Arhiva Preveniri
PREVENIRE

RAPORT DE EVALUARE a activitatii desfasurate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „BUCOVINA” al judetului Suceava pentru anul 2014

1. INTRODUCERE

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “BUCOVINA” al judetului Suceava este parte componenta a Sistemului National de Management a Situatiilor de Urgenta, este subordonat Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta si are ca zona de competenta teritoriul judetului Suceava si doua comune din judetul Botosani.
Împreuna cu institutiile de interes public care asigura functii de sprijin, Inspectoratul gestioneaza situatiile de urgenta din zona de competenta, în cadrul Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta si cu sprijinul comitetelor locale pentru situatii de urgenta.
Inspectoratul are în organica servicii, birouri, compartimente functionale si structuri de interventie, cu misiuni permanente de prevenire, monitorizare, gestionare si interventie în situatii de urgenta.
Întreaga activitate a institutiei s-a desfasurat în baza legislatiei specifice în domeniu, a ordinelor si dispozitiilor esaloanelor superioare, a ordinelor prefectului judetului Suceava si hotararilor Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, precum si a Planului cu principalele obiective, masuri si actiuni ale Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta aferent anului 2014.
Pentru îndeplinirea atributiilor, Inspectoratul a colaborat permanent la nivel judetean cu administratia publica locala, cu structurile MAI si MApN, cu celelalte institutii care au competente în gestionarea situatiilor de urgenta, cu operatori economici furnizori de servicii de utilitate publica, Directia Silvica, operatori de drumuri nationale si judeteane, etc.

2. OBIECTIVE STRATEGICE

Obiectivul fundamental al institutiei pentru anul 2014 a vizat eficientizarea actiunilor de prevenire, monitorizare si interventie în cazul producerii situatiilor de urgenta, în scopul reducerii efectelor riscurilor teritoriale, refacerea si restabilirea situatiei de normalitate a comunitatilor umane într-un timp scurt, dupa manifestarea situatiilor de urgenta si dezastrelor.
Obiectivul principal pe linie operativa, a fost dezvoltarea capacitatii de interventie prin:
- specializarea si perfectionarea personalului din structurile de operative;
- completarea dotarii cu tehnica de interventie specializata diferitelor tipuri de risc;
- asigurarea operativitatii permanente a tehnicii si mijloacelor de interventie din dotarea subunitatilor;
- îmbunatatirea procesului de dispecerizare a apelurilor de urgenta;
În domeniul prevenirii situatiilor de urgenta s-a urmarit asigurarea si respectarea masurilor de preventie, pregatire si educare în domeniul situatiilor de urgenta la nivelul administratiilor publice locale, institutiilor publice, operatorilor economici si populatiei prin:
- acordarea unei atentiei deosebite activitatii preventive din domeniile educatiei, ocrotirii sanatatii, turismului, culturii si cultelor;
- prioritizarea activitatilor preventive catre operatorii economici cu risc ridicat de incendiu sau care desfasoara activitati în care sunt implicate substante periculoase, domeniului silvic, exploatarea si prelucrarea lemnului, industriei chimice, usoare si alimentatiei publice;
- monitorizarea amplasamentele iazurilor de decantare si haldelor de steril închise în urma încetarii mineritului din judet.


3. REALIZARI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETENTA

3.1. MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA

3.1.1. ACTIVITATEA OPERATIVA

Centrul operational judetean este structura specializata, din organigrama inspectoratului, care îndeplineste permanent functiile de monitorizare, evaluare, înstiintare, avertizare, prealarmare, alertare si coordonare tehnica operationala a interventiilor pentru gestionarea situatiilor de urgenta din zona de competenta.
Centrul operational judetean a executat, conform atributiunilor, activitati pentru:
- monitorizarea evolutiei situatiilor de urgenta si informarea operativa a presedintelui comitetului pentru situatii de urgenta si a celorlalte organisme abilitate sa întreprinda masuri cu caracter preventiv ori de interventie;
- efectuarea activitatilor de analiza, evaluare si sinteza referitoare la situatiile de urgenta din competenta;
- elaborarea conceptiei specifice privind planificarea, pregatirea, organizarea si desfasurarea actiunilor de raspuns, precum si a conceptiei de actiune în situatii de urgenta;
- asigurarea transmiterii operative a deciziilor, dispozitiilor si ordinelor urmarind mentinerea legaturilor de comunicatii cu Centrul Operational National, centrele operative, cu alte organisme implicate în gestionarea situatiilor de urgenta, precum si cu fortele proprii aflate în îndeplinirea misiunilor;
- centralizarea solicitarilor privind necesarul de resurse pentru îndeplinirea functiilor de sprijin, premergator si în timpul situatiilor de urgenta, si înaintarea acestora organismelor abilitate sa le solutioneze;
- asigurarea transmiterii mesajelor de înstiintare, avertizare si atentionare primite de la institutiile specializate catre subunitati, catre autoritatile locale si catre institutiile cu care se colaboreaza;
- desfasurarea de activitati în domeniul medicinii de urgenta si al asistentei psihologice si religioase.
Cele noua subunitati operative ale inspectoratului, repartizate în principalele zone cu risc din judet, au asigurat raspunsul operativ pe timpul situatiilor de urgenta produse. Astfel, în anul 2014, activitatea desfasurata în plan operativ a înregistrat o crestere semnificativa numerica dar si din punct de vedere al complexitatii, fapt confirmat de numarul mare al misiunilor gestionate/executate de unitate.
Misiunile si actiunile de interventie din competenta au fost îndeplinite în principal de cele 9 subunitati de interventie, dar au fost si situatii complexe care au necesitat prezenta grupei operative a inspectoratului pentru conducerea si coordonarea interventiei, precum si situatii în care au participat si serviciile voluntare sau private pentru situatii de urgenta sau comitetele locale în gestionarea efectiva a misiunilor.
În acelasi sens, în baza protocoalelor de colaborare existente între ISUJ Suceava si ISUJ a existat o mibilitate continua de forte si mijloace între parteneri, la solicitate, în functie de situatia operativa. Astfel am fost atat furnizori cat si receptori de resurse cu ISUJ Botosani, Neamt si Bistrita-Nasaud. În acelasi sens, autospeciala de interventie CBRN Mercedes Vario din dotarea ISUJ Suceava, echipajul avand misiuni specifice de cercetare si decontaminare, asigura interventia operativa în judetele Suceava si Botosani.
Pe parcursul anului 2014 structurile operative al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta au colaborat si actionat împreuna cu Serviciile Voluntare si Private pentru Situatii de Urgenta la 242 de interventii.
2014 a fost anul în care dispeceratul integrat ISU-SAJ a preluat prin SNUAU 112 un numar de 65.214 apeluri de urgenta (179 apeluri / zi), care s-au concretizat în diverse misiuni de stingere a incendiilor, cautare - salvare, descarcerare, deblocare, prim ajutor sau asistenta medicala de urgenta, depoluare, protectie N.B.C. si decontaminare, asanare de munitie neexplodata, protectie a bunurilor materiale si valorilor de patrimoniu, acordare de sprijin pentru supravietuirea populatiei afectate si alte masuri de protectie a cetatenilor în cazul situatiilor de urgenta, cu angrenarea fortelor proprii sau în cooperare cu alte structuri.
De asemenea, în anul 2014, ANMH si INMH au comunicat prin structurile specializate 564 mesaje de informare, avertizare si atentionare meteorologica si hidrologica, fapt ce a impus transmiterea a 58.640 mesaje din care 9.213 mesaje de informare catre mass-media, pentru o informare rapida si corecta a autoritatilor locale si institutiile care asigura managementul acestor situatii de urgenta, dar si a populatiei.
Preventiv, în scop educativ si de antrenament, Centrul operational judetean, prin compartimentul Monitorizare situatii de urgenta si dispecerat, a planificat si desfasurat 22 de antrenamente pentru transmiterea mesajelor de înstiintare catre autoritatile publice locale si a participat la 10 antrenamente lunare organizate si conduse de CON/IGSU.
Situatia operativa, la nivelul inspectoratului, în anul 2014, se prezinta statistic astfel:
• 7182 iesiri la interventie (19,68 / zi), din care:
• 6989 situatii de urgenta, din care:
- 4283 cazuri de urgenta asistate de S.M.U.R.D. (61,28%);
- 663 incendii (9,49%), din care:
? 569 incendii (8,14%);
? 94 incendii de vegetatie uscata si resturi menajere (1,35%);
- 1505 alte situatii de urgenta (21,53%);
- 245 alte interventii (3,51%);
- 38 asistenta persoane (0,54%);
- 255 actiuni pentru protectia comunitatilor (3,65%).
o 124 întoarceri din drum;
o 57 deplasari fara interventie;
o 12 alarme false;
• Alte situatii de urgenta – 1505 (48 inundatii, 69 evenimente publice de amploare,
1 avarie grava la magistralele de transport, 65 misiuni pirotehnice, 2 deblocare albie rau, 1 folosirea explozivilor pentru degajarea raurilor, 1319 monitorizari);
• Alte interventii – 245 (4 degajari auto, 8 masuri PSI, 42 decolmatari/evacuari de
apa, 31 deblocare usa, 5 cautare de cadavru, 15 recuperare de cadavru, 79 sprijin SAJ/transport persoana la autosanitara, 1 avion posibil prabusit, 1 salvare si evacuare persoane cu autosenilata, 41 campanie 2% pentru SMURD, 1 prezentare autospeciale delegatie straina, 1 transport articole pirotehnice, 7 sprijin E-ON, 1 stabilirea cauzelor de incendiu, 3 salvari de persoana, 3 îndepartare animale/insecte periculoase, 1 transport de apa menajera, 1 tentativa de suicid);
• Protectia comunitatii – 255 (26 descarcerare/masuri de protectie împotriva
incendiilor la accidentele de circulatie, 30 protectia mediului, 18 salvari de animal, 64 defrisari de arbori, 26 îndepartare turturi/zapada, 21 îndepartare elemente de constructie cu pericol de prabusire, 70 patrule identificare si transport la centrele de primire a persoanelor fara adapost).
Comparativ cu anul 2013 numarul actiunilor de interventie a crescut de la 4702 la 6989 interventii în anul 2014, ceea ce reprezinta o crestere de 48,64%.
Însa o analiza statistica pe ultimii cinci ani arata o evolutie a numarului situatiilor de urgenta de la 1517 în anul 2009 la 6989 în anul 2014, respectiv o crestere cu 361%.
Actiuni de interventie deosebite în anul 2014:
Incendii
1. În data de 23.03.2014, ora 01:42 - incendiu la acoperisul unui bloc de locuinte, în orasul Brosteni. Au fost chemate în sprijin forte si mijloace ale Garzii de Interventie Poiana Teiului – ISU Neamt, SAJ Brosteni, SVSU -urile Brosteni, Crucea, Borca, Politia Brosteni si Jandarmeria Brosteni.
Datorita concentrarii rapide de forte incendiul a fost lichidat si au fost salvate bunuri în valoare de 500.000 lei.
2. În data de 26.05.2014, ora 22:34 - incendiu la o moara, brutarie si o locuinta particulara, în localitatea Volovat. Pentru stingerea incendiului au fost concentrate forte si mijloace de la Detasamentele de Pompieri Radauti, Suceava, Garzile de Interventie Siret, Vicovu de Sus, Solca, S.V.S.U.- urile Volovat, Fratautii Vechi, Horodnic de Jos si Sucevita.
3. În data de 10.09.2014, ora 01:45 - incendiu la o casa de locuit si o curte în care erau depozitate anvelope, pe str. Bogdan Voda, mun. Radauti. Au intervenit forte ale Detasamentului de Pompieri Radauti, Suceava, ale Garzilor de Interventie Siret, Vicovu de Sus si Solca, ale S.V.S.U.-urilor Volovat Milisauti, si un echipaj S.A.J. Suceava.
La ora 03:00 incendiul a fost localizat, iar la ora 09:25 acesta a fost lichidat, durata interventiei fiind de 8 ore si 23 minute.
4. În data de 26.11.2014, ora 20:18 - incendiu la o locuinta particulara în loc. Ciprian Porumbescu unde, din nefericire s-au înregistrat 2 victime care au decedat (mama - 34 ani si un copil - 3 ani). Sursa de aprindere a incendiului efectul termic produs de cosul de fum amplasat sau neprotejat termic fata de materialele combustibile.
În semn de solidaritate, pentru membrii ramasi în viata - tata si 2 copii - Inspectoratul a desfasurat o campanie de strangere de fonduri. De asemenea, prefectul Judetului Suceava a dispus distributia unei locuinte modulare pentru cazarea acestora.
5. În data de 15.12.2014 ora 08.01 se anunta prin „SNUAU 112” incendiu la Complexul Comercial ,,Rozita”. Pentru stingerea incendiului a participat personalul de interventie al Detasamentului Suceava, Falticeni, ale Garzilor de Interventie Siret, Solca si Gura Humorului, a ISU Botosani si au fost chemate în sprijin S.V.S.U.- urile Suceava, Scheia, Arbore.
În urma incendiului au ars marfuri în valoare de cca. 23.000.000 lei si s-au degradat elemente de constructie din componenta halei, iar planseul complexului s-a prabusit pe o suprafata de aproximativ 4500 mp.
S-au salvat: cladirea administrativa si sediile unor societati comerciale învecinate în valoare de aproximativ 75.000.000 lei.
Explozii urmate de incendiu
1. În data de 21.09.2014, ora 01:06 - explozie urmata de incendiu la o garsoniera în municipiul Suceava.
S-au înregistrat pagube materiale de aproximativ 10.000 lei, valoarea bunurilor salvate si protejate situandu-se la aproximativ 800.000 lei. Sursa care a generat explozia este flacara, împrejurarea determinanta fiind focul deschis în spatii închise.
2. În data de 30.11.2014, ora 03:33 - explozie urmata de incendiu în bucataria unui restaurant din municipiul Campulung Moldovenesc. Din nefericire, în urma deflagratiei s-au înregistrat 6 victime, din care 3 au decedat, iar 3 au fost ranite.
S-au înregistrat pagube materiale de aproximativ 25.000 lei, valoarea bunurilor salvate si protejate situandu-se la aproximativ 200.000 lei.
Salvari de persoane din medii ostile vietii
1. În data de 01.02.2014, ora 21:09 – din cauza zapezii 10 persoane au ramas blocate pe DJ 290, pe raza localitatii Fantanele, iar pentru salvarea lor a fost necesara interventia Detasamentului de Pompieri Suceava cu ajutorul senilatei din dotare.
2. În data de 07.08.2014, - ora 21:36 - un atelaj hipo si conducatorul acestuia au ramas blocati în albia raului Moldova, iar pentru salvare a fost necesara interventia personalului Detasamentului de Pompieri Falticeni.
3. În data de 13.09.2014 - ora 18:53 - trei persoane blocate într-o fantana în localitatea Udesti, iar pentru salvarea lor s-a intervenit cu dispozitivul de salvare din medii ostile vietii, de catre personalul de interventie a Detasamentului de Pompieri Suceava.
Pregatirea personalului operativ
Activitatea de pregatire a personalului operativ al Inspectoratului pentru Situatii de urgenta „Bucovina? al Judetului Suceava a constituit preocuparea principala a comandantilor de la toate nivelurile, realizand ca aceasta creaza fundamentul principal al desfasurarii în conditii de eficienta si securitate misiunile de interventie.
Principalele activitati desfasurate pentru pregatirea si specializarea personalului operativ au fost:
• organizarea si desfasurarea a doua Exercitii de Cooperare si a unui exercitiu tip EXCON;
• participarea de catre conducatorii de ambarcatiuni de salvare (4 subofiteri) la un curs de atestare, organizat de Centrul de Pregatire a Personalului Navigant din cadrul Garzii de Coasta Constanta;
• participarea a 5 ofiteri, loctiitori ai comandantilor de detasament, la I.S.O.P. pentru parcurgerea unui curs de cercetare si stabilire a cauzelor de incendiu;
• participarea unui subofiter din cadrul Detasamentului Suceava la cursul organizat de Centrul Chinologic Sibiu împreuna cu cainele lup PABAM 1078 (OLIVER) aflat în predresaj pentru cautare - salvare urbana ;
• verificarea si antrenarea echipajului de cautare - salvare din diferite medii de la nivelul Detasamentului Suceava (3 subofiteri) prin cursul organizat de Centrul de antrenament scafandri de interventie Constanta în perioadele 02-13.06.2014 si 11-22.08.2014;
• participarea a 503 cadre (ofiteri si subofiteri) la Modulul I de pregatire din cadrul Poligonului de specialitate de la Siret, din care: ISU Suceava (476), ISU Neamt (6), ISU Bihor (7), ISU Bacau (3), ISU Vaslui (5), ISU Botosani (2), Centrul National de Pregatire în Domeniul Situatiilor de Urgenta Ciolpani (2), si IGSU(6).
De asemenea la pregatire au participat si 6 pompieri voluntari de la SVSU Arbore si 4 angajati de la SPSU Holzindustrie Schweighofer.

3.1.2. ACTIVITATEA INSPECTIEI JUDETENE DE PREVENIRE A SITUATIILOR DE URGENTA

În perioada analizata, activitatea inspectiei de prevenire a vizat urmatoarele domenii:
A. Prevenirea situatiilor de urgenta, care a vizat cateva obiective secundare, astfel:
1.Planificarea si desfasurarea activitatilor de prevenire preponderent la obiective economico-culturale si institutii publice sursa de risc;
2. Urmarirea aplicarii riguroase a reglementarilor specifice apararii împotriva incendiilor si protectiei civile pe timpul activitatii de control;
3. Punerea accentului pe controlul Sistemului de Management al Sigurantei la operatorii de tip Seveso.
4. Cresterea aplicabilitatii planurilor de urgenta externa prin implicarea tuturor fortelor cu atributii de interventie în caz de accident industrial în care sunt implicate substante periculoase.
5. Executarea de inspectii, controale si alte actiuni de prevenire a arderilor necontrolate, ca urmare a igienizarii terenurilor agricole prin incendiere, în colaborarea cu APIA si GNM;
6. Executarea de controale tematice si comune cu responsabilii din cadrul Directiei silvice Suceava la fondul forestier precum si pe traseele/zonele turistice din interiorul/ adiacente fondului forestier;
Astfel, s-au desfasurat 1909 controale si 900 verificari. În actiunile preventive executate au fost constatate 9598 deficiente: 7837 privind securitatea la incendiu si 1761 în domeniul protectiei civile. Dintre acestea 2733 au fost solutionate operativ pe timpul controalelor, iar 6130 au fost sanctionate. S-au întocmit 646 procese-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor, aplicandu-se 731 de amenzi în cuantum de 849.100 lei si 5399 avertismente.
În cursul anului 2014, activitatea de îndrumare, coordonare si control a serviciilor voluntare si private pentru situatii de urgenta s-a concretizat în controale tematice distincte sau ca parte a controlului de fond la localitati, institutii sau operatori economici la 111 servicii voluntare pentru situatii de urgenta, 14 la servicii private pentru situatii de urgenta si 1 serviciu privat constituit ca societate comerciala. Controalele s-au finalizat prin analize/sedinte tehnice cu factorii de raspundere, conducatorii de obiective si, dupa caz, cu Comitetele Locale pentru Situatii de Urgenta, stabilindu-se masurile si termenele de realizare a acestora.
În functie de gravitatea, complexitatea si consecintele estimate de producere a unor evenimente au fost înaintate rapoarte si informari catre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Institutia Prefectului, Consiliul Judetean si alte organisme responsabile de aceste activitati.

B. Activitatea de protectie, pregatire si educatia preventiva a populatiei, prin urmatoarele obiective secundare:
1. Desfasurarea de activitati în scopul constientizarii si responsabilizarii reprezentantilor autoritatilor publice locale, a conducerilor obiectivelor economice si institutiilor publice cu risc în exploatare, pe linia managemetului situatiilor de urgenta;
2. Ridicarea nivelului de pregatire în domeniul situatiilor de urgenta a reprezentantilor autoritatilor publice locale si ai operatorilor economici sursa de risc;
3. Operationalizarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta;
4. Executatea exercitiilor de pregatire cu membrii SVSU si SPSU de la localitati si obiective, cu implicarea personalului de pe locul de munca;
5. Implicarea componentei preventive a serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta în activitatile de prevenire desfasurare în randul populatiei;
6. Angrenarea în activitatea de pregatire si educatie preventiva a populatiei si a altor factori educationali: scoala, biserica, organizatiile nonguvernamentale, precum si a structurilor cu care sunt încheiate parteneriate si protocoale de colaborare;
7. Continuarea campaniilor nationale de informare si educare preventiva: „F.O.C.” si „R.I.S.C”.
8. Desfasurarea de exercitii, aplicatii si simulari cu un pronuntat caracter practic-aplicativ, organizarea de activitati informativ-educative în institutiile de învatamant, în piete publice si parcari, dar si la sediul unitati si subunitati sub egida „Ziua portilor deschise";
La nivelul judetului la începutul anului 2014 au fost identificati si monitorizati 6 operatori economici care sunt clasificati conform prevederilor H.G.R. 804/2007 (SEVESO), la care au fost executate activitati de control împreuna cu GNM si Agentia de Protectia Mediului Suceava.
În activitatile preventive executate la localitati în anul 2014, s-a urmarit si viabilitatea Planurilor de aparare împotriva inundatiilor, a Planului judetean de prevenire si interventie în situatii de urgenta nucleara si radiologica, verificandu-se totodata si modul de actiune a CLSU, solicitandu-se în acelasi timp, dupa caz, reactualizarea acestora. Au fost controlate la nivelul localitatilor toate zonele cu risc la inundatii si alunecari de teren, precum si iazurile de decantare, haldele de steril si depozitul de zgura din judet.
Alarmarea populatiei judetului Suceava despre pericolul atacului din aer sau al producerii unor dezastre se realizeaza cu:
? 21 sirene electrice de 3,5 kw (2 la orase si 19 la comune) functionale 19;
? 119 sirene electrice de 5,5 kw (70 la municipii si orae si 49 la comune);
? 15 sirene electronice actionate centralizat (5 la municipii/orase si 4 la comune).
Au fost verificate cele 8 puncte de comanda si 60 de adaposturi de protectie civila special amenajate la nivelul localitatilor. Capacitatea de adapostire a acestora este de 8340 persoane. De asemenea, exista fondul public de adapostire, care poate cuprinde pana la 25% din populatia judetului.
Serviciile voluntare/private pentru situatii de urgenta care sunt constituite la nivelul judetului, sunt operationalizate astfel:
? 114 servicii voluntare pentru situatii de urgenta sunt încadrate cu un numar total de 2613 persoane, din care 213 angajati (71 încadreaza functia de sef serviciu, 80 specialisti de prevenire, 61 conducatori auto si 1 mecanicMP) si 2400 voluntari ce se mobilizeaza la alarma. Dintre acestia 1899 au contract de voluntariat. Aceste servicii au în dotare: 73 autospeciale de stingere a incendiilor, 7 alte autospeciale decat cele pentru stins incendii, 169 motopompe, 1 autospeciala de decontaminare, 6 autosanitare si 215 utilaje si echipamente grele (63 tractoare, 40 autocamioane, 58 buldoexcavatoare, 18 grupuri electrogene, 26 motofierastraie, 8 cisterne cu apa, 2 utilaje de descarcerare);
? 15 servicii private, din care 10 sunt de categoria a II-a, 3 de categoria a IV-a, 1 de categoria a V-a si 1 constituit ca societate comerciala. Numarul total de personal din serviciile private este de 171: angajati - 51, din care: 4 sefi servicii, 2 specialisti de prevenire, 20 soferi, 5 mecanici MP, 20 servanti. Voluntari - 120, din care: 9 specialisti de prevenire, 10 mecanic MP si 101 servanti. Acestia deservesc care deservesc 6 autospeciale de stingere, 1 ambulanta, 3 motopompe;
? O situatie aparte o reprezinta activitatea parintelui Florea de la Cornu Luncii care exploateaza o autospeciala de stingere a incendiilor, actionand voluntar si gratuit în spijinul cetatenilor din zona.
? Verificarea practica, prin exercitii, a modului de punere în aplicare a prevederilor Planurilor de urgenta interna si de interventie cu ocazia inspectiilor de catre personalul din obiective, utilizatori si personalul SVSU, executarea a 24 de exercitii de alarmare publica, 129 exercitii de evacuare în unitati de învatamant si de interventie specifice unor situatii de urgenta;
? La cursurile de formare organizate la Centrul National de Perfectionare a Pregatirii pentru Managementul Situatiilor de Urgenta - Ciolpani au participat 3 inspectori de specialitate din 13 programati, în procent de 23%;
Pregatirea Serviciilor voluntare si private pentru situatii de urgenta s-a executat conform tematicii pentru anul în curs prin convocari de pregatire lunare la nivelul oraselor si municipiilor si prin convocari trimestriale la comune. În aceeasi ordine de idei consideram ca se impune pregatirea S.V.S.U. de la comune prin convocari lunare pentru asigurarea unei mai bune cunoasteri a legislatiei si deprinderea aptitudinilor practice.
Pe parcursul anului 2014 a continuat în unitatile de învatamant din judetul Suceava desfasurarea Proiectelor din cadrul Campaniei nationale „ O Casa Sigura - o viata în plus”:
? Proiectul 1. „Prevenirea incendiilor în locuinte si gospodarii cetatenesti”;
? Proiectul 2. „Modul de comportare în caz de cutremur”;
? Proiectul 3. „Modul de comportare în caz de inundatii”
? Proiectul 4. „Cadetul de azi – Pompierul de maine” încheiat între I.S.U. „Bucovina” Suceava si Colegiul de Industrie Alimentara Suceava la care participa aproximativ 60 de elevi si 3 cadre didactice, proiect încheiat pe o perioada de 4 ani;
? Campania „Foc si Risc”;
Pentru sarbatorirea zilelor cu o conotatie speciala „Ziua Protectiei Civile”, „Ziua Nationala a Pompierilor din Romania”, “Ziua Internationala a Copilului”, „Ziua internationala a reducerii riscurilor la dezastre naturale” si “Ziua informarii preventive”, în subunitatile din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Bucovina” Suceava s-au organizat Zile ale portilor deschise. Interesul manifestat de unitatile de învatamant de pe raza judetului a fost la un nivel foarte ridicat, înregistrandu-se vizite cu grupuri organizate de elevi de la ciclul prescolar pana la cel liceal cu un total de peste 26.050 elevi/prescolari si 2.350 cadre didactice. Acest fapt s-a datorat sprijinului direct acordat de catre institutia noastra unitatilor de învatamant din judetul Suceava, în derularea activitatilor de pregatire al elevilor prevazute în programele scolare sub titulatura “Scoala altfel”.
La nivelul judetului au fost îndrumate 62 cercuri tehnico-aplicative ale elevilor „Prietenii Pompierilor” si 46 cercuri „Cu Viata Mea Apar Viata”.
Concursul pe teme de protectie civila, „Cu Viata Mea Apar Viata” a fost organizat în data de 31.05.2014 în localitatea Dumbraveni, unde au participat 10 echipaje (5 pentru ciclul gimnazial si 5 liceal).
De asemeni, concursurile cercurilor tehnico - aplicative „Prietenii Pompierilor” au fost organizate si desfasurate în data de 10.05.2014 – etapa zona, în cadrul subunitatilor de pompieri din Suceava, Falticeni, Radauti, Campulung, Gura Humorului si Vatra Dornei, inspectoratul asigurand astfel o mai buna baza materiala precum si asistenta medicala pentru participanti. Etapa judeteana s-a desfasurat pe Stadionul „Areni” Suceava în data de 20.05.2014 si au participat 5 echipaje de fete si 5 echipaje de baieti/mixte, locurile I fiind obtinute de: Grupul Scolar Dumbraveni (la fete) si Scoala Gimnaziala nr. 1 Vatra Dornei (pentru baieti).
C. Activitatea de avizare autorizare a vizat urmatoarele:
1. Cresterea numarului de controale la obiective aflate în faza de investitie / sunt în faza de avizare si urmarirea îndeplinirii masurilor de securitate la incendiu si protectie civila cuprinse în documentatiile de proiectare;
2. Verificarea îndeplinirii conditiilor legale de functionare a obiectivelor avizate din punct de vedere al securitatii la incendiu si/ protectie civila în vederea acordarii autorizatiei de securitate la incendiu / protectie civila;
Au fost înregistrate si solutionate în termenul legal un numar de 846 cereri pentru eliberarea avizelor, autorizatiilor si altor acte de securitate la incendiu si protectie civila, dupa cum urmeaza: Autorizatii de securitate la incendiu – la HGR 1739/2006: emise -? 58; respinse -? 65; Autorizatii de protectie civila – la HGR 37/2006: emise -? 1; respinse -?0; Avize de securitate la incendiu – la HGR 1739/2006: emise -? 232; respinse -? 219; Avize de protectie civila – la HGR 37/2006: emise -?1; respinse -?0; Acorduri de securitate la incendiu – pentru organizarea si desfasurarea jocurilor de artificii: emise -?7; respinse -?1; Adrese de neîncadrare pentru avizare/ autorizare pe linie de securitate la incendiu: emise -?217; Adrese de neîncadrare pentru avizare/ autorizare pe linie de protectie civila: emise -?11.
Au fost solutionate prin raspuns scris 34 de cereri de informatii cu privire la avizarea /autorizarea pentru securitate la incendiu, adresate de persoane juridice (administratia locala, institutii sau operatori economici).
Cadrele compartimentului au participat în 13 comisii de receptie la terminarea lucrarilor de construire a obiectivelor de investitii.
S-au desfasurat 5 audituri de supraveghere în conformitate cu prevederile O.M.A.I. 87/2010 la agenti economici autorizati sa execute lucrari în domeniul apararii împotriva incendiilor (proiectare, executie si întretinere instalatii de semnalizare incendiu si/sau instalatii de limitare si stingere, ignifugare, verificare, reparare si reancarcare a stingatoarelor de incendiu) .
Au fost acordate un numar de 43 avize la transporturi deseuri periculoase, în conformitate cu prevederile HGR nr. 1061/2008.
D. Activitatea de evidente, analiza si prognoze preventive
1. Elaborarea de studii, prognoze si analize statistice privind natura si frecventa situatiilor de urgenta produse si propunerea masurilor necesar a fi întreprinse pentru reducerea riscurilor de producere a situatiilor de urgenta si a consecintelor acestora;
2. Desfasurarea campaniilor de informare preventiva a cetatenilor dezvoltate de I.G.S.U. si evaluarea, la nivel local, a rezultatelor acestora, precum si planificarea, organizarea si realizarea de activitati de informare preventiva;
3. Gestionarea sectiunii „informare preventiva” de pe site-ul I.S.U.J.;
4. Elaborarea de materiale/machete de prezentare pentru derularea lectiilor/informarii preventive, pe care le transmite spre avizare I.G.S.U.;
5. Întocmirea de articole pentru a fi incluse în publicatiile proprii I.S.U.J./în presa centrala/locala;
6. Asigurarea unui punct de informare preventiva la nivelul Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta.

3.1.3. MANAGEMENTUL INTEGRAT AL ORDINII SI SIGURANTEI
PUBLICE

Activitatea inspectoratului pe linie de ordine si siguranta publica desfasurata la nivelul judetului Suceava în anul 2014 a fost executata în sistem integrat, pe baza planurilor de cooperare, actiune si interventie încheiate cu structurile MAI la care ISU este parte si au constat în masuri de prevenire si stingere a incendiilor într-un numar de 396 de situatii, dintre care cele mai semnificative sunt:
• la manifestari cultural – artistice:
- Olimpiada Internationala de Astronomie si Astrofizica – Gura Humorului 01.08. – 11.08.2014;
- „Suceava Air Show” organizat de Consiliul Judetean Suceava si conducerea Aeroportului International „Stefan cel Mare” Suceava, la Centrul Economic Bucovina Suceava în perioada 30.08 – 31.08.2014;
- Show-ul aviatic organizat de Asociatia „Bucovina Fly Club” pe aerodromul Fratautii Vechi în ziua de 29.08.2014;
- Festivalul „Comorile muntelui” – 13.09.2014 cand s-a ridicat si drapelul tricolor pe masivul Rarau;
• pe timpul manifestarilor de protest:
- comemorarea victimelor din accidentele de circulatie de la zidul construit pe DN 17, în ziua de 10.01.2014;
- marsul Anti-violenta, Anti-drog, Anti-tutun, si de prevenire a accidentelor rutiere organizat de asociatia „Euroactiv” – Suceava si asociatia „Alecs Group” – Suceava 14 mai 2014;
• pe timpul desfasurarii manifestarilor sportive:
o „competitiile oficiale internationale de sanie” organizate de Federatia Romana de Bob si Sanie în municipiul Vatra Dornei în perioada 16.02.2014 – 23.02.2014:
• pe timpul sarbatorilor religioase:
- Boboteaza 06 – 07.01.2014;
- Sfintele Sarbatori de Pasti;
- hramul Manastirii Sf. Ioan cel Nou si Zilelor Sucevei;
• premergator si pe timpul procesului electoral:
- alegerile membrilor din Romania pentru Parlamentul European din anul 2014;
- asigurarea climatului de normalitate civica pe timpul celor doua tururi de alegeri ale Presedintele Romaniei din 02 si 16 noiembrie 2014;
- desfasurarea alegerilor parlamentare din Republica Moldova în data de 30.11.2014;

4. RELATIA CU INSTITUTIA PREFECTULUI – JUDETUL SUCEAVA

Relationarea Inspectoratului cu Institutia Prefectului s-a realizat în cadrul Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, prin raport direct cu prefectul judetului Florin Sinescu, dar si prin activitatea Secretariatului tehnic permanent al CJSU, structura constituita la nivelul Centrului operational judetean din cadrul ISUJ.
Astfel în perioada 7.05.2014 – 13.06.2014, SThP a participat în cadrul comisiilor mixte, fiind verificat modul în care este asigurat stocul de materiale si mijloace de aparare împotriva inundatiilor, de catre CLSU-uri.
Împreuna cu compartimentul logistica si cu reprezentanti ai Institutiei Prefectului – judetul Suceava, a fost gestionata Situatia constructiilor usoare din elemente modulate repartizate la nivelul judetului Suceava, la ora bilantului situatia fiind urmatoarea:
Din totalul de 44 locuinte modulare
- 12 module în stoc la Detasamentul Radauti;
- 32 module în folosinta la CLSU-uri.
Distributiile si retragerile de module s-au facut la solicitarea Primarilor în cauza si cu aprobarea prefectului judetului.
Un alt palier de relationare cu Institutia prefectului este reprezentat de participarea la manifestarile publice din judet. Aici mentionam ceremonialurile pentru sarbatorirea unor zile festive, comemorari si alte activitati care au impus organizarea de parade militare.

5. COOPERAREA INTERINSTITUTIONALA, RELATII
INTERNATIONALE

Cooperarea interinstitutionala se organizeaza în baza legilor în vigoare si are ca obiectiv conjugarea efortului pentru gestionarea, în sistem integrat, a misiunilor în situatii speciale.
Cooperarea interinstitutionala s-a realizat pentru îndeplinirea atributiilor legale ce revin autoritatilor administratiei publice investite cu atributii directe si de sprijin pentru raspunsul în situatii speciale. Capabilitatile acestora sunt solicitate, pe baza protocoalelor si/sau planurilor de cooperare întocmite din timp, pentru misiuni concrete, în functie de evolutia situatiei operative.
La nivel judetean structurile specializate din cadrul fiecarei componente a sistemului coopereaza pentru asigurarea fluxului de date si informatii în ambele sensuri, conform atributiilor si competentelor conferite de legislatia în vigoare. Astfel, cooperarea se organizeaza în scopul adoptarii celor mai optime masuri de gestionare a situatiilor de urgenta create, a coordonarii si sincronizarii actiunilor în zona de competenta pe timpul îndeplinirii în comun a misiunilor. Printre actiunile de cooperare întreprinse mentionam:
• activitati preventive comune cu alte institutii (ce au competente de control);
• gestionat fenomenele caracteristice sezonului rece, prin activarea Grupei operative în sitem largit, la nivelul ISU;
• operationalizarea comisiilor interinstitutionale de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apa si au fost realizate santuri, rigole pentru asigurarea sectiunilor de scurgere a apelor mari la nivelul judetului Suceava;
• gestionarea de catre Inspectoratul de Jandarmi Judetean în cooperare cu forte si mijloace ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta respectiv ale S.V.S.U. a unor manifestari cultural - artistice si sportive cu risc;
În domeniul relatiilor internationale, pentru anul 2014 pot fi mentionate urmatoarele activitati:
• vizita si schimbul de experienta cu Excelenta Sa Vasili Boeciko, consulul general al Ucrainei la Suceava la sediul inspectoratului, dar si la sediul Consulatului General;
• vizita si schimbul de experienta cu delegatia Garzii Nationale din Alabama, Statele Unite ale Americii, la sediul Institutiei Prefectului;
• întalnirea bilaterala romano-ucraineana dintre cadrele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Bucovina” al judetului Suceava si ale Serviciului Situatiilor de Urgenta din regiunea Cernauti, în vederea demararii unui proiect comun în domeniul situatiilor de urgenta finantat prin fonduri europene.


6. ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE

În vederea implicarii unitatii noastre în proiecte de dezvoltare institutionala, la nivelul inspectoratului s-a constituit un grup de lucru pentru implementarea unor idei noi de proiecte cu finantare din fonduri europene.
Ca beneficiar al Proiectului Operational Regional 2007-2013, în cursul anului 2014, I.S.U. „Bucovina” Suceava a primit în comodat cu drept de folosinta din partea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara EURONEST urmatoarele vehicule:
1. În cadrul proiectului „Îmbunatatirea dotarii cu autospeciale de interventie si salvare de la înaltime a bazelor operationale pentru situatii de urgenta în Regiunea Nord Est”, cod SMIS 41092:
• autospeciala pentru interventie si salvare de la înaltime marca MAN, în valoare de 2.346.228,18 lei.
2. În cadrul proiectului „Îmbunatatirea capacitatii si calitatii sistemului de interventie în situatii de urgenta în conditii de iarna”, cod SMIS 48572:
• vehicul de tractare marca Dacia Duster 4x4, în valoare de 109.883,84 lei;
• remorca transport autosenilata marca Rema, în valoare de 10.639,2 lei;
• vehicul cu senile/ roti tip UTV ARGO, în valoare de 197.875,69 lei.
Pentru programul de finantare 2014-2020, grupul de lucru a propus spre implementare urmatoarele ideile de proiecte de cooperare transfrontaliera ce corespund nevoilor comune din regiunea transfrontaliera Suceava – Cernauti:
? Baze de pregatire profesionala a personalului în domeniul situatiilor de urgenta din zona transfrontaliera Suceava - Cernauti.
? Upgradarea sistemului de gestionare a situatiilor de urgenta în zona transfrontaliera RO-Suceava UA-Cernauti.
? Îmbunatatirea capacitatii de raspuns a serviciilor profesioniste în urgente medicale.
? Sisteme de protectie antigrindina pentru regiunea transfrontaliera Suceava - Cernauti.
Cadrele unitatii noastre au dat curs tuturor invitatiilor de participare la activitatile desfasurate de comisiile de implementare a proiectelor constituite la nivelul institutiilor de pe raza judetului. Astfel, m.m.cl.I Sved Cristian a participat ca si expert cooptat în vederea achizitiei unei masini specializate pentru situatii de urgenta, organizata de catre primaria comunei Dragoiesti, judetul Suceava.

7. CONTRIBUTIA INSPECTORATULUI LA PREGATIREA TERITORIULUI PENTRU APARARE

Structura Teritoriala pentru Probleme Speciale a convocat, la ordinul prefectului, Comisia mixta de rechizitii a judetului Suceava, activitatea la care au participat reprezentantii structurilor care au rol în gestionarea Planului de rechizitii de bunuri si prestari servicii în interes public din judet.
De asemenea, s-au înaintat catre Structura Teritoriala pentru Probleme Speciale a judetului Suceava datele necesare pentru actualizarea monografiei economico - militara a judetului si anume sistemul de cercetare de protectie civila, situatia adaposturilor de protectie civila si a punctelor de comanda.


8. MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUTIONALE

8.1 EFICIENTIZAREA STRUCTURALA

Obiectivele unitatii nu puteau fi realizate fara implicarea si sprijinul structurilor suport: Compartimentul Tehnologia Informatiilor, Serviciul Logistic, Compartimentul Financiar-Contabil, Biroul Resurse Umane si Compartimentul Juridic. Principalele activitati desfasurate în anul 2014 de structurile suport au vizat:
o extinderea retelei de calculatoare din cadrul inspectoratului, la care sunt conectate sisteme informatice care prelucreaza, stocheaza si transmit informatii clasificate de nivel secret de serviciu, gestionate prin intermediul unui server;
o respectarea cadrului normativ cu privire la protectia informatiilor si documentelor clasificate precum si a utilizarii mijloacelor informatice;
o încadrarea personalului si instruirea acestuia privind modul de executare a serviciului de permanenta;
o respectarea de catre întreg personalul a normelor de Securitate si Sanatate în Munca, mentinerea unui climat regulamentar de stare si practica disciplinara precum si administrativa;
o diagnoza climatului organizational, relatii interpersonale si relatiile de colaborare cu alte structuri;
o transmiterea cu operativitate catre institutiile mass-media a informatiilor, reale si credibile, în cazul producerii unor evenimente deosebite privind situatiile de urgenta, în vederea informarii obiective a populatiei asupra activitatilor desfasurate de catre Inspectorat. Aceasta s-a materializat prin articole în presa scrisa si online, precum si prin interventii la posturile de radio si TV locale si nationale;
o respectarea si încadrarea în prevederile legale a activitatii logistice si financiar-contabile;
o realizarea cadrului organizatoric si functional în vederea asigurarii suportului material necesar desfasurarii la parametri de performanta a misiunilor specifice serviciilor profesioniste de urgenta, urmarindu-se gestionarea optima, pe criterii de eficienta economica, a potentialului logistic, realizarea unei corelatii optime între actul de decizie si modalitatea de finalizare a acestuia;
o reprezentarea drepturilor si intereselor legitime ale unitatii în fata instantelor de judecata si a autoritatilor jurisdictionale în toate cauzele penale si civile, în care a fost citat inspectoratul.
8.2 GESTIONAREA RESURSELOR UMANE

Organigrama actuala a Inspectoratului asigura îndeplinirea atributiilor functionale, cu o prioritizare atenta a acestora. Problemele cu care ne confruntam, în urma restructurarilor din anii anteriori, sunt de natura lipsei personalului operativ necesar încadrarii tehnicii de interventie. Astfel, în cazul în care apare o situatie de urgenta de amploare, se impune ridicarea capacitatii operationale a unitatii prin chemarea personalului din turele libere, insa lipsa posibilitatii compensarii financiare a timpului de lucru prestat peste programul normal de lucru face ca acordarea timpului liber recuperator sa se faca cu mare dificultate.

8.3 UTILIZAREA RESURSELOR FINANCIARE

În cursul exercitiului bugetar 2014, s-au alocat credite bugetare în valoare de 40.413.468 lei din care 40.142.950 lei pentru Cap. 61.05 si 270.518 lei pentru cap.68.06 ,,Asistenta sociala’’.
Activitatea de angajare, ordonantare si lichidare a cheltuielilor, s-a facut în limita alocatiilor bugetare aprobate unitatii, iar catre ordonatorul secundar de credite s-au înaintat la termen, suportii de informatii privind utilizarea creditelor bugetare in conditii de respectare a imaginii fidele, clare si complete privind executia bugetului de venituri si cheltuieli.

8.4 ASIGURAREA RESURSELOR LOGISTICE

Suportul logistic al actiunilor de interventie s-a realizat prin utilizarea urmatoarelor autospeciale, autovehicule de transport si utilaje, astfel:
- 70 de autospeciale – 9 ambulante tip B, 1 ambulanta tip C, 1 ambulanta ATPVM, 25 autospeciale de lucru cu apa si spuma, 6 autospeciale de descarcerare, 9 autocamioane de transport efective si materiale la interventie, 5 autospeciale de interventie si salvare de la înaltime, 3 autospeciale de prima interventie si comanda, o autospeciala pentru evacuarea fumului, gazelor si de iluminat, o autospeciala pentru monitorizarea si conducerea echipelor de interventie în cadrul actiunilor de stingere, 3 autospeciale pentru control tehnic de prevenire, o autospeciala de stingere cu apa si spuma pentru interventie rapida, o autospeciala complexa de prima interventie la incendii, salvare si prim ajutor, o autospeciala pentru transport scafandri, o autospeciala pirotehnica, o autospeciala de prima cercetare si evaluare CBRN, o autospeciala transport substante de stingere .
- 28 de autovehicule si remorci de transport - 5 autoturisme de serviciu, un autoturism pentru munca operativa, un autocamion de transport materiale, 5 autoutilitare, un autoturism transport caini, un autoatelier de reparatii auto, o autocisterna transport apa, 4 remorci peridoc, 9 alte remorci;
- 82 de utilaje – 10 ambarcatiuni pneumatice cu motor, 8 motopompe remorcabile, 3 motopompe transportabile, 13 grupuri pompare, 22 motofierastraie, 2 vehicule UTV, 24 alte utilaje);
Toate autospecialele mentionate mai sus au în dotare mijloace de comunicatie radio cu ajutorul carora se asigura fluxul informational pe timpul interventiilor sau al misiunilor.
Gradul de înzestrare al parcului auto este de 59,24%, din care:
- mijloace de transport auto, navale, aeriene 36,49% din necesar, astfel:
- 64,3% au o vechime de peste 10 ani,
- 25% au o vechime cuprinsa între 5 si 10 ani,
- 10,7% au o vechime de sub 5 ani.
- tehnica si mijloace de comunicatii, informatica si înstiintare alarmare, 33,3% din necesar, astfel:
- 100% au o vechime de peste 10 ani.
- mijloace pentru prevenirea si stingerea incendiilor 80,4% din necesar, astfel:
- 62,1% au o vechime de peste 10 ani,
- 17,6% au o vechime cuprinsa între 5 si 10 ani,
- 20,3% au o vechime de sub 5 ani.
- mijloace si tehnica de geniu 52,08% din necesar, astfel:
- 8,00% au o vechime de peste 10 ani,
- 80,00% au o vechime cuprinsa între 5 si 10 ani,
- 12,00% au o vechime de sub 5 ani.
- mijloace de protectie nucleara, biologica si chimica 50% din necesar, astfel:
- 100% au o vechime de sub 5 ani.
- tehnica, aparatura, echipamente medicale 68,42% din necesar, astfel:
- 84,6% au o vechime de sub 5 ani,
- 15,4% au o vechime cuprinsa între 5 si 10 ani.
La capitolul dotari auto, în anul 2014 amintim:
Prin accesarea fondurilor disponibile din cadrul POR 2007 – 2013:
- o autoplatforma pentru lucru si salvare de la înaltimi de 45 m, marca MAN;
- un complet Dacia Duster – remorca – vehicul cu senile/roti URGO 8x8;
Prin sponsorizare de la fundatia pentru SMURD si un sponsor local :
- un vehicul cu senile / roti, tip URGO 8x8;
Prin contract de comodat de la Ministerul Sanatatii:
- o autospeciala de transport personal si victime multiple, marca Mercedes Benz Sprinter.
Din fondurile deschise la titlul „Cheltuieli materiale” s-a asigurat plata utilitatilor, a reparatiilor la tehnica din dotare în service-uri autorizate si s-au achizitionat carburanti, piese de schimb, furnituri de birou, materiale de curatenie .
Consiliul Judetean Suceava a alocat fonduri în valoare de 250.000 lei pentru sprijinirea misiunilor si activitatilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucovina Suceava.
Din fondurile aprobate în anul 2014, la capitolul investitii s-au achizitionat echipamente de protectie si un detector de metale pentru misiunile echipei pirotehnice.
Consiliul Judetean Suceava sprijina misiunile inspectoratului cu mijloace tehnice si utilaje astfel: 1 Dacia Duster, 3 Dacia Logan, 1 Dacia Solenza, 1 Dacia 1307, 1 microbuz Fiat, 20 motopompe, 1 utilaj de debitat, 1 sonar, 1 balon de iluminat cu generator de curent.

8.5 ACTIVITATEA JURIDICA

În activitatea desfasurata s-a urmarit cresterea calitatii actelor procedurale, eficientizarea activitatilor specifice prin efectuarea de aparari în fata instantelor de judecata, în conformitate cu ordinele si dispozitiile în vigoare.
La nivelul unitatii, permanent s-a avut în vedere permanent aplicarea normelor juridice în procesul îndeplinirii misiunilor de catre toate compartimentele de la resedinta si subunitatile de interventie, fiind reprezentate drepturile si interesele legitime ale unitatii în fata organelor Ministerului Public, a instantelor judecatoresti si a altor autoritati jurisdictionale în toate cauzele penale si civile, în care a fost citat inspectoratul.
La nivelul unitatii au fost luate masurile necesare, astfel încat au fost aduse la cunostinta personalului actele normative nou aparute, precum si cele care au fost completate, cu incidenta în activitatea institutiei.

8.6 PREVENIREA SI COMBATEREA CORUPTIEI

În conformitate cu Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 86 din 12 iunie 2013 privind organizarea si desfasurarea activitatilor de prevenire a coruptiei în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Anexa 1 „Metodologia privind managementul riscurilor de coruptie în cadrul Ministerului afacerilor Interne”, în cadrul inspectoratului a fost constituit Grupul de lucru pentru prevenirea coruptiei care are asigurata instruirea si îndrumarea de specialitate de catre personalul nominalizat din cadrul Serviciului Judetean Anticoruptie Suceava.
La nivelul inspectoratului nu s-au înregistrat cazuri privind posibile stari de conflicte de interese sau incidente de integritate.
Trimestrial s-au adus la cunostinta personalului informarile privind principalele activitati desfasurate de catre Directia Generala Anticoruptie în domeniul prevenirii si combaterii coruptiei personalului M.A.I. prezentandu-se activitatile specifice pentru intensificarea prevenirii si combaterii faptelor de coruptie în randul personalului MAI.

9. MANAGEMENTUL COMUNICARII

Obiectivul principal al Planului de Informare si Relatii Publice al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Bucovina” al judetului Suceava, ca în fiecare an, a fost acela de a consolida încrederea populatiei sucevene în competenta si profesionalismul cu care angajatii inspectoratului îsi executa misiunile.
Acest lucru s-a realizat prin operativitatea transmiterii catre institutiile mass-media a informatiilor, reale si credibile, în cazul producerii unor evenimente deosebite privind situatiile de urgenta, care s-au materializat prin articole în presa scrisa si online, precum si prin interventii la posturile de radio si TV locale si nationale, totalizand 3.362 de trimiteri înregistrate. Imaginea institutiei reflectata în presa este preponderent echilibrata si obiectiva (majoritatea materialelor cuantificate sunt cantonate în zona trimiterilor nepolarizate), inspectoratul detinand un important capital de imagine pozitiva.
În afara misiunilor specifice, pompierii militari suceveni au avut diverse proiecte, unele prin parteneriat, asa cum este cel care s-a desfasurat în 30.05.2014, împreuna cu cotidianul „Monitorul de Suceava”. Evenimentul „Sarbatorim împreuna”, cu ocazia Zilei Internationale a Copilului a fost dedicat copiilor rromi din cartierul Moldoveni, comuna Patrauti, unde traiesc aproximativ 650 de copii cu varste cuprinse între 2 si 14 ani, iar manifestarea a fost una de succes.
Purtatorul de cuvant al institutiei a fost prezent la toate evenimentele majore (peste 40 de misiuni), de unde a gestionat atat relatia cu jurnalistii, cat si asigurarea bazei foto-video pentru arhiva unitatii. De asemenea, în calitate de „voce unica” a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, a transmis catre mass-media numeroase comunicate si imagini legate de activitatea specifica.
S-a asigurat continuitatea aparitiei revistei inspectoratului „Pompierii Suceava", ajunsa la al XVII-lea an de publicare - numerele 63-64 si 65-66, care contribuie la cresterea prestigiului unitatii si la educarea populatiei privind situatiile de urgenta. Publicatia este totodata si un mijloc în organizarea si desfasurarea activitatilor specifice de prevenire în domeniul de referinta.
Privind solicitarile de informatii de interes public, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Bucovina” al judetului Suceava a elaborat si publicat informatiile de interes public, din oficiu, potrivit art. 5 din Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, prin afisare la sediul institutiei si în publicatiile proprii. Toate solicitarile de informatii de interes public, 1.416 cereri înregistrate, au fost rezolvate favorabil, pe loc sau în timpul prevazut de lege.

10. ASISTENTA RELIGIOASA

Activitatea organizata si desfasurata de preotul militar si preotul misionar din cadrul Inspectoratului pe linia asistentei religioase, în anul 2014 a constat în:
- Oficierea Sfintei Liturghiii in Biserica militara cu hramul „ Stefan cel Mare si Sfant” si „Sfantul Ierarh Iosif cel Nou de la Partos” din Suceava si biserica cu hramul „Sfantul Ioan Botezatorul” din Campulung-Moldovenesc;
- Savarsirea Sfintei Taine a Marturisirii si Sfintei Taine a Împartasaniei la personalul militar si civil din structura inspectoratului, a IPJ,CMJ si SRI în toate Posturile de peste an;
- Asistenta religioasa detinutilor din cadrul arestului IPJ Suceava;
Cu ajutorul I.P.S. Pimen Suceveanul, Arhiepiscop al Sucevei si Radautilor s-au asigurat întregului personal militar si civil diferite obiecte religioase (cruciulite, brosuri cu continut moral-religios, iconite, carti de rugaciune, calendare si revista „Candela” a Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor).
Preotul militar a participat la toate serviciile religioase desfasurate cu ocazia sarbatorilor nationale, la depunerea juramantului militar, la Ziua Eroilor, Ziua categoriilor de forte armate si la zilele unitatilor militare.
În cadrul convocarilor trimestriale s-a sustinut cate o tema religios -educationala pentru cadrele militare si personalul civil.
La biserica militara cu hramul „Stefan cel Mare si Sfant”si Sfantul Ierarh Iosif cel Nou de la Partos” s-au finalizat toate lucrarile.
În cadrul Bisericii militare functioneaza corala pompierilor militari din cadrul Detasamentului Suceava care, începand de anul acesta a fuzionat cu Corala Preotilor din Protopopiatul Suceava I;
S-au prezentat mai multe concerte de muzica patriotica si un program de colinde în Biserica militara si se fac repetitii pentru sustinerea unui concert de muzica de catanie, care a fost prezentat pe data de 24.01.2015 în Sala Casei de Cultura.
În cursul anului 2014 s-au efectuat 50 servicii religioase gratuite în beneficiul familiilor cadrelor militare.

11. GREUTATI SI DISFUNCTIONALITATI ÎN ACTIVITATE

• necesitatea implementarii unui Regulament de organizare si functionare la nivelul dispeceratelor integrate unitar la nivel national, în vederea uniformizarii activitatilor;
• multitudinea aplicatiilor informatice si a datelor care trebuie raportate prin dispeceratul unitatii;
• sunt înca sincope, pe linia preluarii apelurilor de urgenta, în functionarea aplicatiilor informatice din cauza uzurii fizice si morale a aparaturii de comunicatii si informatica din dispecerat;
• nu s-a reusit înca realizarea independentei energetice pentru dispeceratele subunitatilor de interventie;
• sistemul de comunicatii radio TETRA al ISU nu este în aceeasi banda de frecventa cu SAJ, ceea ce duce la disfunctionalitati de comunicare între echipajele de descarcerare cu cele de prim ajutor medical calificat ale SAJ;
• deficitul mare de personal din subunitatile operative.

12. OBIECTIVE SI PRIORITATI PENTRU ANUL 2015

o Aplicarea unitara a legislatiei ce reglementeaza activitatea în domeniul situatiilor de urgenta atat la nivelul inspectoratului, cat si la celelalte structuri si componente ale Sistemului Judetean de Management al Situatiilor de Urgenta;
o Actualizarea Conceptiei specifice a ISU Suceava privind planificarea, organizarea si desfasurarea actiunilor de raspuns, refacerea planurilor de actiune si a procedurilor de interventie, în contextul noului cadru legislativ;
o Eficientizarea activitatii de prevenire, în scopul reducerii factorilor de risc identificati la nivelul judetului;
o Îmbunatatirea calitatii gestionarii situatiilor de urgenta si asigurarea suportului informational necesar factorilor de decizie din structurile administratiei publice.
o Amenajarea, dotarea si operationalizarea Centrului Judetean de Coordonare si Conducere a Interventiei în situatii de urgenta;
o Finalizarea dotarii si cresterea gradului de operationalizare a dispeceratului integrat ISU-SAJ si a dispeceratelor subunitatilor;
o Ridicarea nivelului pregatirii de specialitate a personalului;
o Continuarea procesului de specializare a subofiterilor operativi pentru functia de paramedic, alpinisti, mecanic barca si scafandru;
o Modernizarea Poligonului de pregatire de la Siret si continuarea programelor de pregatire modulara a personalului operativ;
o Intensificarea demersurilor pentru reducerea deficitelor în asigurarea cu resurse umane, materiale si financiare;
o Participarea cadrelor la cursurile de specializare si perfectionare organizate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si de alte institutii de învatamant din cadrul MAI;
o Dinamizarea activitatii grupului de lucru constituit la nivelul Inspectoratului, în vederea întocmirii unor proiecte pentru accesare de fonduri europene, în scopul îmbunatatirii dotarii cu tehnica de interventie si mijloace de comunicatii, înstiintare si alarmare;
o Modernizarea sistemelor informatice din dotare si perfectionarea pregatirii personalului în acest domeniu;
o Completarea cu tehnica specifica misiunilor de cautare salvare: GPS portabil, camere termoviziune, echipamente individuale contra frigului, statii TETRA cu hands-free, porta-voce, echipamente salvare înaltimi, drona cautare cu sistem comunicatie video, tablete cu date utilitare operative (harti, proceduri, date contact, GPS etc);
o Reinventarierea, cu sprijinul autoritatilor locale din judet, a tuturor obiectivelor economice, în scopul intrarii în legalitate din punct de vedere al îndeplinirii conditiilor de conformitate al securitatii la incendiu (avizare/autorizare). Trebuie stiut ca si obiectivele care detin aviz/autorizatie de securitate la incendiu nu sunt excluse riscului de incendiu, deoarece, pe langa conformitatile spatiului, trebuie luata în considerare si disciplina personalului.

Apel unic de urgenţă
Ministerul Administratiei si Internelor
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
Prefectura Suceava
Consiliul Judeţean Suceava
Inspectoratul judeţean de Poliţie Suceava
Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Suceava
FOTO

FOTO

FOTO

FOTO

<FOTO