Arhiva Preveniri
PREVENIRE

PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR LA FONDUL FORESTIER

Baza legala:
- Legea Nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apararea impotriva incendiilor;
- Ordinul Nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor;
- Ordinul Nr. 551/1475 din 8 august 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea si gestionarea riscurilor cauzate de caderile de grindina si seceta severa, a Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta in domeniul fitosanitar - invazii ale agentilor de daunare si contaminarea culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar si a Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta ca urmare a incendiilor de padure.

Apararea impotriva incendiilor reprezinta ansamblul integrat de activitati specifice, masuri si sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar si de informare publica, planificate, organizate si realizate potrivit prezentei legi, in scopul prevenirii si reducerii riscurilor de producere a incendiilor si asigurarii interventiei operative pentru limitarea si stingerea incendiilor, in vederea evacuarii, salvarii si protectiei persoanelor periclitate, protejarii bunurilor si mediului impotriva efectelor situatiilor de urgenta determinate de incendii.
Pentru monitorizarea incendiilor de padure si efectelor negative ale acestora sefii structurilor silvice autorizate - ocoale silvice private (in cazul inspectoratelor teritoriale de regim silvic si de vanatoare) si sefii ocoalelor silvice din cadrul directiilor silvice (in cazul Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva) au urmatoarele obligatii principale in activitatea de prevenire si stingere a incendiilor si de dotare:
a) organizeaza, indruma si controleaza activitatea de aparare impotriva incendiilor in paduri si in toate locurile de munca din raza de activitate a ocolului pe care il conduc si completeaza si reactualizeaza organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor, in cazul modificarii situatiei din ocol;
b) organizeaza si asigura instruirea intregului personal din subordine privind cunoasterea si respectarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor si modul practic de actiune in caz de incendiu si verifica sistematic cum se realizeaza aceasta instruire, asigurand procurarea materialelor si mijloacelor necesare desfasurarii activitatii instructiv-educative pentru prevenirea incendiilor;
c) organizeaza controlul sistematic al respectarii normelor de prevenire si stingere a incendiilor si de dotare cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor din raza de activitate a ocolului pe care il conduc, asigurand inlaturarea operativa a starilor de pericol, cauzelor de incendiu si a celorlalte nereguli in activitatea de aparare impotriva incendiilor;
d) asigura, conform normelor, dotarea tuturor locurilor de munca cu instalatii, utilaje, aparate, echipamente de protectie si substante chimice necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor, precum si cu alte sisteme si dispozitive de protectie impotriva incendiilor; asigura mentinerea in stare de functionare permanenta a acestor dotari si efectuarea la timp a intretinerilor, reviziilor, verificarilor si reparatiilor, tinand evidenta tuturor mijloacelor de protectie si stingere a incendiilor din raza de activitate a ocolului pe care il conduc;
e) indeplinesc la termen obligatiile si masurile ce le revin din planul de aparare impotriva incendiilor, din cel de organizare a interventiei la paduri, precum si celelalte sarcini privind prevenirea si stingerea incendiilor, stabilite de conducerea inspectoratului teritorial de regim silvic si de vanatoare, respectiv a directiei silvice;
f) asigura permanenta la sediul ocolului silvic, indeosebi in perioadele critice, a personalului instruit privind cunoasterea masurilor necesare de luat in caz de incendiu si raporteaza conducerii inspectoratului teritorial de regim silvic si de vanatoare, respectiv a directiei silvice, evenimentele ce se produc;
g) intocmesc si reactualizeaza permanent planul de mobilizare-alarmare pentru ocolul silvic;
h) echipeaza hartile ocolului silvic, necesare pentru actiune in cazul interventiilor de stingere a incendiilor in padure si pentru actiunile de control si patrulare preventiva, in cadrul planului de protectie impotriva incendiilor;
i) verifica permanent starea constructiilor proprii si a obiectivelor altor detinatori, situate in perimetrul sau imediata apropiere a fondului forestier, modul de intretinere a acestora si respectarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor, analizeaza periodic modul de indeplinire a obligatiilor ce le revin;
j) intocmesc, impreuna cu persoanele cu atributii de indrumare, control si constatare a incalcarilor legii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, planul de protectie impotriva incendiilor, controleaza si asigura respectarea si indeplinirea la termen a prevederilor si sarcinilor prevazute in acest plan;
k) stabilesc si urmaresc masurile de prevenire si stingere a incendiilor, ce vor trebui respectate si aplicate de catre angajatii operatorilor economici, culegatorii de fructe, apicultori, paznicii pastorali si alte persoane ce desfasoara activitati sezoniere in apropierea zonelor impadurite sau in fondul forestier.
Indrumarea si controlul activitatii de prevenire si stingere a incendiilor de catre inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vanatoare si directiile silvice din cadrul Regiei Nationale a Padurilor se exercita prin cadre tehnice special numite pentru indeplinirea acestor atributii.

Masuri organizatorice
Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, prin directiile silvice, si inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vanatoare, prin ocoalele silvice private din raza lor de activitate, vor desfasura permanent actiuni instructiv-educative privind masurile de prevenire a incendiilor de padure. Acestea se vor putea realiza prin:
a) sensibilizarea opiniei publice la actiunea distructiva a focului si a caracterului fragil al padurii in fata focului;
b) ridicarea constiintei individuale asupra responsabilitatii civice a fiecarui cetatean pentru salvarea si pastrarea patrimoniului forestier, colaborandu-se cu organele silvice la actiunile de prevenire si stingere a incendiilor de padure;
c) respectarea de catre intreaga populatie a normelor de protectie a padurilor impotriva incendiilor, angajarea in actiunile de observare si anuntarea operativa a incendiilor declansate si participarea efectiva la stingerea acestora;
d) promovarea relatiilor cu toate organele si organizatiile locale administrative si obstesti in vederea realizarii unor masuri eficiente de prevenire si stingere a incendiilor de padure;
e) efectuarea unor manifestari instructiv-educative specifice, pentru populatia din zonele limitrofe padurii (filme, conferinte, instructaje, emisiuni de radio si de televiziune);
f) se vor intreprinde actiuni de instruire privind masurile de prevenire a incendiilor de padure (periodic si ori de cate ori se iveste ocazia) cu muncitorii din unitatile de exploatare a padurilor, cu personalul de serviciu de la cabanele limitrofe padurii, cu conducatorii auto, cu cei care culeg fructe si plante medicinale, cu stuparii care ies in pastoral, cu paznicii vitelor care pasuneaza in preajma padurii, cu muncitorii silvici, cu turistii si elevii care sunt in vacanta, in tabere etc.;
g) se vor lua masuri impreuna cu unitatile ce detin obiective in fondul forestier national, pentru prevenirea si stingerea incendiilor in zonele de activitate ale acestora;
h) Regia Nationala a Padurilor - Romsilva si ocoalele silvice private vor confectiona, in conditiile legii, pe plan centralizat, respectiv local, afise cu continut si imagini sugestive privind prevenirea incendiilor de padure si vor lua masuri pentru raspandirea acestora.
In lunile februarie - martie si septembrie - octombrie, ce preced perioadele critice de producere a incendiilor la fondul forestier national, si in perioadele de maxima afluenta turistica se vor curata uscaturile din apropierea constructiilor (cantoane, cabane turistice) si se va asigura intretinerea liniilor izolatoare, somiere si parcelare.
Directiile si ocoalele silvice din cadrul Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, precum si celelalte structuri silvice autorizate (ocoale silvice private) vor revizui si vor completa locurile admise in padure pentru popas, pentru fumat si parcare a autovehiculelor in padurile de agrement si de interes turistic, marcandu-le si amenajandu-le corespunzator, in scopul atragerii turistilor in zone cu organizare adecvata.
Se vor stabili si marca drumurile permise circulatiei autovehiculelor. Pe drumurile interzise se monteaza bariere si indicatoare corespunzatoare.
La intrarea in padure si pe traseele turistice se vor plasa panouri si pancarte cu texte adecvate privind prevenirea si stingerea incendiilor de padure.

Masuri silviculturale
Pentru prevenirea declansarii incendiilor de padure, tinandu-se seama de conditiile ecologice, se vor respecta urmatoarele:
a) plantatiile de rasinoase se vor crea in amestec cu foioase acolo unde conditiile bioecologice permit aceasta. In aceleasi conditii - pe marginea masivelor de rasinoase - schemele de impadurire pentru viitoarele impaduriri vor avea prevazuta o banda de 4 - 8 randuri de foioase sau larice;
b) lizierele trupurilor de padure ce se vor crea vor fi inchise cu vegetatie densa verde, arbustiva;
c) liniile somiere sa fie cultivate si intretinute, astfel incat sa constituie benzi de prevenire a extinderii eventualelor incendii si sa satisfaca si nevoile sectorului cinegetic;
d) amestecul speciilor in culturile ce se vor crea se va face conform cerintelor bioecologice;
e) la operatiunile culturale se va urmari scoaterea materialului rezultat, pentru diminuarea potentialului de combustie in cazul unui eventual incendiu;
f) pe marginea drumurilor, a soselelor, a cailor ferate (normale sau forestiere) ce trec prin paduri, se vor amenaja benzi izolatoare in zonele care prezinta pericol de incendiu, prin indepartarea litierei si a resturilor combustibile, pe o latime de 5 - 10 m pe care este interzisa depozitarea materialului combustibil (vegetatie ierboasa uscata, gunoaie, lichide inflamabile etc.);
g) in padure se va asigura o stare corespunzatoare de igiena prin extragerea arborilor uscati, lancezi, rupti sau doborati de vant.
In padure sunt interzise accesul autovehiculelor proprietate personala pe drumurile forestiere, arderea resturilor vegetale rezultate din curatarea pasunilor si a terenurilor agricole limitrofe la o distanta mai mica de 100 m de liziera padurii, fumatul si focul deschis in afara locurilor special amenajate sau aruncarea la intamplare a tigarilor si chibriturilor aprinse, precum si instalarea corturilor, a autoturismelor si a suprafetelor de picnic.

Reguli si masuri specifice de prevenire a incendiilor in parchetele de exploatare
In devizele de parchet ce se intocmesc inainte de inceperea exploatarii se prevad toate lucrarile si materialele necesare pentru prevenirea incendiilor, anexandu-se si o schita de plan cuprinzand obiectivele care reclama masurile speciale de prevenire si stingere a incendiilor, directiile si drumurile de acces in parchet, limitele si vecinatatile parchetului (arborete de rasinoase, foioase etc.), constructiile aferente definitive (cabane) sau provizorii (garaje, bucatarii etc.).
Normele de prevenire si stingere a incendiilor trebuie respectate indiferent de felul tratamentului (taieri rase, succesive, progresive, de igiena etc.) sau de structura arboretelui (rasinoase, foioase sau amestec).
Cabanele si constructiile temporare din parchet vor fi izolate de padure cu o banda de 10 m latime de pe care se va defrisa toata vegetatia.
Parchetele de exploatare vor fi izolate de restul padurii printr-o banda izolatoare perimetrala de 10 m, care se va mineraliza. Aceasta banda va putea constitui drum de acces si o eventuala baza de lansare a contrafocului in cazul unui eventual incendiu de proportii.
La recoltarea materialului lemnos din padure, indiferent de natura produselor, se va acorda deosebita atentie prevenirii incendiilor in perioadele secetoase.
Materialul lemnos ce se depoziteaza in parchete se va stivui pe solul curatat de toate materialele combustibile.
Materialul lemnos depozitat pe platformele din cuprinsul parchetelor va fi ritmic transportat, eventualele stocuri fiind stivuite ordonat. Nu se va mentine in aceste depozite material de rasinoase necojit in perioada 1 aprilie - 1 octombrie.
Scoaterea materialului lemnos din padure se face numai pe traseele stabilite de organele silvice.
Lucrarile de exploatare vor fi permanent supravegheate si inspectate periodic de organele silvice, accentuandu-se asupra respectarii masurilor prevazute de normele de prevenire si stingere a incendiilor de padure.
Scoaterea si transportul lemnului din parchete si curatarea parchetelor trebuie sa decurga in paralel. Finalizarea exploatarii trebuie sa constituie si finalizarea celorlalte operatiuni.
Se vor aduna si scoate toate resturile de exploatare din parchete.

Reguli si masuri specifice si operative de stingere a incendiilor de padure
Procedeele tehnice de stingere a incendiilor de padure implica:
a) utilizarea celor mai eficiente mijloace de stingere si repartizarea celor mai mari forte pe directia si intensitatea cea mai mare a focului si care sa apere cele mai importante obiective (constructii, arborete etc.);
b) daca exista un parau sau o vale, se va bara urgent cursul de apa si se va organiza un lant de galeti, care va sprijini eficient actiunea de stingere;
c) utilizarea aparatelor pulverizatoare mareste eficienta actiunii de stingere.
Metodele de interventie in conditiile unui incendiu de padure se stabilesc in functie de dimensiunea incendiului si felul acestuia (incendiu de litiera, coronament, in plantatii sau arboret, in pasune sau poiana, pe teren plan sau pe versant cu panta mare sau redusa, pe culme de deal sau in vale etc.).
Incendiul de litiera va fi batut cu maturoaie, palete de rachita impletita, cu lopeti si se va arunca pamant sau nisip pe focul ce inainteaza, se va actiona cu stropitoarele si pulverizatoarele de apa si la cativa metri in fata focului se va interveni pentru formarea unui baraj prin mineralizarea solului si incercarea aprinderii contrafocului.
Contrafocul este cea mai eficienta metoda de limitare a extinderii incendiului prin faptul ca reduce puterea radianta a focului ce inainteaza, iar barajul realizat prin eliminarea materialului combustibil opreste inaintarea focului principal.
Incendiul de coronament implica angajarea unor forte si mijloace mai puternice si mai mari, intrucat acesta devine un incendiu de proportii.
Stingerea unui incendiu de coronament se bazeaza pe interventia prin metode deosebite:
a) pe o linie transversala directiei de inaintare, la distanta apreciata astfel ca focul sa nu surprinda muncitorii in plina actiune, se doboara urgent arborii pe distanta de 2 - 4 inaltimi de arboret, cu coroanele paralele cu directia de inaintare a focului;
b) cu cai si tractoare se scot arborii pe masura doborarii lor in afara zonei cu pericol de incendiu si se curata zona de uscaturi;
c) cu plugurile cu cai sau cu tractoare se mineralizeaza o banda de 2 - 3 m latime pe mijlocul benzii formate prin scoaterea arborilor si se incearca aplicarea contrafocului;
d) echipe de muncitori, cu ajutorul paletelor si lopetilor, urmaresc si opresc raspandirea de frunze si lujeri aprinsi si dusi de curenti de aer, prin aceasta anihiland orice extindere a focului.

Apel unic de urgenţă
Ministerul Administratiei si Internelor
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
Prefectura Suceava
Consiliul Judeţean Suceava
Inspectoratul judeţean de Poliţie Suceava
Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Suceava
FOTO

FOTO

FOTO

FOTO

<FOTO