Arhiva Preveniri
PREVENIRE

RAPORT DE EVALUARE a activitatii desfasurate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „BUCOVINA” al judetului Suceava pentru anul 2013
I. INTRODUCERE

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “BUCOVINA” al judetului Suceava este parte integranta a Sistemului National de Management a Situatiilor de Urgenta in subordinea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta si are ca zona de competenta teritoriul judetului Suceava. In coordonarea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, impreuna cu celelalte institutii care asigura functii de sprijin gestioneaza toate situatiile de urgenta in zona de responsabilitate.
Unitatea are in organigrama servicii, compartimente functionale si structuri de interventie cu misiuni permamente de prevenire, monitorizare, gestionare si interventie in situatii de urgenta.
Inspectoratul si cele 9 subunitati subordonate si-au desfasurat activitatea in baza cadrului normativ al domeniului de competenta, a Planului cu principalele obiective, masuri si actiuni ale Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta in anul 2013.
Pentru indeplinirea atributiilor ce i-au revenit, Inspectoratul a colaborat cu administratia publica locala, cu structurile MAI, M.Ap.N, cu celelalte institutii cu atributii in gestionarea situatiilor de urgenta, precum si cu operatori economici importanti de pe raza judetului Suceava: E-ON gaz si electricitate, ACET, Termica etc.

II. OBIECTIVE

Obiectivul fundamental al institutiei pentru anul 2013 a vizat eficientizarea actiunilor de prevenire, gestionare si interventie in cazul situatiilor de urgenta, in vederea mentinerii sub control a riscurilor si restabilirea situatiei de normalitate a vietii comunitatilor umane dupa producerea acestora.
Pentru asigurarea unor interventii eficiente in cazul producerii situatiilor de urgenta, obiectivul principal a fost dezvoltarea structurilor operative prin:
- operationalizarea a inca doua echipaje in domeniul primului ajutor calificat;
- imbunatatirea procesului de dispecerizare a apelurilor de urgenta;
- perfectionarea si specializarea personalului din structurile de interventie;
- mentinerea in stare de operativitate a tuturor mijloacelor de interventie si cresterea gradului de dotare a subunitatilor;
In domeniul prevenirii situatiilor de urgenta s-a urmarit, in mod prioritar, asigurarea si respectarea masurilor de prevenire, pregatire si educatie pe linia situatiilor de urgenta, la cladirile publice si cu aglomerari de persoane din domeniul ocrotirii sanatatii, turismului, educatiei, cultelor, precum si la agentii economici cu risc ridicat de incendiu, care desfasoara activitati in care sunt implicate substante periculoase, la cele din domeniul silvic, exploatarea si prelucrarea lemnului, industriei chimice, usoare si alimentatiei publice.
La realizarea acestor obiective au contribuit toate compartimentele unitatii, iar prin comanda Inspectoratului s-a asigurat o permanenta colaborare cu celelalte structuri ale Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta.

III. REALIZARI IN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETENTA

III.1 ACTIVITATEA OPERATIVA

Centrul Operational a desfasurat activitati specifice pentru indeplinirea functiilor de monitorizare, evaluare, instiintare, avertizare, prealarmare, alertare si coordonare tehnica operationala a interventiilor in situatii de urgenta, la nivelul zonei de competenta, a actionat permanent, cu flexibilitate si adaptabilitate la noile cerinte legale privind imbunatatirea nivelului de interventie a structurilor operative.
Astfel in anul 2013 s-au inregistrat:
- 4926 iesiri la interventie
- 132 intoarceri din drum
- 86 deplasari fara interventie
- 6 alarme false
- 4702 situatii de urgenta (in medie 12,88 pe zi), din care:
- 2945 cazuri de urgenta asistate de S.M.U.R.D. (62,65%),
- 472 incendii (10,03 %),
- 180 incendii de vegetatie uscata (3,83%),
- 665 alte situatii de urgenta (14,14%)
- 138 alte interventii (2,93%)
- 47 asistenta persoane (1%),
- 255 actiuni pentru protectia comunitatilor (5,42%).
In urma indeplinirii cu succes a misiunilor de interventie in situatii de urgenta, in anul 2013 au fost salvate 3.235 de persoane si bunuri materiale in valoare de peste 93 milioane lei.
S-au inregistrat pe timpul actiunilor de stingere a incendiilor 93 victime (36 decedati 57 raniti) si pagube in valoare aproximativa de 10 milioane lei.

De la inceputul anului s-au primit de la institutiile specializate (ANM, INHGA, SGA) 174 atentionari si avertizari COD GALBEN si PORTOCALIU de fenomene hidrolmeteorologice periculoase, 90 informari meteorologice, 97 informari meteorologice si de gospodarire a apelor, 21 informari hidrologice pentru zapoare si aglomerari de gheata, 8 informari de depasire a pragului de confort termic, 3 informari hidrologice de depasiri ale cotelor zonale.
In vederea inventarierii pagubelor produse ca urmare a manifestarii fenomenelor hidrometeorologice periculoase s-au constituit 68 comisii mixte pentru inventarierea/evaluarea pagubelor. Aceste comisii s-au deplasat la fata locului, fiind intocmite 68 Fise Tehnice/Procese Verbale/Note de constatare, valoarea estimativa a pagubelor inregistrate pe parcursul anului 2013 la nivelului judetului Suceava fiind de 42.148.779 lei.
In conformitate cu prevederile OIG al IGSU nr 1146/2008 privind intocmirea documentelor operative, au fost intocmite 5 Rapoarte de evaluare a interventiei pentru interventiile deosebite inregistrate la nivelul judetului, respectiv:
- Interventia din data de 01.05.2013 pentru inlaturarea efectelor negative produse in urma inundatiilor de pe raza orasului Liteni . Au fost inundate 98 gospodarii (din care 18 locuinte), curti, gradini, beciuri, fantani, poduri, podete, santuri, respectiv drumuri comunale si judetene.
- Incendiul din perioada 03.05.2013 - 13.05.2013 produs la fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Privat - Tihuta Colibita - Cantonul nr. 17 Zgarciu Grui, Districtul 4, Dornisoara, apartinand de Consiliul Local al comunei Prundu Bargaului. Incendiu de padure complex (litiera, coronament, doboraturi si subsol) pe o suprafata de aproximativ 43 hectare in judetul Suceava si 7 hectare in judetul Bistrita Nasaud.
- Incendiul din data de 09.05.2013 produs la depozitul de maculatura (materie prima in procesul tehnologic) - S.C. AMBRO S.A . Au ars cca 24 000mc baxuri de maculatura stivuite pe o inaltime de aproximativ 3m, pe o suprafata de aproximativ 10 500 mp.
- Incendiul din data de 09.08.2013 produs la fondul forestier de pe raza localitatii Gura Haitii, comuna Saru Dornei . Au ars pe o suprafata de aproximativ 18 hectare litiera, coronament si doboraturi .
- Incendiul din data de 09.08.2013 produs la fondul forestier din zona masivului Muncei Lovrinzi, la aprox. 20 km de comuna Cirlibaba pe valea Tibaului. Au ars resturi de exploatare forestiera, doboraturi si vegetatie uscata pe o suprafata de aproximativ 4,5 hectare in judetul Suceava si 0,5 hectare in judetul Maramures.
Un segment important al activitatii operative reprezinta asanarea teritoriului de munitie ramasa neexplodata din timpul conflictelor armate, grupa pirotehnica executand 97 de misiuni.
Preocuparea permanenta in cadrul centrului operational a fost aceea de a imbunatati si eficientiza activitatile specifice, respectiv:
- Imbunatatirea suportului documentar in vederea sprijinirii actiunilor de interventie:
- actualizarea urmatoarelor documente: Catalogului Local al Riscurilor (CLR), Schemei cu Riscurile Teritoriale (SRT) si Planului Judetean de Analiza si Acoperire a Riscurilor (PAAR). Aceste documente au contribuit la modificari in Conceptia specifica de planificare, organizare si desfasurare a interventiilor precum si a procedurilor specifice;
- 422 Planurilor de actiune (religioase – 43, cultural artistice – 197, protest – 40, sportive – 138, vizite demnitari – 4);
- verificarea a 110 Planuri de interventie (avizate - 90 si neavizate 20) intocmite de agentii economici;
- monitorizarea a 4.414 transporturi periculoase ce au tranzitat judetul Suceava, din care: 3.886 deseuri medicale, 322 deseuri periculoase, 45 deseuri chimice, 54 munitie si armament, 58 materiale explozive, 49 bunuri si valori;
- Asigurarea functiilor de monitorizare, evaluare, instiintare, avertizare, prealarmare, alertare si coordonare operationala si tehnica a interventiilor la nivel judetean in situatii de urgenta.
- Optimizarea activitatii in dispeceratul integrat ISU-SAJ.
- Mentinerea unor relatii stranse de colaborare cu Institutia Prefectului Suceava si celelalte institutii cu atributii in gestionarea situatiilor de urgenta, intocmirea la timp a documentelor necesare conducerii, coordonarii si raportarii actiunilor de interventie. Astfel, prin Secretariatul Tehnic Permanent s-au gestionat materialele pentru cele 11 sedinte extraordinare si 2 sedinte ordinare ale Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta.
- Realizarea unui flux informational fluent si permanent cu subunitatile in vederea gasirii solutiilor de rezolvare a problemelor de linie operativa.
- Identificarea si monitorizarea riscurilor, hazardelor si a situatilor de urgenta la nivelul zonei de competenta.
- Gestionarea documentelor Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, intocmirea de proiecte pentru Ordine ale prefectului Hotarari ale Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta care sa reglementeze desfasurarea in conditii optime a activitatii acestuia.
- Actualizarea bazelor de date privind componenta Comitetelor Locale pentru Situatii de Urgenta - in urma modificarilor survenite, precum si a situatiei utilajelor din dotare necesare interventiei in situatii de urgenta.
In anul 2013 s-au operationalizat doua echipaje SMURD, respectiv:
-31.01.2013- echipaj ambulanta B2 la Garda de interventie Vicovu de Sus;
-17.09.2013 – echipaj terapie intensiva cu ambulanta tip C2. In prezent sunt operative 8 echipaje de prim ajutor si un echipaj de terapie intensiva.
- In perioada 31.10-01.11.2013 a avut loc autorizarea echipajelor SMURD ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Bucovina” al judetului Suceava, de catre comisia desemnata de Directia de Sanatate Publica Suceava, fiind prelungita autorizarea echipajelor SMURD pentru o perioada de 5 ani.
- In anul 2013 s-au primit 484 petitii de la institutii si cetateni referitoare la domeniul de competenta a ISU Suceava;
- Una din principalele activitati este imbunatatirea timpilor operativi de raspuns in situatii de urgenta si aceasta se realizeaza prin desfasurarea in permanenta a procesului de pregatire/specializare a personalului operativ. Odata cu anul 2013 s-au elaborat si implementat forme noi de pregatire prin regulamentele de specialitate emise de IGSU, fiind concretizate prin:
- Convocarea cu instructorii – timp de 2 zile - la G.I. Siret ;
- Exercitii pe harta executate de subunitati – cate 1 exercitiu/luna/tura de serviciu ;

- Organizarea si desfasurarea Exercitiului Semestrial de Cooperare cu activarea Planului Rosu, cu tema: „Interventia Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta a municipiului Falticeni impreuna cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Bucovina” al judetului Suceava si celelalte institutii cu functii de sprijin, pentru salvarea, evacuarea persoanelor si limitarea efectelor negative produse de un cutremur in municipiul Falticeni. Punerea in aplicare a Planului Rosu de Interventie.”
- Omologarea in luna iunie a Poligonului de pregatire de la Garda de interventie Siret. Au fost pregatiti un numar de 120 militari din cadrul ISU Suceava. In urma solicitarii ISU Galati si ISU Arges, un numar de 7 ofiteri au parcurs modulul de pregatire din Poligon;
- Participarea unui subofiter din cadrul Detasamentului Suceava in perioada 21– 31.01.2013 la cursul organizat de Centrul Chinologic Sibiu si primirea unui caine lup PAMBAM 1078 aflat in predresaj pentru cautare- salvare urbana ;
- Continuarea activitatii de completare a personalului necesar a fi specializat SMURD. In acest an au fost specializati 26 subofiteri la Centrul de formare si pregatire in descarcerare si asistenta medicala de urgenta din cadrul I.S.U. „ Mihail Grigore Sturdza” al jud.Iasi, unitatea avand in acest moment 190 paramedici.
- Specializarea echipajului de cautare - salvare din diferite medii de la nivelul Detasamentului Suceava (4 subofiteri) prin cursul organizat de Centrul de antrenament scafandri de interventie Constanta cu sprijinul Consiliului Judetean Suceava;
- 12 subofitieri au participat la Cursuri de alpinism la Baza de pregatire Corneliu Stoicheci Bucuresti ;
- 6 subofiteri au fost specializati in functia de Conducatori de ambarcatiuni de salvare la Centrul de Pregatire a Personalului Navigant din cadrul Garzii de Coasta Constanta;
- Pirotenicienii inspectoratului (1 m.m + 2 subofiteri) au participat la un curs organizat de Scoala de subofiteri de pompieri si protectie civila “Pavel Zaganescu“ Boldesti in perioada 29– 30.04.2013 ;
- Organizarea si participarea la concursurile serviciilor profesioniste:
Lotul reprezentativ al unitatii a obtinut locul IV la etapa a-IV-a-nationala, organizata de ISU Bacau.
- ISU Suceava a organizat pentru prima data faza zonala a Competitiei Nationale de descarcerare si prim ajutor calificat, in perioada 30.06-02.07.2013, unde au participat echipaje din 6(sase) judete, respectiv: Botosani, Neamt, Iasi, Bacau, Vaslui si Suceava.
Rezultatele echipajului ISU Suceava s-au concretizat prin ocuparea primului loc atat la proba de descarcerare cat si la proba de acordare a primului ajutor calificat, calificandu-se la etapa finala a Competitiei organizata la Targu Mures, unde au obtinut un meritoriu loc IV.

III.2 ACTIVITATEA DE PREVENIRE

In perioada analizata, la baza activitatii desfasurata de inspectia judeteana de prevenire au stat urmatoarele directii principale de actiune:
- Planificarea si desfasurarea activitatilor de prevenire avandu-se in vedere in principal obiectivele cu risc ridicat de producere a unei situatii de urgenta. Astfel, planificarea anuala a activitatii de prevenire a cuprins principalele directii de actiune, obiectivele inspectiei judetene si activitatile specifice: de control, de avizare-autorizare, preventive-sezoniere efectuate prin colaborare si cooperare cu institutii si autoritatile administratiei publice locale, exercitii specifice de pregatire, analize, instruiri, informare preventiva, audit de supraveghere a persoanelor fizice si juridice atestate sau autorizate, de analiza si evaluare a activitatii desfasurate, raportare si informare.
Inspectiile si controalele la nivelul judetului au fost executate in conformitate cu Planul de control. S-au desfasurat 1608 controale, 916 verificari. In actiunile preventive executate au fost constatate 9816 deficiente: 8011 privind securitatea la incendiu si 1805 in domeniul protectiei civile. Dintre acestea 3167 au fost solutionate operativ pe timpul controalelor, iar 4515 au fost sanctionate. S-au intocmit 758 procese-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor, aplicandu-se 848 de amenzi in cuantum de 962.600 lei si 3667 avertismente.
In cursul anului 2013, activitatea de indrumare, coordonare si control a serviciilor voluntare si a serviciilor private s-a concretizat in controale individuale sau ca parte a controlului de fond la localitati, institutii sau operatori economici la 114 servicii voluntare pentru situatii de urgenta, 25 la servicii private pentru situatii de urgenta si 1 serviciu privat constituit ca societate comerciala.
Controalele s-au finalizat prin analize/sedinte tehnice cu factorii de raspundere, conducatorii de obiective si, dupa caz, cu Comitetele Locale pentru Situatii de Urgenta, stabilindu-se masurile si termenele de realizare a acestora.
In functie de gravitatea, complexitatea si consecintele estimate de producere a unor evenimente au fost inaintate informari catre Institutia Prefectului, Consiliul Judetean, alte organisme implicate in aceste activitati.
In urma controalelor la nivelul judetului au fost identificati si monitorizati 8 operatori economici care sunt clasificati conform prevederilor H.G.R. 804/2007 (SEVESO). Pe parcursul anului au fost scosi din inventar doi operatori economici cu risc minor, acestia reducandu-si cantitatile de substante periculoase. La data actuala, situatia celor 6 operatori economici, se prezinta astfel: 2 operatori economici incadrati la risc major de producere a accidentelor tehnologice in care sunt implicate substante periculoase, iar 4 operatori economici incadrati la risc minor de producere a accidentelor tehnologice in care sunt implicate substante periculoase.
- Executarea unor actiuni de informare preventiva si controale de specialitate in centre comerciale, obiective de cult, institutii cu ocazia organizarii si desfasurarii unor targuri expozitionale, sarbatori religioase, sarbatori nationale, activitati cultural-sportive la nivelul unitatilor adminstrativ teritoriale din judet.
- Executarea de inspectii, controale si alte actiuni de prevenire a arderilor necontrolate, ca urmare a igienizarii terenurilor agricole prin incendiere, a arderii vegetatiei uscate din gradini si curti, a resturilor menajere, a miristilor sau vegetatiei ierboase si aplicarea cu rigurozitate a prevederilor Protocolului de colaborarea cu APIA si GNM pe segmentul combaterii fenomenului de ardere a vegetatiei uscate.
- Executarea de controale tematice si comune cu responsabilii din cadrul Directiei silvice Suceava la fondul forestier precum si pe traseele/zonele turistice din interiorul/ adiacente fondului forestier.
- In activitatile preventive executate la localitati in anul 2013, s-a urmarit viabilitatea Planurilor de aparare impotriva inundatiilor si a modului de actiune la inundatii. In acest sens au fost verificate 114 planuri de aparare impotriva inundatiilor si s-a constatat ca acestea sunt avizate si aprobate de catre presedintele CJSU si sunt cunoscute de catre personalul cu functii de raspundere din CLSU. Au fost controlate la nivelul localitatilor toate zonele cu risc la inundatii si alunecari de teren, precum si iazurile de decantare, haldele de steril si depozitul de zgura din judet. Se impune ca in anul 2014 sa fie reactualizate pentru perioada 2014-2017 toate Planurile de aparare impotriva inundatiilor la localitati si cel judetean.
De asemenea a fost verificat Planul judetean de aparare in cazul producerii de seisme si/sau alunecari de teren, constatindu-se ca este intocmit in conformitate cu prevederile Ordinului comun 1995/1160/2005 al Ministerului transportului constructiilor si turismului si Ministerul administratiei si internelor, fiind actualizat cu datele de interes (forte si mijloace ce pot fi angrenate). Planurile de aparare in cazul producerii de seisme si/sau alunecari de teren sunt intocmite si actualizate si la nivelul localitatilor.
Conform prevederilor O.M.A.I. nr. 279/2010, la nivelul inspectoratului este intocmit Planul judetean de prevenire si interventie in situatii de urgenta nucleara si radiologica, avizat de I.G.S.U. si aprobat de catre Prefectul judetului Suceava. Inspectoratul are in dotare din anul 2011, prin aportul Consiliului Judetean Suceava o autospeciala de interventie CBRN Mercedes Vario, echipajul avand misiuni specifice de cercetare si decontaminare in judetele Suceava si Botosani.

Alarmarea populatiei judetului Suceava despre pericolul atacului din aer sau al producerii unor dezastre se realizeaza cu :
- 21 sirene electrice de 3,5 kw (2 la orase si 19 la comune);
- 119 sirene electrice de 5,5 kw (70 la municipii si orase si 49 la comune)
- 9 sirene electronice actionate centralizat (5 la municipii/orase si 4 la comune).
Au fost verificate cele 8 puncte de comanda, 60 de adaposturi de protectie civila special amenajate la nivelul localitatilor .
- In urma controalelor executate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale si ale obiectivelor situatia serviciilor voluntare/private pentru situatii de urgenta este urmatoarea:
- 114 servicii voluntare pentru situatii de urgenta sunt incadrate cu un numar total de 2613 persoane (43 sunt sefi de servicii, 637 sunt specialisti de prevenire, 46 sunt soferi, 152 sunt mecanici de motopompe, 260 sunt servanti si 1265 incadreaza echipele specializate, cu contract de voluntariat fiind 1899 persoane). Aceste servicii au in dotare: 73 autospeciale de stingere functionale si 159 motopompe pentru stins incendii, 1 autospeciala de decontaminare, 6 autosanitare si 215 utilaje si echipamente grele (63 tractoare, 40 autocamioane, 58 buldoexcavatoare, 18 grupuri electrogene, 26 motofierastraie, 8 cisterne cu apa, 2 utilaje de descarcerare).
- 15 servicii private, 10 sunt de categoria a II-a, 4 de categoria a IV-a si 1 de categoria a V-a. Numarul total de personal din serviciile private este de 200: angajati - 71, din care: 15 sefi servicii, 2 specialisti de prevenire, 24 soferi, 5 mecanici MP, 25 servanti. Voluntari - 129, din care: 9 specialisti de prevenire, 10 mecanic MP si 110 servanti.
- Verificarea practica, prin exercitii, a modului de punere in aplicare a prevederilor Planurilor de urgenta interna si de interventie cu ocazia inspectiilor de catre personalul din obiective, utilizatori si personalul SVSU, executarea a 24 de exercitii de alarmare publica, 186 exercitii de evacuare in unitati de invatamant si de interventie specifice unor situatii de urgenta.

- Efectuarea de instruiri periodice cu: primarii, sefii serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta respectiv membrii componentei preventive din cadrul serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta.
Organizarea si desfasurarea programului de pregatire a specialistilor compartimentelor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situatii de urgenta s-a realizat prin cursuri desfasurate pe 4 zone (Radauti, Falticeni, Vatra Dornei, Campulung Moldovenesc) si au participat 46 persoane din 216 programate (cu un procent de 21,29%).
S-a asigurat participarea la cursurile organizate in centrele zonale a unui numar mai mare de personal cu responsabilitati in domeniul situatiilor de urgenta la nivel local.
- In anul 2013 s-au organizat concursurile serviciilor voluntare si private pentru situatii de urgenta la nivelul judetului etapa zonala si etapa judeteana iar la Etapa nationala, organizata in municipiul Piatra Neamt, in perioada 12-14 august 2013, echipajul S.V.S.U. Brodina clasandu-se pe locul IV;
- Angrenarea in activitatea de pregatire si educatie preventiva a populatiei a altor factori educationali: unitati de invatamant, de cult, organizatii nonguvernamentale, precum si a structurilor cu care sunt incheiate parteneriate si protocoale de colaborare.
Pe parcursul anului 2013 a continuat in unitatile de invatamant din judetul Suceava desfasurarea Proiectelor din cadrul Campaniei nationale „ O Casa Sigura - o viata in plus”:
- Proiectul 1. „Prevenirea incendiilor in locuinte si gospodarii cetatenesti”;
- Proiectul 2. „Modul de comportare in caz de cutremur”
- Proiectul 3. „Modul de comportare in caz de inundatii”.
- Proiectul nr. 4 „Cadetul de azi – Pompierul de maine” incheiat intre I.S.U. „Bucovina” Suceava si Colegiul de Industrie Alimentara Suceava la care participa aproximativ 60 de elevi si 3 cadre didactice, proiect incheiat pe o perioada de 4 ani.
Pentru sarbatorirea zilelor cu o conotatie speciala „Ziua Protectiei Civile”, „Ziua Nationala a Pompierilor din Romania”, “Ziua Internationala a Copilului”, „Ziua internationala a reducerii riscurilor la dezastre naturale” si “Ziua informarii preventive”, in subunitatile din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Bucovina” Suceava s-au organizat Zile ale portilor deschise. Interesul manifestat de unitatile de invatamant de pe raza judetului a fost la un nivel foarte ridicat, inregistrandu-se vizite cu grupuri organizate de elevi de la ciclul prescolar pana la cel liceal cu un total de peste 4472 elevi/prescolari si 297 cadre didactice. Acest fapt sa datorat sprijinului direct acordat de catre institutia noastra unitatilor de invatamant din judetul Suceava, in derularea activitatilor de pregatire al elevilor prevazute in programele scolare sub titulatura “Scoala altfel”.
La nivelul judetului au fost indrumate 109 cercuri tehnico-aplicative ale elevilor „Prietenii Pompierilor” si 80 cercuri „Cu Viata Mea Apar Viata”.
Concursul pe teme de protectie civila, “Cu Viata Mea Apar Viata” a fost organizat in data de 26.05.2013 in localitatea Dumbraveni, unde au participat 6 echipaje (3 pentru ciclul gimnazial si 3 liceal).
Concursurile cercurilor tehnico-aplicative „Prietenii Pompierilor” au fost organizate si desfasurate in data de 18.05.2013 – etapa zona, in cadrul subunitatilor de pompieri din Suceava, Falticeni, Radauti, Campulung Moldovenesc, Gura Humorului si Vatra Dornei.
-Au fost inregistrate 769 cereri de verificare a documentatiilor tehnice in vederea eliberarii avizelor, autorizatiilor si altor acte de securitate la incendiu si protectie civila, dupa cum urmeaza: 303 admise, 199 respinse iar 267 documentatii nu au facut obiectul emiterii avizului sau autorizatiei. Documentatiile supuse avizarii/autorizarii precum si obiectivele de investitie au fost verificate/urmarite si prin executarea de controale in teren. Inspectorii au participat la receptia a 17 obiective de investitii din judet.
- S-au organizat instruiri cu factorii implicati (proiectanti, constructori, s.a) in asigurarea cerintei esentiale securitatea la incendiu, pentru cunoasterea, insusirea si aplicarea prevederilor actelor normative si reglementarilor specifice in domeniu. S-au desfasurat 15 audituri de supraveghere in conformitate cu prevederile O.M.A.I. 87/2010 la agenti economici autorizati sa execute lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor (proiectare, executie si intretinere instalatii de semnalizare incendiu si/sau instalatii de limitare si stingere, ignifugare, verificare, reparare si reincarcare a stingatoarelor de incendiu) .
- Au fost acordate un numar de 65 avize la transporturi deseuri periculoase, in conformitate cu prevederile HGR nr. 1061/2008.
- Asigurarea unui punct de informare preventiva in domeniul situatiilor de urgenta la sediul Inspectoratului.

III.3 ACTIVITATEA STRUCTURILOR DE SUPORT
Obiectivele unitatii nu puteau fi realizate fara implicarea si sprijinul structurilor de suport: Compartimentul Tehnologia Informatiilor, Serviciul Logistic, Compartimentul Financiar-Contabil, Biroul Resurse Umane si Compartimentul Juridic. Principalele activitati desfasurate in anul 2013 de structurile suport au vizat:
- extiderea retelei de calculatoare din cadrul inspectoratului, la care sunt conectate sisteme informatice care prelucreaza, stocheaza si transmit informatii clasificate de nivel secret de serviciu, gestionate prin intermediul unui server;
- respectarea cadrului normativ cu privire la protectia informatiilor si documentelor clasificate precum si a utilizarii mijloacelor informatice;
- incadrarea personalului si instruirea acestuia privind modul de executare a serviciului de permanenta;
- respectarea de catre intreg personalul a normelor de Securitate si Sanatate in Munca, mentinerea unui climat regulamentar de stare si practica disciplinara precum si administrativa;
- diagnoza climatului organizational, relatii interpersonale si relatiile de colaborare cu alte structuri;
- respectarea si incadrarea in prevederile legale a activitatii logistice si financiar-contabile;
- realizarea cadrului organizatoric si functional in vederea asigurarii suportului material necesar desfasurarii la parametri de performanta a misiunilor specifice serviciilor profesioniste de urgenta, urmarindu-se gestionarea optima, pe criterii de eficienta economica, a potentialului logistic, realizarea unei corelatii optime intre actul de decizie si modalitatea de finalizare a acestuia;
- reprezentarea drepturilor si intereselor legitime ale unitatii in fata instantelor de judecata si a autoritatilor jurisdictionale in toate cauzele penale si civile, in care a fost citat inspectoratul, respectiv 18 dosare civile si 2 dosare penale;
- transmiterea cu operativitate catre institutiile mass-media a informatiilor, reale si credibile, in cazul producerii unor evenimente deosebite privind situatiile de urgenta, in vederea informarii obiective a populatiei asupra activitatilor desfasurate de catre Inspectorat. Aceasta s-a materializat prin articole in presa scrisa si online, precum si prin interventii la posturile de radio si TV locale si nationale.

IV. COOPERAREA INTRA SI INTERINSTITUTIONALA, RELATII INTERNATIONALE

In anul precedent au fost executate activitati preventive comune cu alte institutii (ce au competente de control), dupa cum urmeaza: Garda de Mediu-Comisariatul Judetean Suceava, SGA Suceava, Directia Cultura, Culte si Patrimoniu National.
In conformitate cu prevederile legale s-au gestionat fenomenele caracteristice sezonului rece, prin constituirea Comandamentului Operational, din reprezentanti ai Institutiei Prefectului – Judetul Suceava, Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Bucovina” al Judetului Suceava, Inspectoratului de Politie Judetean Suceava, Inspectoratului de Jandarmi Judetean Suceava, Sistemului de Gospodarire a Apelor Suceava.
In baza Ordinului Prefectului judetului Suceava nr. 28 din 14.02.2013, s-au constituit comisii mixte de control, care au efectuat verificari la stadioanele si salile de sport din judet.
In baza Ordinului Prefectului nr. 56 din 22.03.2013, s-au deplasat in teren comisii interinstitutionale de verificare a modului in care au fost salubrizate cursurile de apa pentru asigurarea sectiunilor de scurgere a apelor mari.
In vederea preintampinarii producerii evenimentelor nedorite, la nivelul judetului au fost monitorizate de catre Inspectoratul de Jandarmi Judetean in cooperare cu forte si mijloace ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta respectiv ale S.V.S.U. din localitatile din zona administrativ teritoriala unde s-au desfasurat, un numar de 422 manifestari cultural - artistice si sportive.
Pe parcursul anului 2013 Serviciile profesioniste pentru Situatii de Urgenta au colaborat si actionat in 202 cazuri determinate de situatii de urgenta, cu Serviciile voluntare si private pentru situatii de urgenta .
In planul relatiilor internationale, institutia a desfasurat 3 activitati cu participarea unor cadre la invitatia unor institutii similare, dupa cum urmeaza:
- 5 cadre de la G.I. Siret in localitatea Wieliszew, Polonia – schimb de experienta;
- 1 cadru de la Inspectorat in localitatile Komblenz, Wirges, Mainz, Badkreuznach Germania – simpozion;
- 1 cadru de la Inspectorat, in localitatea Split, Croatia – curs Protectie Civila.


V. ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta este beneficiar final in cadrul Programului Operational Regional 2007 – 2013. Unitatea a participat la intocmirea documentatiilor tehnice si a procedurilor de achizitie pentru anul 2014 a urmatoarelor mijloace de interventie:
- 1 autospeciala de interventie si salvare de la inaltimi;
- 5 autofreze de zapada;
- 1 autosenilata.

VI. MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUTIONALE

VI.1. EFICIENTIZARE STRUCTURALA
In general, organigrama actuala a Inspectoratului asigura indeplinirea atributiilor functionale. Problemele cu care ne confruntam, in urma restructurarilor din anii anteriori – reducere de efective, sunt de natura lipsei personalului operativ necesar incadrarii tehnicii de interventie. Astfel, in cazul in care apare o situatie de urgenta de amploare, se impune ridicarea capacitatii operationale a unitatii prin chemarea din turele libere a personalului fara a putea acorda compensatii in timp liber sau banesti.

VI.2. GESTIONAREA RESURSELOR UMANE
Structura de personal la data bilantului este urmatoarea:
Categoria de personal Posturi prevazute Posturi incadrate Posturi vacante
Ofiteri 58 53 5
Maistri militari 11 11 0
Subofiteri 755 752 3
Functionari publici 2 1 1
Personal contractual 4 4 0
Gradati voluntari 0 0 0
TOTAL 830 821 9
Gradul de incadrare al posturilor este de 98,91%.

VI.3. ASIGURAREA RESURSELOR LOGISTICE
Suportul logistic al actiunilor de interventie s-a realizat prin utilizarea urmatoarelor autospeciale, utilaje si mijloace:
- Autospeciale – 79 (9 ambulante tip B, 1 ambulanta tip C, 25 autospeciale de lucru cu apa si spuma, 6 autospeciale de descarcerare, 9 autocamioane de transport efective si materiale la interventie, 4 autospeciale de interventie si salvare de la inaltime, 3 autospeciale de prima interventie si comanda, 22 alte autospeciale) .
- Utilaje si mijloace – 91 (10 ambarcatiuni pneumatice cu motor, 8 motopompe remorcabile, 3 motopompe transportabile, 13 grupuri pompare, UTV senilat ARGO – detasat la ISU Suceava de la USISU Ciolpani, pe timpul sezonului rece, 56 alte utilaje) .
Toate autospecialele mentionate mai sus au in dotare mijloace de comunicatie radio cu ajutorul carora se asigura fluxul informational pe timpul interventiilor sau al misiunilor.
La capitolul dotari auto in anul 2013 amintim: un autoturism VW Vento primit prin transfer de la Paza de Coasta Constanta, o autoutilitara Renault Master primita prin transfer fara plata de la Directia Suport Tehnic din cadrul DGL si care provine de la Administratia Judeteana a Finantelor Publice Suceava si un autoturism Grand Cherokee prin transfer de la Baza pentru Logistica a IGSU cu sprijinul Inspectorului General al IGSU.
Ca urmare a dotarilor cu autospeciale si ambulante prin accesarea fondurilor disponibile din cadrul POR 2007 – 2013, in acest an au fost disponibilizate in vederea valorificarii 2 autospeciale de lucru cu apa si spuma, care au fost transferate fara plata catre:
- Primaria Cajvana – 1 APCA R 12215
- Primaria Draguseni – 1 Mercedes Benz
Tot in anul 2013 o ambulanta tip B2 Mercedes Benz a fost transferata de la unitatea nostra la ISU Olt.
Din fondurile deschise la titlul „Cheltuieli materiale” s-a asigurat plata utilitatilor, a reparatiilor la tehnica din dotare in service-uri autorizate si s-au achizitionat carburanti, piese de schimb, furnituri de birou, materiale de curatenie .
Din fondurile deschise la titlul „investitii” s-a asigurat plata pentru :
-autoturism Renault;
- lucrarea de investitii „alimentarea cu gaze naturale si reabilitarea centralei termice de la Detasamentului Campulung Moldovenesc”;
- lucrarea de investitii „alimentarea cu gaze naturale si reabilitarea centralei termice de la Garda de interventie Siret”.
Cheltuielile efectuate pe linie de achizitie au la baza documentele justificative, legal intocmite, prin care se confirma receptia bunurilor materiale, a serviciilor si lucrarilor prestate de furnizori.
Consiliul Judetean Suceava a alocat fonduri in sprijinul misiunilor si activitatilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucovina Suceava, dupa cum urmeaza:
- la capitolul bunuri si servicii s-au achizitionat bunuri ca: furnituri de birou, materiale de resortul PSI, complete salvare de la inaltimi, s-au asigurat materialele consumabile pentru autoturismele si motopompele pe care le avem in folosinta;
Din fondurile aprobate in anul 2013, la capitolul investitii s-a achizitionat un autovehicul special, marca Dacia Duster 4x4.
- Pe langa acest autovehicul special Consiliul Judetean Suceava sprijina misinile inspectoratului cu alte mijloace tehnice si utilaje astfel: 3 Dacia Logan, 1 Dacia Solenza, 1 Dacia 1307, 1 microbuz Fiat, 20 motopompe, 1 utilaj de debitat, 1 sonar, 1 balon de iluminat cu generator de curent.

VI.4. ARMONIZAREA LEGISLATIVA
Comanda Inspectoratului a urmarit in permanenta implementarea noilor acte normative specifice domeniului. Astfel, in anul 2013 au fost emise produse legislative care au condus la modificari si adaptari in modul de organizare si desfasurare a activitatilor din cadrul Inspectoratului, mentionand aici:
- OMAI 89/2013 – privind de organizarea si desfasurarea activitatii de prevenire in situatii de urgenta;
- Normativ P118/2 din 2013 privind instalatiile de protectie la incendiu;
- ISU 01 – instructiuni privind interventia serviciilor de urgenta profesioniste – interventia la incendii ;
- ISU 02 – instructiuni privind interventia serviciilor de urgenta profesioniste in actiuni de cautare – salvare ;
- ISU 03 - instructiuni privind interventia serviciilor de urgenta profesioniste pentru asanarea munitiei neexplodate;
- ISU 04 – ghid privind tehnica si tactica stingerii incendiilor ;
- ISU 05 – instructiuni de oorganizare si functionare a punctelor de antrenament, poligonelor si bazelor de pregatire ale serviciilor de urgenta profesioniste pentru Situatii de Urgenta ;
- ISU 06 – privind organizarea si desfasurarea pregatirii personalului operativ din subunitatile de interventile ale servicilor de urgenta profesioniste.
Cadrele Inspectoratului si-au adus contributia la intocmirea de propuneri la toate proiectele de acte normative supuse consultarii de catre esalonul superior, propuneri care ulterior s-au regasit in majoritate in actele normative finale.

VI.5. PREVENIREA SI COMBATEREA CORUPTIEI
In cadrul inspectoratului a fost constituit Grupul de lucru pentru prevenirea coruptiei care are asigurata instruirea si indrumarea de specialitate de catre personalul nominalizat din cadrul Serviciului Judetean Anticoruptie Suceava.
A fost intocmit la nivelul Inspectoratului Registrul riscurilor de coruptie.
In primul semestru al anului 2013 au fost depuse 53 de declaratii de avere de catre persoanele care au acesta obligatie.
La nivelul inspectoratului nu s-au inregistrat cazuri privind posibile stari de conflicte de interese, sau fapte care sa intre in vizorul organelor competente de cercetare.
Trimestrial s-au adus la cunostinta informarile privind principalele activitati desfasurate de catre Directia Generala Anticoruptie in domeniul prevenirii si combaterii coruptiei personalului M.A.I. prezentandu-se activitatile specifice pentru intensificarea prevenirii si combaterii faptelor de coruptie in randul personalului MAI.

VII. MANAGEMENTUL COMUNICARII
Unul dintre principalele obiective ale Planului de Informare si Relatii Publice al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Bucovina” al judetului Suceava, ca in fiecare an, a fost acela de consolida increderea populatiei sucevene in competenta si profesionalismul cu care angajatii inspectoratului isi executa misiunile.
Informarea populatiei in domeniul situatiilor de urgenta s-a concretizat prin transmiterea catre mass-media locala, zonala si nationala a unui numar de 34 de comunicate de presa si 103 buletine informative. Pe langa acestea au mai fost numeroase informari, telefonice sau prin intermediul SMS-urilor si al postei electronice.
Comunicatele de presa, stirile si buletinele informative au fost transmise imediat dupa producerea evenimentelor specifice, iar jurnalistii au beneficiat de imagini, foto si video, de la interventii deosebite. Toate materialele emise catre institutiile mass-media au fost postate si pe site-ul unitatii in permanenta.
In ceea ce priveste aparitiile si emisiunile TV si Radio, s-au contabilizat peste 1.000 de interventii la televiziunile si posturile de radio nationale, regionale si locale, fiindu-ne dedicate spatii cu generozitate in cadrul unor emisiuni cu mare audienta.
In anul 2013, Inspectoratul a inregistrat la nivelul presei locale si nationale un numar de 1.560 trimiteri, defalcate astfel:
- 549 articole in presa scrisa;
- 467 relatari, interventii si emisiuni radio;
- 544 relatari, interventii si emisiuni pe posturile TV;
Imaginea institutiei reflectata in presa este preponderent echilibrata si obiectiva (majoritatea materialelor cuantificate sunt cantonate in zona trimiterilor nepolarizate).
S-a asigurat continuitatea aparitiei revistei inspectoratului „Pompierii Bucovina Suceava", ajunsa la al XVI-lea an de publicare - nr. 61-62.
De asemenea, s-au redactat si trimis articole despre activitatile inspectoratului, acestea fiind publicate in revistele de specialitate „Pentru Patrie” si „Pompierii Romani”.
Una dintre interventiile mediatizate, cea pentru stingerea incendiului de padure de la Dornisoara, a participat la concursul international „Conrad Dietrich Magirus Award” si a ajuns in Top 10 la nivel european.
Nu in ultimul rand, pagina de internet a institutiei - www.pompierisv.ro, constituie o alta metoda eficienta de comunicare cu cetatenii, de deschidere, informare si transparenta catre societatea civila, iar numarul mare de vizitatori demonstreaza acest lucru.
Toate cele 101 cereri inregistrate de informatii de interes public au fost rezolvate favorabil, pe loc sau in timpul prevazut de lege.

VIII. OBIECTIVE SI PRIORITATI 2014
- Inaintarea de propuneri privind perfectionarea cadrului normativ-juridic ce reglementeaza activitatea institutiei, in scopul abordarii unitare a intregii problematici specifice de catre toate componente ale Sistemului Judetean de Management al Situatiilor de Urgenta;
- Finalizarea lucrarilor de amenajare, dotare si operationalizarea Centrului Judetean de Coordonare si Conducere a interventiei in situatii de urgenta si a dispeceratelor subunitatilor, conform prevederilor legale.
- Realizarea unei preveniri cu caracter proactiv in scopul reducerii factorilor de risc, indeosebi a celor specifici dezastrelor naturale.
- Imbunatatirea calitatii gestionarii situatiilor de urgenta si asigurarea unor conditii superioare pentru managementul tipurilor de risc de catre factorii de decizie din structurile administratiei publice.
- Intensificarea actiunilor si continuarea demersurilor necesar a fi efectuate in scopul reducerii deficitelor in asigurarea cu resurse materiale si financiare.
- Ridicarea nivelului pregatirii de specialitate a personalului in cadrul Inspectoratului si in subunitatile subordonate.
- Aplicarea cu strictete si permanenta a prevederilor legale si a strategiei de prevenire si combatere a coruptiei in cadrul Inspectoratului.
- Reactualizarea Conceptiei specifice a Inspectoratului privind planificarea, organizarea si desfasurarea actiunilor de raspuns al ISU Suceava si revederea tuturor procedurilor de interventie in contextul aparitiei noilor regulamente de interventie;
- Participarea cadrelor la cursurile de specializare organizate de catre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta;
- Constituirea unor grupuri de lucru la nivelul Inspectoratului in vederea intocmirii unor documentatii de accesare a fondurilor europene pentru imbunatatirea activitatii ISU Suceava si participarea activa a cadrelor centrului operational in sprijinul tehnic al acestor documentatii.
- Modernizarea sistemelor informatice din dotare;
- Revizuirea circuitului documentelor financiar-contabile si implementarea acestuia la nivelul tuturor subunitatilor si compartimentelor din unitate;

INSPECTOR SEF
al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Bucovina” al judetului Suceava

Apel unic de urgenţă
Ministerul Administratiei si Internelor
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
Prefectura Suceava
Consiliul Judeţean Suceava
Inspectoratul judeţean de Poliţie Suceava
Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Suceava
FOTO

FOTO

FOTO

FOTO

<FOTO