in drept.
(2) Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis in incintele unitatilor, în zonele de agrement si în gospodariile populatiei se face numai in locuri special amenajate, in conditii si la distante care sa nu permita propagarea focului la constructii, depozite, culturi agricole, paduri, plantatii sau la alte vecinatati.
(3) Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deseurilor si a altor materiale combustibile se face in locuri special amenajate ori pe terenuri pregatite, cu luarea masurilor ce se impun pentru impiedicarea propagarii focului la vecinatati, asigurandu-se supravegherea permanenta a arderii, precum si stingerea jarului dupa terminarea activitatii.
(4) Arderea miristilor se face numai dupa luarea masurilor ce se impun pentru impiedicarea propagarii focului la vecinatati, asigurandu-se supravegherea permanenta a arderii.
(5) Utilizarea focului deschis nu se admite la distanțe mai mici de 40 m fata de locurile cu pericol de explozie: gaze si lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m fața de materiale sau substante combustibile: lemn, hartie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fara a fi supravegheat și asigurat prin masuri corespunzatoare.
(6) Luarea masurilor pentru prevenirea jocului copiilor cu focul in conditii si in locuri in care se pot produce incendii constituie o obligatie a persoanelor care raspund, potrivit legii, de creșterea, educarea si ingrijirea copiilor.
ART. 98
(1) Reglementarea de catre administratorul operatorului economic/conducatorul institutiei sau, dupa caz, de consiliul local a modului de executare a lucrarilor cu foc deschis presupune:
a) stabilirea locurilor unde, periodic sau permanent, se pot efectua lucrari cu foc deschis, cum sunt topirea bitumului, arderea deseurilor combustibile, curatarile prin ardere, precum si a persoanelor care le supravegheaza;
b) stabilirea si marcarea locurilor cu pericol de incendiu in care este interzisa utilizarea focului deschis;
c) nominalizarea persoanelor care au dreptul sa emita permis de lucru cu foc;
d) descrierea procedurii de emitere, semnare, aducere la cunostinta si pastrare a permisului de lucru cu foc;
e) aprobarea unor instructiuni specifice de prevenire a incendiilor pentru astfel de lucrari.
ART. 106
(1) Reglementarea fumatului din punct de vedere al prevenirii incendiilor este obligatorie în cadrul fiecarui operator economic sau al fiecarei institutii publice si se face prin dispozitie scrisa, data de persoana cu atributii de conducere.
(2) Pentru situatiile in care o constructie sau o amenajare este folosita de mai multi utilizatori, reglementarea fumatului se face prin dispozitie emisă de proprietarul constructiei sau al amenajarii respective, însusita de utilizatorii in cauza.
(3) In dispozitia pentru reglementarea fumatului se mentioneaza:
a) locurile cu pericol de incendiu sau de explozie, pe langa spatiile publice inchise, conform legii, in care este interzis fumatul sau, dupa caz, accesul cu tigari, chibrituri sau brichete; se prevad obligatoriu locurile cu schele, cofraje si eșafodaje, realizate din materiale combustibile, precum si lanurile de cereale in faza de coacere si zonele impadurite;
b) locurile amenajate pentru fumat;
c) persoanele desemnate sa raspunda de supravegherea respectarii reglementarii, pe locuri si sectoare de activitate;
d) alte date si informatii necesare sa fie precizate pentru a diminua pericolul de incendiu.
(4) Locurile in care este interzis fumatul se marcheaza conform legii.
(5) Locurile in care este permis fumatul se marcheaza cu indicatorul "LOC PENTRU FUMAT".
(6) Locurile pentru fumat stabilite in exteriorul cladirilor sunt amplasate la o distanta mai mare de 40 m fata de locurile in care exista pericol de explozie: gaze si lichide combustibile, explozivi, vapori inflamabili etc., 10 m fata de locurile in care exista materiale solide combustibile: lemn, textile, hartie, carton asfaltat, bitum, si 50 m fata de culturile de cereale paioase in perioada coacerii si recoltarii sau de zonele impadurite.
(7) Locurile stabilite pentru fumat se prevad cu:
a) scrumiere sau vase cu apa, nisip sau pamant;
b) instrucțiuni afisate, cuprinzand masuri de prevenire a incendiilor si reguli de comportare in caz de incendiu;
c) mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor.
(8) Scrumierele din interiorul cladirilor se amplaseaza astfel incat sa nu fie posibila aprinderea materialelor combustibile din apropiere, cum ar fi draperii, perdele, jaluzele.
(9) Depunerea in scrumiere a altor deseuri de materiale combustibile, cum sunt hartia, cartonul, textilele, este interzisa.
(10) Golirea scrumierelor în cosurile de hartie sau in alte locuri in care exista materiale combustibile este interzisa.
(11) Aruncarea la intamplare a resturilor de tigari sau chibrituri aprinse este interzisa.
ART. 116
In locuintele unifamiliale/multifamiliale/gospodariile populatiei se interzic:
a) utilizarea aparatelor electrice, cablurilor electrice, prizelor, intrerupatoarelor, dispozitivelor de protectie cu defectiuni sau cu improvizatii;
b) suprasolicitarea retelei electrice prin folosirea simultana a mai multor receptori;
c) nesupravegherea aparatelor electrice sub tensiune, cum sunt: fier de calcat, resou, radiator si altele asemenea;
d) folosirea siguranțelor fuzibile supradimensionate prin inlocuirea cu lita a fuzibilului calibrat;
e) folosirea chibriturilor, lumanarilor, lampilor de iluminat cu petrol, in spatii cu pericol de incendiu, cum sunt: depozite de furaje, grajduri, magazii, poduri si altele asemenea;
f) folosirea chibriturilor, lumanarilor, lampilor de iluminat cu petrol atat în spatii cu pericol de explozie, respectiv in incaperi in care sunt depozitate produse petroliere, cat si in lanuri de cereale, pajisti, in paduri si in apropierea acestora;
g) asezarea sau pastrarea buteliilor de gaze in apropierea oricaror surse de caldura ori sub actiunea directa a razelor solare;
h) folosirea buteliilor de gaze lichefiate fara regulatori de presiune, cu garnituri deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate sau largite la capete;
i) folosirea flacarii pentru verificarea etanseitatii buteliei, garniturilor, regulatorilor de presiune sau a furtunului/conductei de gaz; verificarea se face numai cu emulsie de apa cu sapun;
j) incalzirea cu flacara a buteliilor ori folosirea acestora in poziție culcat, rasturnata sau inclinata;
k) transvazarea gazului din butelie in orice alte recipiente sau folosirea de butelii improvizate;
l) pastrarea surselor de foc, cum sunt chibrituri, brichete, lumanari, lampi cu gaz si altele asemenea, in locuri în care au acces copiii;
m) nesupravegherea copiilor, precum si blocarea lor în casa cu lumanari aprinse, sobe, plite si/sau aparate electrice aflate în functiune.
n) depozitarea de materiale combustibile sau inflamabile, cum sunt butelii, bidoane cu produse petroliere si altele asemenea, in podurile cladirilor;
o) folosirea afumatoarelor improvizate ori amplasarea acestora în magazii, poduri, remize, sub soproane sau lagamateriale combustibile; afumaorile se confecționeaza in idaii de caramidai ateriale incombustibile si se amplasează independent de celelalte construcții din gospodărie.
ART. 117
În locuinte de tip unifamilial sau în apartamentele blocurilor de locuit, carburantii sau alte lichide inflamabile pentru uz casnic se păstrează numai în ambalaje metalice special destinate, închise ermetic, în locuri protejate si fără a se depăsi 25 l.
ART. 118
Măsurile de prevenire a incendiilor privind instalatțiile electrice, de încălzire, de gaze/GPL, fumatul, depozitarea, utilizarea focului deschis, colectarea deseurilor, precum si cele împotriva descărcărilor electrice atmosferice/electricitătii statice se aplică si în locuintele unifamiliale/multifamiliale/gospodăriile populației.
ART. 119
Pentru asigurarea interventiei în caz de incendiu se recomandă amplasarea în bucătării a unui stingător sau a unei pături de incendiu.
ART. 149
(1) Controlul propriu al respectării normelor, dispozițiilor si măsurilor de apărare împotriva incendiilor se efectuează de:
a) structurile cu atribuții de apărare împotriva incendiilor, constituite în cadrul operatorului economic/institutiei/localitătii pe baza unui grafic anual, trimestrial, lunar, zilnic;
b) personalul din componenta preventivă a serviciilor publice, voluntare si private;
c) sefii locurilor de muncă respective, zilnic sau pe schimb, după caz.
(2) Controlul efectuat de structurile stabilite la alin. (1) lit. a) se finalizează prin documente scrise, în care se consemnează:
a) constructiile si instalatiile care au fost cuprinse în control;
b) constatările rezultate din teren;
c) propuneri de măsuri si actiuni de înlăturare a deficiențelor si de îmbunătătire a activitătii.
(3) Trimestrial, structurile enumerate la alin. (1) lit. a) efectuează un control de verificare privind respectarea obligațiilor contractuale din domeniul apărării împotriva incendiilor si a normelor specifice de apărare împotriva incendiilor la persoanele fizice/juridice care desfăsoară activităti în perimetrul operatorului economic/instituției/localitătii.
(4) Constatările, măsurile si deciziile adoptate în urma controalelor se aduc la cunostintă, prin documente scrise, tuturor persoanelor implicate.
ART. 150
În baza concluziilor rezultate din controalele autoritătii de stat sau din controalele proprii, administratorul operatorului economic, conducătorul institutiei sau, după caz, primarul este obligat să ia măsuri imediate de remediere a tuturor neregulilor constatate în domeniul apărării împotriva incendiilor.
ART. 151
(1) Activitatea de apărare împotriva incendiilor desfăsurată de operatorul economic, institutie sau organul administrației publice centrale sau locale se analizează, conform legii, semestrial sau anual, precum si cu prilejul finalizării controalelor si după producerea unor incendii.
(2) Analiza prevăzută la alin. (1) se desfăsoară pe bază de raport sau informare întocmit/întocmită de structura care are atributii în domeniul apărării împotriva incendiilor.

D. ORDIN Nr. 160 din 23 februarie 2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfăsurare si finalizare a activității de prevenire a situațiilor de urgență prestate de serviciile voluntare si private pentru situatii de urgentă
CAP. 1
Dispozitii generale
ART. 1
Activitatea de prevenire a situațiilor de urgentă desfăsurată de către serviciile voluntare si private pentru situații de urgentă, denumită în continuare activitate de prevenire, reprezintă totalitatea actiunilor specifice planificate si realizate, potrivit legii, în vederea preîntâmpinării, reducerii sau eliminării riscurilor de producere a situațiilor de urgență si a consecințelor acestora, a protecției populației, a mediului, a bunurilor si valorilor.
ART. 9
(1) La nivelul localitătii, activitatea de prevenire este coordonată de primar.
(2) Organizarea activitătii de prevenire se asigură de către seful serviciului voluntar pentru situatii de urgență si se realizează prin personalul compartimentului de prevenire, al cărui număr este dimensionat conform reglementărilor tehnice specifice.
ART. 17
(5) seful serviciului voluntar pentru situații de urgentă înmânează primarului, săptămânal, toate documentele de control încheiate în săptămâna anterioară, în vederea constatării contravențiilor si aplicării sanctiunilor contraventionale, conform reglementărilor în vigoare.
ART. 18
Pe baza constatărilor rezultate, seful serviciului voluntar pentru situații de urgență întocmeste, semestrial, analiza activitătii de prevenire si a neregulilor constatate, pe care o supune dezbaterii consiliului local, si propune măsuri pentru remedierea acestora.

E. Ordinul prefectului nr. 17.112/10.07.2007
Ca urmare a adresei nr. l36903/VPD/2007 a Ministerului Internelor si Reformei Administrative, privind respectarea strictă a normelor de protecție împotriva incendiilor pe durata desfăsurării secerisului si a celorlalte lucrări agricole premergătoare înfiintării de noi culturi, pentru a se evita producerea de incendii care să afecteze viața si bunurile cetătenilor, vă solicităm aplicarea măsurilor stabilite prin planurile de protectie împotriva incendiilor si verificarea modului la care la nivelul unitătilor administrativ teritoriale sunt aplicate aceste măsuri de către primari, în calitatea lor de presedinti ai comitetelor locale pentru situatii de urgentă.
Referitor la acceptul pentru arderea vegetației uscate, solicitantul trebuie să depună la A.P.M. Suceava următoarele: certificarea cererii (pe ce motiv se arde); măsuri deprotecție împotriva extinderii incendiului: arături adânci pe perimetrul incendiat, dovada că detțin mijloace de internenție specifice acțiunii de stingere (tractoare, pluguri, rezerve de apă), numele persoanelor care supraveghează focul, etc; aviz de la unitatea fitosanitară prin care se justifică motivul arderii în cazul dăunătorilor; plan de situatie cu amplasamentul parcelelor, suprafețe, vecinătăti, zone sensibile si distante aferente; aviz emis de Direcția pentru Agricultură si Dezvoltare Durabilă; dovada informării serviciilor publice comunitare (ISU, IJP, primărie, etc).
De asemenea, se va acorda o atenție deosebită supravegherii zonelor cu potențial de producere a incendiilor, traversate de căi rutiere intens circulate, în preajma cărora se află terenuri cu vegetatie uscată care, prin autoaprindere sau incendiere si degajare de fum dens, pot afecta vizibilitatea si crea situatii de risc major pentru siguranța rutieră.
În legătură cu eventualele situații deosebite generate de fenomenele menționate cât si a măsurilor întreprinse, veti informa cu maximă operativitate Inspectoratul pentru Situatii de Urgent㠄Bucovina” al judetului Suceava.INSPECTOR SEF
Colonel, ing.
LUCEL LULCIUCOfiter informare si relatii publice
Cpt.
Dan Baltaru

Apel unic de urgenţă
Ministerul Administratiei si Internelor
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
Prefectura Suceava
Consiliul Judeţean Suceava
Inspectoratul judeţean de Poliţie Suceava
Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Suceava
FOTO

FOTO

FOTO

FOTO

<FOTO