Arhiva Preveniri
PREVENIRE

RAPORT DE EVALUARE a activitatii desfasurate de I.S.U. „BUCOVINA” Suceava in anul 2011

Inspectoratul si subunitatile subordonate si-au desfasurat activitatea în baza cadrului normativ si a legislatiei specifice domeniilor de competenta si responsabilitate, în conformitate cu prevederile Calendarului de aplicare a masurilor si actiunilor necesare pentru îndeplinirea programului de guvernare în perioada 2009-2012 si de actiuni al Ministerului Administratiei si Internelor pentru anul 2011, respectiv Planului cu principalele obiective, masuri si actiuni ale Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta în anul 2011.
Obiectivul fundamental al institutiei pentru anul 2011 a vizat eficientizarea actiunilor de interventie si gestionare a situatiilor de urgenta, în vederea mentinerii sub control a riscurilor si restabilirea starii de normalitate a vietii comunitatilor umane dupa producerea acestora.

ACTIVITATEA DE PREVENIRE SI PROTECTIE
În acest an efortul principal a fost indreptat spre cunoasterea si insusirea cadrului juridic si tehnic specific, necesar pentru indeplinirea atributiilor stabilite inspectiei judetene de prevenire si optimizarea functionarii structurii, avand in vedere modificarile de organigrama ale Inspectiei judetene de prevenire adoptate la nivel national.
Astfel, Inspectia de prevenire a organizat si desfasurat urmatoarele activitati principale:
- acordarea la nivelul tuturor celor 114 unitati administrativ-teritoriale din zona de competenta, de asistenta tehnica de specialitate pe timpul controalelor de prevenire;
- actiuni de verificare a modului de indeplinire a masurilor stabilite anterior prin procesele verbale de control tehnic de specialitate;
- actiuni pentru verificarea modului in care sunt implementate prevederile legale privind siguranta la incendiu, la obiective si localitati;
- participarea cadrelor la actiunile de instruirile periodica ale membrilor serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta, elevilor, salariatilor si celorlalte categorii de populatie;
- executarea exercitiilor de alarmare publica, a exercitiilor si a aplicatiilor tactice de interventie specifice unor situatii de urgenta.
Avandu-se in vedere necesitatea indeplinirii indicatorilor de performanta si de evaluare a inspectiei judetene, in anul 2011 s-au desfasurat actiuni si activitati dupa cum urmeaza:
In total inspectia de prevenire a executat 2049 de controale fata de 2251 de controale executate in anul 2010, deci mai putin cu 8,90 %. Acest lucru s-a datorat faptului ca in anul 2011 prin planificarea controalelor s-a stabilit ca acestea sa fie executate, de regula, de colective de minim 2 inspectori (unul din cadrul SP si unul din carul SPPEPP).
De asemenea, s-au executat 971 de verificari pe linie de protectie civila, comparativ cu 1171 de verificari efectuate in anul 2010.
In actiunile preventive executate au fost constatate 12.122 deficiente (10.342 privind securitatea la incendiu si 1.780 in domeniul protectiei civile), comparativ cu 12.820 deficiente constatate in anul 2010 (mai putin cu 5,44 %).
Dintre acestea 4.460 deficiente au fost solutionate operativ pe timpul controalelor, comparativ cu 4.415 deficiente solutionate in anul 2010 (mai mult cu 1,00 %) iar 4.566 deficiente au fost sanctionate, comparativ cu 3.558 deficiente sanctionate in anul 2010 (mai mult cu 22,07 %).
Au fost aplicate un numar de 724 de amenzi, comparativ cu 825 amenzi aplicate in anul 2010 (mai putin cu 12,24 %). Cuantumul amenzilor aplicate a fost de 636.000 lei , comparativ cu 709.700 lei in anul 2010 (mai putin cu 10,38 %).
Numarul de avertismente aplicate este 3.842, comparativ cu 2.733 avertismente in anul 2010 (mai mult cu 28,86 %).
Au fost intocmite 724 procese verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor din care doar 8 au fost atacate in instanta, 1 solutionat in favoarea unitatii si 7 sunt pe rol/ in curs de solutionare.
Din analiza sanctiunilor aplicate de inspectia judeteana a rezultat ca valoarea medie a amenzilor este de 878,45 lei, comparativ cu valoarea medie a amenzilor de 860,24 lei in anul 2010 (mai mult cu 1,84 %).
Activitatea de avizare - autorizare a constructiilor, instalatiilor si amenajarilor a reprezentat, ca si in anii precedenti, o prioritate a Inspectiei judetene de prevenire, datorita vizibilitatii in exterior (cu implicatii directe asupra imaginii institutiei) precum si a implicatiilor posibile din punct de vedere administrativ si economic.
In anul 2011 au fost inregistrate si solutionate in termenul legal un numar de 632 cereri pentru eliberarea avizelor, autorizatiilor si altor acte de securitate la incendiu si protectie civila.
De asemeni, au fost solutionate prin raspuns scris 34 de cereri de informatii cu privire la avizarea / autorizarea pentru securitate la incendiu, adresate de persoane juridice (administratia locala, institutii sau operatori economici).
La sfarsitul anului 2011 cele 114 servicii voluntare pentru situatii de urgenta sunt incadrate cu un numar total de 2.548 persoane, din care 213 angajati si 2.335 voluntari.
Avand in vedere prevederile art. 12 alin (3) din O.M.A.I. 718/2005, rezulta la nivelul intregului judet un deficit de 47 sefi servicii (41.22%) si 49 de soferi (42,98%).
Serviciile voluntare pentru situatii de urgenta din judetul Suceava sunt dotate cu 64 autospeciale de stingere functionale si 155 motopompe pentru stins incendii.
In cursul anului 2011, din cele 443 interventii la incendii, serviciile voluntare organizate la nivelul localitatilor au participat in 166 interventii in cooperare cu fortele inspectoratului (37,47 %) iar in 9 cazuri acestea au reusit sa localizeze si sa stinga singure incendiile (un procent de 2,03 %).
La sfarsitul anului 2011 in zona de competenta a inspectoratului sunt constituite un numar total de 18 servicii private. Acestea au fost verificate pe timpul controalelor la operatorii economici care le-au constituit si, individual, la un serviciu constituit ca si societate comerciala.
In judetul Suceava sunt identificati si monitorizati opt operatori economici care sunt clasificati SEVESO - un operator economic, incadrat la risc major de producere a accidentelor tehnologice in care sunt implicate substante periculoase, cu activitate de depozitare, imbuteliere si comercializare a gazului petrolier lichefiat, si sapte operatori economici, incadrati la risc minor de producere a accidentelor tehnologice in care sunt implicate substante periculoase.
In urma inspectiilor executate pe amplasamentele operatorilor SEVESO, in anul 2011 s-au constatat 83 nereguli, din care 30 au fost solutionate pe timpul controalelor, si s-au aplicat un numar de 23 sanctiuni contraventionale - 20 avertismente si 3 amenzi in cuantum de 20.000 RON.
Alarmarea populatiei judetului Suceava despre pericolul atacului din aer sau al producerii unor dezastre se realizeaza cu 129 sirene electrice si 5 grupuri de sirene electronice.
Mentionam ca la nivelul municipiilor si oraselor, zona de acoperire, din punct de vedere al audibilitatii, este de aproximativ 60 %, in schimb la nivelul localitatilor rurale procentul este doar de 31%.
Din totalul de 98 de comune, 31 nu au in dotare sirene electrice/electronice de alarmare publica.
In anul 2011, conform planului anual al activitatilor preventive, s-au executat 22 exercitii de alarmare publica la nivelul localitatilor.
In anul 2011 au fost controlate adaposturile de protectie civila de la administratia publica locala si punctele de comanda ale acestora. In judetul Suceava exista un numar de 8 puncte de comanda si sunt realizate un numar de 73 de adaposturi de protectie civila special amenajate (51 apartinand de fondul public si 22 de fondul privat). Mentionam ca la data actuala, prin fondul de adapostire existent se asigura adapostire doar pentru un procent de 1,38 % din populatia judetului.
Pregatirea prescolarilor si a elevilor in domeniul situatiilor de urgenta a fost organizata si s-a desfasurat conform Protocolului nr. 250/13527 incheiat in anul 2007 intre Ministerul Administratiei si Internelor prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si Ministerul Educatiei Cercetarii si Tineretului, iar la nivel local, Protocolul nr. 879519/12695 din 2007. La activitatile de instruire au participat un numar de 3.865 cadre didactice, 771 personal auxiliar/nedidactic, 46.633 prescolari si elevi. S-au executat un numar de 154 exercitii de evacuare la unitatile de invatamant de pe raza judetului Suceava.

ACTIVITATEA OPERATIVA
Centrul Operational Judetean a actionat permanent pentru monitorizarea, evaluarea, instiintarea, avertizarea, prealarmarea, alertarea si coordonarea tehnica operationala la nivel judetean a situatiilor de urgenta.
Pentru cresterea nivelului de pregatire a personalului si verificarea viabilitatii planurilor de raspuns, in decursul anului 2011 s-au planificat 288 de exercitii tactice cu trupe in teren, dar s-au desfasurat doar 96, restrictionarea facandu-se in baza ordinului IGSU nr. 70765 din 03.09.2011, privind economiile de carburanti.
Pe parcursul anului 2011 structurile subordonate Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta - Suceava au fost solicitate la 3.904 situatii de urgenta, in medie 10,7 pe zi, numarul acestora crescand cu 67,70%, comparativ cu anul 2010, in special ca urmare a cresterii solicitarilor de raspuns pentru interventiile S.M.U.R.D.
Pe tipuri, urgentele se prezinta astfel: 2.411 solicitari de asistenta medicala de urgenta si descarcerare – 61,76%, 793 incendii si arderi necontrolate (350 de arderi necontrolate) – 20,32%, 181 actiuni pentru protectia comunitatilor – 4,64%, 55 asistenta persoane – 1,40%, 367 alte situatii de urgenta – 9,40% si 97 alte interventii 2,48%.
Timpul mediu de raspuns la incendii a fost de 15 minute iar timpul mediu de interventie a fost de 1 ora si 54 de minute.
Serviciile mobile de urgenta, reanimare si descarcerare, constituite in cadrul a 3 subunitati a I.S.U. Suceava, au intervenit, in medie la 6,6 cazuri pe zi, fiind asistati 2.281 adulti si 182 copii. Din cei 2.473 asistati, a fost acordat ajutor medical de urgenta unui numar de 2.221 persoane, din care 166 copii. Fata de aceeasi perioada a anului 2010, a crescut atat numarul cazurilor de urgenta la care au participat S.M.U.R.D. (cu 277,31%), cat si numarul persoanelor asistate (cu 264%).
Timpul mediu de raspuns al S.M.U.R.D. a fost de 10 minute, iar timpul mediu de interventie de 14 minute.
Comparativ cu anul 2010, numarul interventiilor la accidente de circulatie a crescut cu 5,06% in urma accidentelor au fost asistate 224 persoane, din care 25 copii.
In ceea ce priveste tipul actiunilor, 91% o reprezinta ajutoarele medicale de urgenta, 7,97% interventii la accidente de circulatie si 1,03% asistenta persoane.
Ca unele dintre cele mai frecvente riscuri, incendiile si arderile necontrolate, in medie 2,17 pe zi, s-au manifestat in procent de 81,67% la locuinte, anexe si mijloace de transport, 5,76% in industrie, 2,88% la transport si depozitare, 1,57% la hoteluri si restaurante, 1,05% la administratia publica, 0,79% in silvicultura, 1,31% la energie electrica si termica, gaze si apa, 1,57% la comert si 3,40% la alte activitati.
Evenimentele au fost provocate in principal de utilizarea instalatiilor si echipamentelor electrice defecte sau improvizate – 36,39%, fumat fara respectarea normelor -10,21%, foc deschis – 6,28%, cosuri de fum defecte sau necuratate – 17,54%, actiuni intentionate – 4,71%, mijloace de incalzire defecte/improvizate sau nesupravegheate – 7,33%, jocul copiilor cu focul – 2,36%, cenusa, jar, scantei de la sistemele de incalzit – 6,54%, trasnet si alte fenomene naturale – 2,36% si alte imprejurari – 6,28% .
Fata de anul 2010 se constata o scadere a numarului incendiilor generate de actiuni intentionate cu 4%. In anul 2011 se constata o crestere a numarului de incendii la gospodariile populatiei - 312 fata de 308 in 2010, numarul lor fiind insa destul de ridicat.
In judetul Suceava, rata incendiilor a fost de 52,47 la suta de mii de locuitori, respective 46,66 la mia de kilometri patrati.
Cu toate eforturile depuse, in urma incendiilor si arderilor necontrolate produse un numar de 11 persoane au decedat, iar alte 24 au suferit diferite traume. De remarcat ca 90,9% din totalul deceselor s-au inregistrat in incendiile produse la locuinte individuale. Raportat la anul 2010, numarul persoanelor decedate a ramas acelasi, dar a crescut cu 20% numarul persoanelor ranite.
Din totalul celor 181 actiuni pentru protectia comunitatilor, 50 au fost masuri de protectie impotriva incendiilor la accidentele de circulatie, 28 salvari de animal, 48 indepartare elemente de constructie cu pericol de prabusire, 12 indepartari turturi de gheata si 43 defrisari de arbori.
Din cele 519 interventii la alte situatii de urgenta, alte evenimente, 77 au fost inundatii, 15 fenomene meteorologice periculoase, 67 evenimente publice de amploare, 58 misiuni pirotehnice, 1 transport de dinamita, 127 monitorizari, 1 avarierea grava a sistemelor de gospodarire comunala, 1 deblocare albie rau, 10 cautare cadavru, 16 recuperare cadavru, 29 decolmatari/evacuari de apa, 8 transportz persoana supraponderala la autosanitara, 55 asistenta de persoane, 20 protectia mediului, 4 salvari de persoane, 4 deblocare usa, 7 degajare autovehicol, 10 masuri PSI, 3 indepartare animale sau insecte periculoase, 3 transport de apa, 3 zapoare de gheata.
In anul 2011 grupa pirotehnica a Inspectoratului a executat 70 de misiuni, 54 de asanare a munitiei ramase neexplodata din timpul razboaielor, 3 misiuni de distrugere a munitiei asanate, 6 operatiuni de distrugere a unor materiale pirotehnice puse la dispozitie de alte structuri M.A.I., 3 misiuni de asistenta tehnica de specialitate si 4 misiuni de transport special (materiale explozive, cartuse, petarde).
Pe timpul interventiilor au fost salvate 140 persoane (117 adulti si 23 copii) si protejate bunuri in valoare de peste 186 milioane lei. De asemeni, au fost salvate 208 animale.
Pe intreg parcursul anului 2011, serviciile de urgenta profesioniste au cooperat eficient cu toate celelalte structuri cu atributii in domeniu din cadrul Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgente – servicii publice deconcentrate si descentralizate, agentii, directii teritoriale, jandarmeria, politia, politia de frontiera, aviatia, S.A.J., U.P.U., unitati ale M.Ap.N., S.T.S., S.R.I., S.P.P., inclusiv cu organizatii neguvernamentale.
In perioada supusa analizei, Secretariatul Tehnic Permanent a asigurat desfasurarea a 7 sedinte ale Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, informarile privind modul de indeplinire a masurilor stabilite prin hotararile Comitetului Judetean fiind intocmite si transmise in timp util institutiilor publice cu atributii in domeniu.

ACTIVITATEA GRUPURILOR SUPORT
Activitatea structurilor din domeniul logistic a urmarit, ca principal obiectiv, realizarea cadrului organizatoric si functional in vederea asigurarii suportului material necesar desfasurarii la parametrii de performanta a misiunilor specifice serviciilor profesioniste de urgenta, urmarindu-se gestionarea optima, pe criterii de eficienta economica, a potentialului logistic pe timp de pace si in situatii de urgenta, realizarea unei corelatii optime intre actul de decizie si modalitatea de finalizare a acestuia.
In prezent gradul de dotare al inspectoratului cu tehnica de interventie, autovehicule de transport si utilaje este de 46,35% (adica 146 autovehicule si utilaje dintr-un necesar de 315).
Vechimea intregului parc auto al inspectoratului se prezinta astfel:
- sub 5 ani – 20%;
- intre 5 si 10 ani – 29%;
- peste 10 ani – 51%.
Principala actiune de dotare s-a finalizat prin incheierea unui contract de furnizare prin accesarea fondurilor europene, in cadrul POR 2007- 2013 prin Asociatia de Dezvoltare Intracomunitara „Euronest", cu cofinantare din partea Consiliului Judetean Suceava.
In cadrul proiectului pentru I.S.U. „Bucovina” Suceava s-au achizitionat:
• 6 autospeciale pentru lucrul cu apa si spuma de capacitate medie;
• autospeciala pentru descarcerari grele;
• autospeciala de cercetare nucleara, biologica, chimica si radiologica cu remorca;
• autospeciala complexa de interventie, descarcerare si acordarea asistentei medicale de urgenta.
Tot prin comodat de la Ministerul Sanatatii in luna decembrie 2011 la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Bucovina” Suceava a fost dotat cu o ambulanta tip B pentru SMURD.
In anul 2011, bugetul alocat de Consiliul Judetean Suceava unitatii noastre a fost de 270.000 lei, din care pentru bunuri si servicii 175.000 lei, iar pentru investitii 95.000 lei.
Pe linia activitatii de secretariat au fost luate in evidenta 473 petitii, cereri si sesizari care s-au rezolvat in termenul prevazut de lege.
Activitatea Compartimentului Informare si Relatii Publice se desfasoara in baza prevederilor Legii 544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public si a Instructiunilor M.A.I. nr. 171/2001, privind organizarea si desfasurarea activitatilor de relatii publice, traditie, educatie si sport in M.A.I.
Unul dintre principalele obiective ale Planului de Informare si Relatii Publice al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Bucovina” al judetului Suceava, ca in fiecare an, a fost acela de a consolida increderea populatiei sucevene in competenta si profesionalismul cu care angajatii inspectoratului isi executa misiunile. Acest lucru s-a realizat prin operativitatea transmiterii, nepartinitor si obiectiv, catre institutiile mass-media, a informatiilor in cazul producerii unor evenimente deosebite privind situatiile de urgenta.
In anul 2011, pana in acest moment, Inspectoratul a inregistrat la nivelul presei locale un numar de 1.404 trimiteri, astfel:
- 657 articole in presa scrisa;
- 466 relatari, interventii si emisiuni radio;
- 387 relatari, interventii si emisiuni pe posturile TV.
I.S.U. Suceava detine un important capital de imagine pozitiva si un indice crescut de incredere a populatiei, datorita caracterului social al activitatii institutiei si a prezentarii in permanenta in presa a activitatii pompierilor.
S-a asigurat continuitatea aparitiei revistei inspectoratului „Pompierii Suceava", ajunsa la al XIV-lea an de publicare - nr. 53-54, publicatie ce contribuie la cresterea prestigiului unitatii, la educarea populatiei privind situatiile de urgenta, fiind totodata si un mijloc in organizarea si desfasurare a activitatilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor, precum si a altor dezastre.
Site-ul de internet al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ”Bucovina” al judetului Suceava, www.pompierisv.ro, este actualizat in permanenta cu buletine informative, comunicate de presa, materiale de informare preventiva, imagini si filme de la interventii.
Activitatea de relatii internationale: Inspectoratul are o relatie de cooperare cu Departamentul pentru incendii si salvari din Seine-et-Marne, Paris, Franta. In acest sens au fost facute vizite reciproce repetate in decursul timpului, concretizate in schimburi de experienta, de programe de pregatire, donatii in tehnica de interventie din partea pompierilor francezi. Astfel, in cursul lunii ianuarie 2012, o delegatie de pompieri suceveni se va deplasa in Franta pentru a urma un curs de formatori in domeniul stingerii si salvarii din diferite medii. Aceasta constituie, de asemenea, un element de noutate la nivel national, iar experienta dobandita va duce la eficientizarea procesului de pregatire a personalului operativ din cadrul inspectoratului.
In cadrul statului de organizare al unitatii exista incadrat un preot-militar, care desfasoara alaturi de psiholog activitate educativa si decompresiva pentru personalul inspectoratului. In acest sens, pe terenul unitatii este in constructie o biserica militara, finantata benevol de cadre de politie si pompieri printr-o asociatie non-profit.
In cursul anului 2011 inspectoratul a fost controlat de IGSU - Directia Management Logistic si de Birourile de Audit Intern de la Constanta si Iasi. In urma acestor controale nu s-au constatat probleme deosebite, aprecierea unanima fiind ca activitatea inspectoratului a fost „buna”.

CONCLUZII
Cu toate greutatile intampinate in cursul anului 2011, activitatea s-a desfasurat in conditii bune, misiunile operative avand prioritate “zero”, personalul inspectoratului actionand permanent pentru indeplinirea la nivel superior a obiectivelor stabilite unitatii.
Rezultatele obtinute in domeniile prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta nu ar fi fost posibile daca eforturile inspectoratului, sub conducerea IGSU, nu ar fi fost sprijinite printr-o colaborare deosebita cu Institutia Prefectului, Consiliul Judetean, cu membrii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta – in mod deosebit cu Politia, Jandarmeria, S.A.J., U.P.U., S.T.S., Directia Silvica, Inspectoratul de Stat in Constructii, Administratorii de drumuri), cu autoritatile locale de la nivelul municipiilor, oraselor si comunelor si, nu in ultimul rand, cu mass-media, care a contribuit la educarea preventiva a cetatenilor judetului privind securitatea la incendii si a modului de interventie in cazuri specifice situatiilor de urgenta.

Apel unic de urgenţă
Ministerul Administratiei si Internelor
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
Prefectura Suceava
Consiliul Judeţean Suceava
Inspectoratul judeţean de Poliţie Suceava
Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Suceava
FOTO

FOTO

FOTO

FOTO

<FOTO