Arhiva Preveniri
PREVENIRE

RAPORT DE EVALUARE al activitatii desfasurate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „BUCOVINA” al judetului Suceava in anul 2012

I. ASPECTE DE INTERES GENERAL

Inspectoratul si-a desfasurat activitatea in baza cadrului normativ si a legislatiei specifice domeniilor de competenta si responsabilitate, in conformitate cu prevederile Calendarului de aplicare a masurilor si actiunilor necesare pentru indeplinirea programului de guvernare in perioada 2009-2012 si de actiuni al Ministerului Administratiei si Internelor pentru anul 2012, respectiv ale Planului cu principalele obiective, masuri si actiuni ale Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta in anul 2012.
Pentru indeplinirea atributiilor ce i-au revenit, Inspectoratul a colaborat cu structurile MAI, M.Ap.N, administratia publica a judetului, autoritatile publice locale, cu celelalte institutii cu atributii in gestionarea situatiilor de urgenta, precum si cu operatori economici importanti de pe raza judetului Suceava, care participa la gestionarea riscurilor generatoare de situatii de urgenta: E-ON gaz si electricitate, ACET, Termica, etc
Obiectivul fundamental al institutiei pentru anul 2012 a vizat eficientizarea actiunilor de prevenire, in vederea mentinerii sub control a riscurilor si de interventie in situatii de urgenta, pentru restabilirea starii de normalitate dupa producerea acestora.

II. EVALUAREA SECTORIALA - ACTIUNI INTREPRINSE Sl REZULTATE OBTINUTE
II.1 ACTIVITATEA DE PREVENIRE SI PROTECTIE

In anul 2012, Inspectia de prevenire a urmarit, in mod prioritar, asigurarea si respectarea masurilor de prevenire, pregatire si educatie pe linia situatiilor de urgenta la cladirile publice si cele cu aglomerari de persoane din domeniul ocrotirii sanatatii, turismului, educatiei, cultelor, precum si la agentii economici cu risc ridicat de incendiu, care desfasoara activitati in care sunt implicate substante periculoase, precum si la cei din domeniul silvic, exploatarea si prelucrarea lemnului, comert si alimentatie publica.
In vederea identificarii, reducerii si eliminarii factorilor de risc, au fost executate 2781 de controale de prevenire, fata de 2049 de controale executate in anul 2011, cresterea fiind de 35,72%, la urmatoarele categorii de obiective principale, astfel:
- 114 unitati administrativ teritoriale;
- institutii publice, crestere cu 70,80 %;
- 711 operatori economici;
- 9 la obiective cu risc major in care sunt implicate substante periculoase;
- societati de proiectare, crestere cu 43,75%;
- lucrari de investitii avizate din punct de vedere a securitatii la incendiu sau protectie civila, crestere cu 35,29 %;
- constructii hidrotehnice, crestere cu 4,76 %;
- puncte de comanda, crestere cu 14,28%.
Din prezentarea mentionata anterior se poate observa ca a crescut semnificativ numarul de controale la institutii si obiective economice, fapt ce se datoreaza in buna masura verificarilor executate la sediile in care au fost amenajate sectii de votare.
De asemenea, au fost executate 794 de verificari pe linie de protectie civila la: 31 adaposturi de protectie civila, 88 localitati aflate in zona de inundabilitate, 120 zone cu alunecari si/sau prabusiri de teren, 11 localitati aflate in zone de planificare la urgente, 68 localitati afectate de alunecari sau prabusiri de teren, 141 sirene de instiintare/alarmare si 335 verificari la spatii de evacuare in situatii de urgenta.
In actiunile preventive executate au fost constatate 12.762 deficiente (10.828 privind securitatea la incendiu si 1.934 in domeniul protectiei civile), mai mult cu 5,27 % comparativ cu in anul 2011. Dintre acestea, 5456 deficiente au fost solutionate operativ pe timpul controalelor, mai mult cu 22,23 % fata de anul 2011, iar 4.275 deficiente au fost sanctionate, mai putin cu 6,37 % fata de anul 2011.
Au fost aplicate un numar de 582 de amenzi, comparativ cu 724 amenzi aplicate in anul 2011 (mai putin cu 24,39 %), insa cuantumul amenzilor aplicate a fost de 706900 lei , comparativ cu 636.000 lei in anul 2011 (mai mult cu 11,14 %).
Au fost inregistrate si solutionate in termenul legal un numar de 762 cereri pentru eliberarea avizelor, autorizatiilor si altor acte de securitate la incendiu si protectie civila (in anul 2011 au fost solutionate 563 cereri, cresterea fiind de 35,34%). La toate tipurile de acte administrative emise (avize, autorizatii, adrese, acorduri), cresterile procentuale fata de valorile din anul 2011 se situeaza intre 1,94% si 200%. De asemenea, cadrele compartimentului avizare - autorizare au participat la activitatea a 21 comisii de receptie la terminarea lucrarilor de construire a obiectivelor de investitii, precum si la controalele desfasurate la localitati, in vederea verificarii si acordarii de asistenta tehnica de specialitate birourilor de urbanism si amenajare a teritoriului.
Un punct important din agenda activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta l-a constituit coordonarea, indrumarea, controlul si acordarea de asistenta tehnica de specialitate autoritatilor locale in organizarea activitatii si implementarea cadrului juridic privind monitorizarea situatiilor de risc, stabilirea fortelor si mijloacelor necesare interventiei si pregatirea populatiei pentru comportare in situatii de urgenta si interventie.
Aceste deziderate au fost atinse prin:
- instructajul cu presedintii si vicepresedintii comitetelor locale pentru situatii de urgenta, pe 4 zone, cu un procent de participare de 96,5%;
- instructajul trimestrial, organizat pe 5 zone, cu sefii serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta, cu un procent de participare de 75,43%;
- programul de pregatire a specialistilor compartimentelor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situatii de urgenta, pe 7 zone, cu un procent de participare de 77,5%;
- verificarea SVSU constituite la nivelul unitatilor administrativ teritoriale.
Edificator privind implicarea inspectoratului in pregatirea serviciilor voluntare este si faptul ca, la Etapa nationala a concursurilor profesionale ce a fost organizata la Suceava in luna august 2012, echipajul S.V.S.U. Brodina s-a clasat din nou pe locul I pe tara, pe locul IV s-a clasat S.V.S.U. Cirlibaba, iar S.P.S.U. Forestind – Sucevita a ocupat locul II pe tara.
In ultimii ani s-a constatat o crestere a frecventei manifestarii riscurilor care ameninta viata si sanatatea populatiei, mediul inconjurator si valorile patrimoniului national, precum si aparitia unor noi riscuri, generate indeosebi de schimbarile climatice si diversificarea activitatilor economice care utilizeaza, produc si comercializeaza substante/materiale periculoase.
Controalele executate de catre Inspectia de prevenire au vizat toata problematica riscurilor, inclusiv cea a riscurilor naturale. Au fost identificate zonele cele mai probabile de manifestare a riscurilor de producere a inundatiilor si alunecarilor de teren (riscuri ce sunt prezente in judet cu o frecventa ridicata) si s-a inventariat populatia ce ar putea fi afectata de acestea. Toate aceste date au fost consemnate in Planurile de analiza si acoperire a riscurilor actualizate la inceputul anului 2012 si puse la dispozitia Secretariatului Tehnic Permanent din cadrul Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta. Au fost controlate la nivelul localitatilor toate zonele cu risc la inundatii si alunecari de teren, precum si iazurile de decantare, haldele de steril si depozitul de zgura din judet.
Toate demersurile intreprinse pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea si diminuarea factorilor de risc generatori de situatii de urgenta ar fi fost incomplete in lipsa unei activitati sustinute de informare si pregatire a populatiei. Nutrim speranta ca cele 39 exercitii de alarmare publica la nivelul localitatilor, cele 120 exercitii de evacuare la unitati de invatamânt, Campania F.O.C. – Focul Ucide Copii, in cadrul careia au fost distribuite 500 pliante, 480 afise, 2500 flyere si 700 stickere, cele 5 zile ale portilor deschise in unitatile I.S.U cu participarea a peste 3500 elevi / prescolari si 120 cadre didactice, sprijinul acordat celor 63 cercuri «Prietenii Pompierilor» si 35 cercuri «Cu Viata Mea Apar Viata», materialele publicate in mass media si in publicatia proprie a unitatii si-au atins scopul, acela de a forma in rândul populatiei o atitudine si un comportament preventive.
Intre I.S.U. “Bucovina” al Judetului Suceava si 13 unitati bugetare (Inspectoratul Scolar Judetean Suceava, Agentia Judeteana pentru Protectia Mediului, Camera de Comert si Industrie a Jud. Suceava, Filiala de Cruce Rosie Suceava, Scoala Militara de Subofiter Jandarmi Falticeni precum si alte 8 unitati civile de invatamânt de pe raza Judetului Suceava) la finalul anului se aflau in derulare activitatile cuprinse in documentele incheiate pentru colaborare (conventii, protocoale) in scopul familiarizarii beneficiarilor acestor programe cu masurile si modul de actiune in situatii de urgenta.
Ca urmare a Protocolului de colaborare intitulat „Cadetul de azi, pompierul de mâine” incheiat intre I.S.U. „Bucovina” al Judetului Suceava si Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara, pe parcursul anului scolar 2011-2012 s-au desfasurat lunar activitati teoretice si practice in domeniul situatiilor de urgenta la sediul inspectoratului nostru cu elevii claselor a IX-a. Au fost prezentate rolul si misiunile Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, elevii participând la exercitii practice in domeniul interventiilor medicale de urgenta, descarcerare si stingerea incendiilor dar si pregatire fizica.
O activitate ampla s-a desfasurat in parteneriat cu Colegiul „Andronic Motrescu” Radauti in cadrul proiectului „O meserie pentru viata”. Acesta a cuprins desfasurarea unui program de pregatire a unui grup de 20 de elevi timp de trei zile in cadrul Detasamentului Radauti pentru cunoasterea elementelor minime de dotare si utilizare a accesoriilor de pe tehnica de interventie, realizarea unor dispozitive pentru stingerea incendiilor si acordarea primului ajutor in cadrul modulului SMURD.
Având in vedere cele prezentate, putem caracteriza sistemul relational al inspectiei de prevenire cu cel al administratiei publice locale precum si cu celelalte institutii si structuri cu atributii in managementul situatiilor de urgenta ca un sistem deschis, de colaborare, perfectibil, dinamic si subordonat in intregime interesului public.

II.2- ACTIVITATEA OPERATIVA A INSPECTORATULUI
Palierul operativ al unitatii este asigurat de cele 9 subunitati de interventie din teritoriu si coordonat de Centrul operational al ISU Suceava. Acesta activitate s-a desfasurat pe 3 faze:
1. proactiva - activitatea de planificare, pregatire, organizare a personalului, tehnicii, obiectivelor, localitatilor pentru interventie;
2. reactiva – activitatea de interventie efectiva in cazul producerii situatiilor de urgenta;
3. analitica / postactiva – activitatea de analiza a interventiilor, masurilor, propuneri de imbunatatire, completarea/ modificarea procedurilor de interventie.
Activitatea este de tip „foc continuu”, Centrul operational al inspectoratului actionând permanent pentru monitorizarea, evaluarea, instiintarea, avertizarea, prealarmarea, alertarea si coordonarea tehnic-operationala a interventiilor la nivel judetean in situatii de urgenta.

II.2.1.- Planificarea, pregatirea si organizarea activitatii la nivel operational
Activitatea de planificare, organizare si desfasurare a interventiilor a fost coordonata si condusa prin Centrul operational si cele 9 subunitati de interventie; la ora bilantului structura operativa a unitatii fiind formata din:
Personal operativ: 755 cadre, reprezentând 91% din personalul unitatii si,
Mijloace de interventie ale structurilor operative: 155 mijloace, din care: 66 autospeciale si 89 utilaje si mijloace de interventie.
a) Dezvoltarea structurilor de interventie:
Una din misiunile preponderente la nivel operational al unitatii este interventia in cazurile de acordare a asistentei medicale de urgenta. Astfel, asigurarea in teritoriu a structurilor de interventie a fost in prim plan, la ora bilantului sunt operationale 7 module SMURD, 4 module fiind operationalizate in acest an.
Anul 2012 a fost un an de pionierat in dezvoltarea dispeceratului integrat care functioneaza la nivelul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta. Asa incât, interventiile echipajelor de urgenta au fost sub permanenta indrumare si monitorizare a unui medic de urgente - SAJ, reusindu-se astfel folosirea eficienta a fortelor si mijloacelor medicale avute la dispozitie.
Cu eforturile financiare unite ale Consiliului Judetean Suceava si ale Asociatiei „Pompierii Bucovineni” s-a reusit operationalizarea echipei de scafandri din cadrul Detasamentului Suceava.
In anul 2012 dotarea cu autospeciale si mijloace de interventie specifice ale structurilor operative a crescut cu 13 autospeciale, 1 sonar, 4 dispozitive de salvare din medii inguste, 2620 m furtun de refulare a apei.
b) Pregatirea si organizarea unitatii pentru interventie
In prim-plan a fost activitatea de specializare si mentinere la un nivel inalt de pregatire a personalului operativ, fapt confirmat de rezultatele obtinute la verificarile de final de an, când s-au obtinut urmatoarele rezultate:
- 18% Foarte bine, crestere de 9 % fata de 2011
- 79% Bine, scadere cu 6% fata de 2011
- 3% Corespunzator, scadere cu 3%
A fost continuata activitatea de specializare a personalului ca paramedic. In acest an 35 subofiteri au absolvit cursurile din Centrele de pregatire Iasi, Galati si Oradea. La aceasta data unitatea are 171 paramedici, respectiv 22,70 % din personalul operativ al unitatii.
Astfel, in anul 2012 au fost intocmite 51 documente operative, au fost verificate 154 Planuri de Interventie la obiective economice, s-au actualizat Catalogul Local al Riscurilor, Schema cu Riscurile Teritoriale si Planului Judetean de Analiza si Acoperire a Riscurilor.
II.2.2.- Activitatea de interventie in situatii de urgenta
Diversificarea misiunilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Suceava a condus la o crestere de la an la an a numarului de interventii. Astfel, daca facem o analiza comparativa pe ultimii 4 ani vom constata o crestere cu o medie de 48 % a interventiilor de la an la an. Numarul interventiilor din 2012 fiind de 3,3 ori mai mare decât cele din anul 2009.
Astfel, in anul 2012 s-au inregistrat:
5400 iesiri la interventie
264 intoarceri din drum
113 deplasari fara interventie
17 alarme false
5006 situatii de urgenta (aproximativ 14 pe zi), din care:
-2859 cazuri de urgenta asistate de S.M.U.R.D. (57,11%),
- 951 incendii (18,99 %),
- 653 alte situatii de urgenta (13,04%),
- 543 alte interventii (10,86%)
In urma actiunilor de interventie au fost salvate un numar de 3.190 persoane, astfel:
- 2944 persoane asistate SMURD;
- 246 persoane salvate din alte situatii de urgenta. La nivelul anului 2012, din pacate, situatiile de urgenta au luat ca tribut si un numar de 39 vieti, pentru care nu s-a mai putut face nimic.
Dintre interventiile mai deosebite din anul 2012, pot fi enumerate urmatoarele:
- Incendiile din data de 06.01.2012 de la SC Supermag Imperial Slobozia- Fabrica de reciclare cauciucuri; 29-30.04.2012- Incendiu la fond forestier pe versantul Bârnarel Vatra Dornei si incendiul din 28.08. 2012 la restaurantele Hollywood si La Biblioteca din municipiul Suceava;
- Interventia echipajelor SMURD si SAJ la accidentul rutier cu victime multiple, din data de 27.08.2012 pe raza loc Stroiesti când a fost pus in aplicare Planul rosu de interventie;
- Interventiile grupei pirotehnice - remarcându-se asanarea a 1,2ha teren de unde au fost ridicate o singura data 1578 proiectile artilerie, 11 bombe de aruncator, 8 grenade de mâna ofensive si defensive, 193 cartuse infanterie, 12 focoase artilerie si 2 lovituri antitanc;
- Interventiile din data de 15.12.2012 pentru evacuarea unor persoane cu afectiuni medicale din zone inzapezite si predarea lor la SAJ in localitatile Beresti si Movileni.
- Managementul situatiilor de urgenta la nivelul judetului Suceava a fost coordonat de prefectul judetului. Cooperarea interinstitutionala cu structurile M.A.I., M.Ap.N., S.A.J., U.P.U., serviciile deconcentrate si C.L.S.U. s-a materializat in actiunile desfasurate pentru localizarea si lichidarea incendiilor, dispecerat integrat/prim ajutor medical calificat, monitorizare cursuri de râuri, monitorizare transporturi periculoase, transport de apa pe timp de seceta, actiuni de interventii la dezapeziri, comisii de cercetare si stabilire a cauzei probabile de incendiu si misiuni de asigurare si/sau restabilire a ordinii publice potrivit competentelor. In acelasi sens, inspectoratul a fost implicat in asigurarea pazei a 110 sectii de votare, in cele trei tururi de scrutin.
De asemenea, SVSU au intervenit in cazul producerii situatiilor de urgenta pe parcursul anului 2012, la 217 incendii (22,82%) in cooperare cu serviciile profesioniste, iar in 7 cazuri, acestea au reusit sa localizeze si sa stinga singure incendiile (0,7 %).
II.3 ACTIVITATEA GRUPURILOR SUPORT

II.3.1.. Managementul resurselor umane
Activitatile proiectate si realizate pe linia in anul 2012 au fost subsumate scopului de orientare si dezvoltare a planurilor de activitate care sa permita folosirea eficienta a resurselor umane si respectarea legislatiei muncii.
Nivelul incadrarii posturilor prevazute in statul de organizare la data de 31.12.2012 este de 99,27% din totalul de 832 posturi sunt ocupate 826, 6 posturi fiind vacante.
Numarul pierderilor de personal pentru perioada 01.01.2012 - 31.12.2012 a fost de 16 cadre (2 pensie, 1 clasat madical, 11 demisie).
Media de vârsta a personalului inspectoratului este 34 ani.
Cadrele inspectoratului au totalizat in cursul anului 2012 un numar de 4580 zile incapacitate temporara de munca din care 539 zile spitalizare si 3585 zile concediu medical. Media anuala pe inspectorat este de 5,54 zile I.T.M./ persoana.
De-a lungul anului 2012 un numar de 225 cadre au fost recompensate, din care 215 prin citare pe OZU si 10 cu avansare inainte de termen, iar un numar de 8 cadre militatre au fost sanctionate cu „avertisment”.
In vederea asistentei psihologice a cadrelor si cunoasterea situatiei au fost executate un numar de 16 misiuni la nivelul subunitatilor având ca scop cunoasterea si asistenta profilactica si primara a personalului.
Activitatile pe linia securitatii si sanatatii in munca in cadrul unitatii s-au desfasurat conform prevederilor legale, avându-se in vedere prevenirea oricaror aspecte negative ce pot influenta activitatea unitatii.
Astfel, in anul 2012 unitatea s-a inregistrat cu 5 evenimente din care 3 accidente de munca.
II.3.2. Activitatea structurilor din domeniul logistic a urmarit, ca principal obiectiv, realizarea cadrului organizatoric si functional in vederea asigurarii suportului material necesar desfasurarii la parametri de performanta a misiunilor specifice serviciilor profesioniste de urgenta, urmarindu-se gestionarea optima, pe criterii de eficienta economica, a potentialului logistic, realizarea unei corelatii optime intre actul de decizie si modalitatea de finalizare a acestuia.
In anul 2012 prin continuarea POR inspectoratul a primit 11 autospeciale din care: 6 ambulante B, 1 ambulanta C, 2 autospeciale lucru apa si spuma, 2 autospeciale complexe de interventie.
Cu fonduri guvernamentale au fost achizitionate 2 autoturisme munca operativa.
In atelierele specializate ale unitatii s-au efectuat un numar de 12 revizii tehnice si 28 reparatii.
In anul 2012 a fost realizata cu fonduri bugetare lucrarea de investitii „alimentarea cu gaze naturale si reabilitarea centralei termice de la Detasamentului Câmpulung Moldovenesc”.
La imobilele aflate in administrarea inspectoratului s-au executat in regie proprie si cu fonduri din donatii si de la asociatii neguvernamentale, lucrari de intretinere dar si de amenajare a unor spatii, dintre care amintim:
- amenajarea si dotarea a 3 sali de sport,
- amenajarea dispeceratului integrat,
- termoizolarea a trei pavilioane administrative.
In acest an au fost incheiate 23 Contracte / Acte aditionale la contracte pentru achizitii de bunuri si servicii. Unitatea a primit sponsorizari de bunuri materiale in valoare de 8.518,48 lei. Materialele de constructie au fost folosite pentru imbunatatirea bazei materiale a inspectoratului si sprijinirea aparitiei revistei ‘Pompierii Bucovineni’.
In anul 2012, bugetul alocat de Consiliul Judetean Suceava unitatii noastre a fost de 266.600 lei, din care pentru bunuri si servicii 209.000 lei, iar pentru investitii 57.600 lei.
II.3.3. Managementul financiar desfasurat in acest an a fost orientat astfel incât bugetul aprobat sa fie directionat catre obiective cu rezultate concrete in sprijinirea gestionarii situatiilor de urgenta, respectiv sa se poata trece de la un buget de resurse, la un buget de politici economice, pe obiective concrete si de importanta vitala pentru functionarea inspectoratului.
Pentru exercitiul bugetar 2012 BVC aprobat unitatii noastre a fost de 35.045.657 lei . Astfel, la sfarsitul lunii decembrie, unitatea a utilizat integral creditele deschise pe in cadrul titlurilor, articolelor si alineatelor pentru care au fost aprobate.
II.3.4. In domeniul juridic-contencios, compartimentul juridic a reprezentat interesele institutiei in instanta in 14 dosare civile si 2 penale.
Au fost solutionate prin hotarâri ramase definitive si irevocabile 6 procese, toate in favoarea inspectoratului. In prezent sunt pe rol 14 dosare având drept cauze, 11 plângeri contraventionale, doua litigii anulare act administrativ si un dosar cu revendicare teren.
II.3.5. Pe linia activitatii de secretariat si documente clasificate,
In anul 2012 au fost primite, triate, luate in evidenta si expediate in total, peste 13.876 documente. Deasemeni au fost expediate prin posta speciala, posta civila si personal prin condica de expediere un numar de 2856 documente. Cresterea fiind de 1,5 ori fata de anul 2009.
II.3.6 Pe linia protectiei informatiilor clasificate au fost intocmite documentele specifice ce reglementeaza activitatea de protectie a informatiilor clasificate, dar a fost desfasurata si o intensa activitate de preventie, pentru evitarea incidentelor de securitate, prin desfasurarea activitatilor de pregatire, indrumare si control din partea cadrelor din structura de securitate.
II.3.7. Activitatea de comunicatii si informatica din cadrul Inspectoratului
Comunicatiile radiotelefonice digitale TETRA se organizeaza si realizeaza in modul voce pentru conducerea fortelor proprii ce participa la misiuni, pentru cooperarea fortelor MAI la nivel judetean si pentru conducerea fortelor MAI la nivel national, fiind posibila si interconectarea cu reteaua de voce metropolitana. Pentru transmiterea de mesaje prin SMS s-a utilizat aplicatia SMS-STS, administrata de STS, cu un buget lunar de 5000 de mesaje. Datorita situatiei operative au fost situatii când s-a uzat si de bugetul CJSU sau s-a obtinut aprobarea suplimentaarii bugetului propriu cu 16.000 SMS.
II.3.8. Activitatea Compartimentului Informare si Relatii Publice
Informarea populatiei in domeniul situatiilor de urgenta s-a concretizat prin transmiterea catre mass-media locala, zonala si nationala a comunicatelor de presa si buletinelor informative. Deasemenea, zilnic, s-au facut informari catre mass-media despre actiunile de interventie la care participa fortele si mijloacele de interventie ale inspectoratului. In anul 2012, Inspectoratul a inregistrat la nivelul presei locale un numar de 1.404 aparitii, astfel:
- 713 articole in presa scrisa;
- 32 relatari, interventii si emisiuni radio;
- 814 prezente pe posturile TV.
S-a asigurat continuitatea aparitiei revistei inspectoratului „Pompierii „Bucovina" Suceava", ajunsa la al XV-lea an de publicare, prin care ne facem cunoscute activitatile proprii, dar contribuim si la educarea populatiei privind situatiile de urgenta.
Pagina de internet a institutiei - www.pompierisv.ro, constituie un al mijloc de informare preventiva a cetatenilor, de deschidere, informare si transparenta catre societatea civila, iar numarul foarte mare de vizitatori demonstreaza acest lucru.
II.3.9. Activitatea de relatii internationale: Inspectoratul are o relatie de cooperare cu Departamentul pentru incendii si salvari din Seine-et-Marne, Franta, precum si cu pompierii din Ulm, Germania. In urma deschiderii create de Consiliul judetean Suceava s-a relansat relatia de cooperare cu pompierii din raionul Cernauti, Ucraina.
II.3.10. In cadrul statului de organizare al unitatii exista incadrat un preot-militar, care desfasoara alaturi de psiholog activitate educativa si decompresiva pentru personalul inspectoratului. In acest sens, pe terenul unitatii se continua lucrarile la biserica militara, finantata benevol de cadre de politie si pompieri printr-o asociatie non-profit.

PRINCIPALELE DISFUNCTIONALITATI IN ACTIVITATE

In indeplinirea atributiilor s-au inregistrat si unele disfunctionatitati, astfel:
- aparitia frecventa a situatiilor când se schimba destinatia constructiilor sau profilul tehnologic, fara a se adopta masurile de protectie conform conditiilor de securitate la incendiu impuse de legislatie;
- lipsa ori insuficienta retelelor de alimentare cu apa a autospecialelor de interventie, in majoritatea localitatilor judetului;
- reorganizarea institutionala din anul 2011, care s-a facut prin diminuari de personal, a determinat amplificarea fenomenului de solicitare a prezentei cadrelor din tura libera pentru a sustine operatiunile de interventie. Astfel, numai in semestrul al doilea al anului 2012 s-a inregistrat un numar de 2758 ore suplimentare, care potrivit prevederilor legale actuale nu pot fi compensate in bani. In acelasi timp, deficitul permanent de personal nu a permis nici compensarea cu zile libere.
- nementinerea in stare de operativitate a intregii tehnici de interventie din dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta;
- demisii in rândul personalului pe fondul nivelului de salarizare;

CONCLUZII

Rezultatele obtinute in anul 2012 nu ar fi fost posibile daca eforturile inspectoratului, sub conducerea IGSU, nu ar fi fost sustinute printr-o colaborare deosebita cu Institutia Prefectului, Consiliul Judetean, membrii Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, autoritatile locale de la nivelul municipiilor, oraselor si comunelor, societatea civila si nu in ultimul rând cu mass-media care a contribuit la transmiterea mesajului de educare preventiva a cetatenilor judetului.
In acest sens, fiind la moment de bilant, când s-a analizat activitatea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Bucovina” al judetului Suceava, dati-mi voie sa aduc multumirile mele prefectului judetului – domnului Florin SINESCU si presedintelui Consiliului Judetean – domnului Catalin-Ioan NECHIFOR , primarului municipiului Suceava – domnul Ion LUNGU, celorlalti sefi de institutii deconcentrate si sefi ai administratiilor publice locale, fara aportul carora nu am fi reusit sa ne indeplinim obiectivele care au stat in fata noastra.
De asemenea, va rog sa acceptati sa aduc multumiri tuturor colegilor mei, de la sg.maj. la colonel, personalului civil, care au raspuns “prezent” la fiecare solicitare a unitatii.
Fiind inca la inceput de an, va rog sa-mi permitati sa va felicit pentru rezultatele obinute in anul abia incheiat si sa va transmit un an bun, cu realizari si impliniri, sanatate si fericire.

INSPECTOR SEF

Colonel
Ion BURLUI

Apel unic de urgenţă
Ministerul Administratiei si Internelor
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
Prefectura Suceava
Consiliul Judeţean Suceava
Inspectoratul judeţean de Poliţie Suceava
Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Suceava
FOTO

FOTO

FOTO

FOTO

<FOTO