Arhiva Preveniri
PREVENIRE

RAPORT DE EVALUARE a activitatii desfasurate de ISU „BUCOVINA” in anul 2008

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, componenta integratoare a Sistemului Judetean de Management al Situatiilor de Urgenta, are ca misiune asigurarea si coordonarea unitara si permanenta a activitatilor de prevenire si gestionare a situatiilor de urgenta pe teritoriul judetului Suceava.
La sfarsitul anului 2008, inspectoratul a devenit, ca urmare a eforturilor proprii, a institutiilor fundamentale ale statului si prin participarea la numeroasele interventii, structuri profesioniste, capabile sa indeplineasca la parametri de calitate atributiile in domeniile apararii vietii, bunurilor si mediului impotriva incendiilor si dezastrelor.
Inspectoratul dispune de capabilitatile de participare la procesul decizional colectiv de la nivel judetean, precum si la initiativele organismelor regionale.
In activitatea de planificare, organizare si desfasurare a activitatilor s-a avut in vedere experienta acumulata in anii precedenti, concluziile reiesite din analizele de final de an precum si principalele directii stabilite pentru anul 2008.
Obiectivul fundamental a fost axat pe cresterea performantelor, prin realizarea masurilor de prevenire si eficientizarea continua a actiunilor de interventie in situatii de urgenta, in scopul alinierii la standardele in domeniu impuse de statutul Romaniei de tara membra a Uniunii Europene.

I. PREVENIREA SITUATIILOR URGENTA
Prevenirea situatiilor de urgenta a reprezentat structura principala a sistemului integrat de masuri tehnice si organizatorice, precum si de actiuni specifice planificate si realizate potrivit legislatiei, in scopul preintampinarii, reducerii sau eliminarii riscurilor de producere a situatiilor de urgenta si a consecintelor acestora, protectiei populatiei, mediului, bunurilor si valorilor de patrimoniu din zona de competenta.
Efortul principal a fost conjugat spre cunoasterea si insusirea cadrului juridic specific, necesar pentru indeplinirea prerogativelor si atributiilor stabilite inspectiei judetene prin lege, optimizarea functionarii structurii si cresterea capacitatii operationale a acesteia.
A fost urmarita, in mod prioritar, asigurarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor la cladirile publice si cu aglomerari de persoane din domeniul ocrotirii sanatatii, turismului, educatiei, cultelor, precum si la agentii economici cu risc ridicat de incendiu, care desfasoara activitati in care sunt implicate substante periculoase, la cele din domeniul silvic, exploatarea si prelucrarea lemnului, industriei usoare, agriculturii si alimentatiei.
Accentul principal al activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta l-a constituit coordonarea, indrumarea, controlul si acordarea de asistenta tehnica de specialitate autoritatilor locale in organizarea activitatii si implementarea cadrului juridic privind monitorizarea situatiilor de risc, stabilirea fortelor si mijloacelor necesare interventiei si pregatirea populatiei pentru comportare in situatii de urgenta.
In toate activitatile de pregatire organizate, unitatea a beneficiat de sprijinul constant si direct atat al Consiliului Judetean, institutiei Prefectului, cat si a celorlalte institutii si structuri cu atributii in managementul situatiilor de urgenta.
Pentru informarea populatiei privind principalele cauze de incendiu si celelalte situatii de urgenta produse, au fost publicate 153 articole in presa, alte 61 materiale au fost prezentate la posturile de radio si 89 la posturile de televiziune locale, s-au desfasurat 4 conferinte de presa si s-au inregistrat peste 15 de materiale video.
A fost editata revista Pompierii ”Bucovina” Suceava, marca inregistrata – aparitie semestriala, ajunsa la al XI - lea an de publicare. Revista contribuie la cresterea prestigiului unitatii, fiind totodata si un mijloc in organizarea si desfasurarea activitatilor specifice de prevenire a situatiilor de urgenta in zona de competenta, precum si un puternic factor de diseminare a informatiei specifice.
Cu sustinerea materiala a unor sponsori, s-a reusit realizarea unui numar de peste 2000 de afise, pliante sau brosuri de pe cele 6 DVD-uri editate in cadrul Subcomponentei A4 – Campania Nationala de constientizare a populatiei din Proiectul de diminuare a riscurilor in cazul producerii calamitatilor naturale si pregatirea pentru situatii de urgenta.
A fost editat un pliant privind asistenta medicala de urgenta si descarcerare in tiraj de 1000 de exemplare, si un pliant privind prevenirea incendiilor la gospodariile populatiei in tiraj de 2000 de exemplare.
Au fost solutionate 63 petitii si sesizari ale cetatenilor (59 privind securitatea la incendiu si 4 privind protectia civila), acordandu-se o atentie deosebita atat fondului cat si formei, astfel incat raspunsurile, in toate cazurile au fost legale, reale, actuale cu legislatia in vigoare, convingatoare, cu prezentare de interes si lamurire, cu consecinte de rezolvare benefice, fara a avea cazuri in care petitionarii sa atace in contencios raspunsurile primite.
Inspectia judeteana a organizat si executat actiuni de prevenire la toate cele 23 ocoale silvice ale Directiei Silvice, la 73 societati si persoane fizice detinatoare de instalatii de debitare primara a lemnului, 51controale tematice la unitati de turism , 61 la institutii de cultura si obiectivele cuprinse in lista Patrimoniului UNESCO , 118 controale la unitati de cult, 39 la unitati sanitare , 20 controale la centrele de plasament, camine sau case pentru batrani, centre de recuperare si reabilitare a persoanelor cu handicap sau cu afectiuni neuro-psihice , 186 la unitati de invatamant si 10 controale de fond la unitati cu risc ridicat de pericol in exploatare.
In total inspectia de prevenire a executat 2.164 de controale cuprinzand: 4 societati de proiectare, 271 la lucrari de investitii avizate din punct de vedere a securitatii la incendiu sau protectie civila, 19 obiective cu risc major in care sunt implicate substante periculoase, 488 operatori economici, 968 institutii, 114 unitati administrativ teritoriale, 49 constructii hidrotehnice si 8 puncte de comanda din judet.
S-au executat 387 de verificari: 52 la adaposturi de protectie civila, 164 la localitati aflate in zona de inundabilitate, 52 la zone cu alunecari si/sau prabusiri de teren, 17 la localitati afectate de alunecari si/sau prabusiri de teren, 138 la sistemele-sirene de instiintare/alarmare si 50 verificari la spatii de evacuare in situatii de urgenta .
In actiunile preventive executate au fost constatate 11.475 deficiente (9.942 privind securitatea la incendiu si 1.533 in domeniul protectiei civile). Dintre acestea 5.752 deficiente au fost solutionate operativ pe timpul controalelor iar 3.428 au fost sanctionate, aplicindu-se 769 de amenzi in cuantum de 642.000 lei si 2.659 avertismente .
Au fost inregistrate si solutionate in termenul legal, un numar de 965 cereri pentru eliberarea avizelor, autorizatiilor si consultantelor de securitate la incendiu si protectie civila si s-au eliberat 51 de autorizatii de securitate la incendiu, 319 avize de securitate la incendiu, 8 avize de protectie civila si 27 de acorduri de securitate la incendiu – pentru organizarea si desfasurarea jocurilor de artificii.
In cele 114 localitati ale judetului exista functie de dotarea cu autospeciale/utilaje de stingere 64 servicii de categoria I, 45 servicii de categoria a III-a si 5 servicii de categoria a IV-a.
Comparativ cu anul 2007, in cursul anului 2008 la nivelul localitatilor a crescut numarul serviciilor voluntare de categoria a III-a de la 35 la 45, scazand numarul serviciilor de categoria I de la 74 la 64, situatie determinata de achizitionarea de autospeciale pentru stins incendii.
In ceea ce priveste serviciile private pentru situatii de urgenta, la nivelul judetului exista 15 servicii private proprii si 1 serviciu privat constituit ca societate comerciala.
Pe parcursul acestui an, au intrat in dotarea serviciilor voluntare 11 autospeciale de stingere, o ambulanta, precum si 13 motopompe noi. Cheltuielile efectuate pentru achizitionarea de tehnica de interventie, in cuantum de 1.348.000 RON, reprezinta 46,18% din suma totala cheltuita pentru sustinerea activitatii S.V.S.U., ceea ce denota interesul si preocuparea factorilor de decizie de la nivelul administratiei locale pentru imbunatatirea capacitatii de interventie a structurilor locale.
In ceea ce priveste activitatea de instiintare, alarmare a populatiei in cazul producerii unui atac din aer sau a unui dezastru mentionam ca la nivelul municipiilor si oraselor, zona de acoperire, din punct de vedere al audibilitatii, este de aproximativ 95%, in schimb la nivelul localitatilor rurale 51% - din 98 de comune, 48 nu au in dotare sirene electrice sau electronice.
S-au executat 6 exercitii de alarmare publica dupa noua metodologie de executare a exercitiilor de alarmare publica la municipii si orase conform planificarii prin Planul de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta aprobat de catre prefect. La comune s-au executat 32 exercitii de alarmare publica dar nu au fost intocmite in totalitate documentele dupa noua metodologie.
Au fost verificate adaposturile de protectie civila de la nivelul administratiei publice locale si punctele de comanda ale acestora. Neregulile constate au fost cuprinse in documentele de control intocmite la nivelul localitatilor.
Pentru punerea in aplicare a prevederilor Protocolului cadru pentru realizarea si implementarea in sistemul educational a Programului national de educatie antiseismica a elevilor in cursul anului 2008 Inspectoratul a desfasurat activitati practice si teoretice in 338 unitati de invatamant (167 gradinite, 153 scoli, 18 licee) fiind cuprins un efectiv total de 2.622 cadre didactice si 44.369 elevi. Au fost prezentate si dezbatute 63 teme structurate in 4 sectiuni, corespuzatoare fiecarui ciclu de invatamant.
Acolo unde dotarile tehnice au permis, s-au prezentat filme, diapozitive, benzi desenate cu specific de protectie civila si prevenire a incendiilor.
In fiecare institutie de invatamant dintre cele mai sus mentionate, s-au desfasurat antrenamente practice cu elevii si cadrele didactice privind modul de comportare si de actiune in cazul producerii unei situatii de urgenta (cutremur, incendiu, inundatie, etc.), prin efectuarea a 181 exercitii: 84 in caz de incendiu, 97 de evacuare, activitati ce s-au executat frecvent in colaborare cu serviciile voluntare pentru situatii de urgenta din localitatile respective, iar in unele situatii, fiind angrenate si serviciile profesioniste.
In anul 2008 au fost planificati pentru a participa la pregatire la Centrul National de Perfectionarea a Pregatirii pentru Managementul Situatiilor de Urgenta 8 inspectori de protectie civila de la municipii si orase (Suceava, Liteni, Solca, Baia, Boroaia, Paltinoasa, Risca, Vadu-Moldovei) si 4 membri din cadrul personalului de specialitate SC Distrigaz Nord – Sucursala Suceava , Spitalul de Urgenta „Sfantu Ioan” Suceava, Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava si Statiunea de Cercetari Agricole Suceava.
La cursurile organizate de catre Centrul Zonal de Pregatire de Protectie Civila Bacau au participat in cursul anului 2008, 29 primari, viceprimari si secretari ai localitatilor de pe raza judetului.
Pregatirea membrilor comitetelor locale pentru situatii de urgenta s-a desfasurat si prin convocari de pregatire la inceputul anului de pregatire si lunar, cu prilejul convocarii primarilor de catre Consiliul Judetean Suceava prin care s-au facut instruiri punctuale pe linia securitatii la incendiu si protectiei civile (sezon rece, arderi necontrolate, sezon estival, campanie agricola, alegeri electorale, inundatii, etc.)
Pregatirea populatiei neincadrate in munca s-a executat prin participarea la cele 6 exercitii de alarmare publica organizate si desfasurate la nivelul municipiilor si oraselor si a celor 32 de la nivelul comunelor. In perioada analizata s-au executat 535 instruiri la operatorii economici , 1.197 la institutii si 262 la localitati. Activitatea instructiv-educativa s-a materializat in peste 2.164 de analize cu factorii de conducere si specialisti, la care au participat peste 30.000 de persoane.

II. MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA
In anul 2008 s-a intervenit la: 9.696 evenimente, din care:
a) Situatii de urgenta 2.533 ( in medie 7 pe zi) astfel:
- 1.180 cazuri de urgenta asistate de S.M.U.R.D./S.I.A.M.U.D. - 47%
- 421 incendii - 17%,
- 163 arderi necontrolate - 6%,
- 595 alte situatii de urgenta (misiuni pirotehnice, alunecari de teren, fenomene meteo periculoase, inlaturarea efectelor inundatiilor, avarii la utilitati publice, etc) - 24%,
- 88 asistenta persoane (evacuari de persoane in urma exploziilor, prabusirii sau accidentelor de munca, ramase blocate in apartament, ascensor, la inaltime, etc.) - 3%,
- 86 actiuni pentru protectia comunitatilor (asigurarea de masuri de aparare impotriva incendiilor la accidente de circulatie si pe timpul desfasurarii de evenimente publice, protectia mediului, salvari de animale, etc) - 4%.

b) Alte misiuni 7.163 ( in medie 19 pe zi) astfel:
- 3.649 misiuni de monitorizare transporturi periculoase;
- 3.267 misiuni de evaluare si reevaluare pagube in urma inundatiilor;
- 134 misiuni de asigurare a activitatii sportive si culturale;
- 79 de misiuni pe timpul campaniilor electorale
o 58 misiuni de paza, ordine si transport buletine de vot;
o 21 misiuni de asigurare mitiguri si spectacole electorale.
- 34 misiuni de asiguare spectacole cu alte ocazii ( sarbatori nationale, sarbatori religioase, zilele oraselor)
Timpul mediu de interventie pentru serviciile profesioniste a fost de 75 minute.
Serviciile voluntare si private pentru situatii de urgenta au intervenit singure la 41 incendii (7% din totalul incendiilor) si la 299 de incendii (51,19%) in cooperare cu serviciile profesioniste, precum si la 38 arderi necontrolate, 312 la inundatii si 70 alte interventii.
Pe timpul interventiilor au fost salvate 694 persoane, din care: 504 adulti si 234 copii, 1.076 animale si 120 pasari.
Valoarea bunuri protejate a fost de 164 milioane lei.
Serviciile mobile de urgenta, reanimare si descarcerare (S.M.U.R.D. respectiv S.I.A.M.U.D.) au intervenit in 1.180 cazuri, acordand ajutor medical de urgenta sau descarcerare la 1.279 persoane (1.121 adulti si 158 copii).
Timpul mediu de raspuns al S.M.U.R.D. a fost de 11 minute, iar timpul mediu de interventie de 36 minute.
In urma accidentelor de circulatie au fost asistate 458 persoane, din care 77 copii.
Pe timpul interventiilor la incendii au fost salvate 127 persoane (97 adulti si 30 copii) si protejate bunuri si instalatii in valoare de peste 148,9 milioane lei.
Rata incendiilor a fost de 61 la suta de mii de locuitori, respectiv 50 la mia de kilometri patrati.
Din totalul incendiilor, 344 ( 81,71% ) au fost la gospodarii cetatenesti, anexe si terenuri ale acestora, 25 ( 5,94% ) in industrie, 6 ( 1,43% ) in comert, 3 (0,71% ) in silvicultura, 12 ( 2,85% ) la hoteluri si restaurante, 8 (1,90% ) la transport si depozitare, 6 (1,43% ) institutii publice, 10 (2,38%) alte servicii, 7 (1,65%) la alte institutii
Cauze de incendiu
- Arcul electric generat la instalatiile electrice defecte sau improvizate 25.81%;
- Jarul de la tigara - 18.12%;
- Focul deschis nesupravegheat - 9.91%;
- Efectul termic generat de sistemele de evacuare a fumului si gazelor fierbinti - 18.97%;
- Flacara generata de actiunea intentionata - 2.74%;
- Efectul termic generat de mijloacele de incalzire defecte, nesupravegheate - 4.96%;
- Alte imprejurari - 19.49%
Din punct de vedere al perioadei in care s-au produs, cele mai multe incendii au izbucnit in lunile de iarna, precum si in lunile,august, octombrie si decembrie.
Victime ca urmare a incendiilor
In 2008 au decedat 6 persoane (6 adulti), iar alte 8 persoane adulte au fost ranite sau intoxicate cu fum ori gaze toxice.
Raportat la aceeasi perioada a anului 2007 a scazut atat numarul persoanelor decedate - cu 33%, cat si numarul persoanelor ranite - cu 36%.
ALTE SITUATII DE URGENTA
In perioada analizata s-au inregistrat 549 interventii pentru alte situatii de urgenta, printre care:
- 67 misiuni pirotehnice;
- 407 la inundatii ( salvari si evacuari persoane si bunuri, decolmatari fantani, evacuare apa, etc. )
- 6 la avarii grave la magistralele de transport
- 2 la alunecari si prabusiri de teren
- 1 degajare ATV
- 2 la consolidari de dig
- 2 monitorizari situatii create de inundatii
- 2 la deblocari de poduri
- 5 monitorizare conducta de gaz avariata
- 10 indepartare turturi de gheata
- 5 transport de apa
- 2 transport de alimente
- 53 recuperari de cadavru
- 3 salvare persoana de la inec
- 15 monitorizari conducta/acumulari gaze
- 1 cautare casa bani
- 4 indepartare scurgeri carburant
- 1 recipient cu mercur, fisurat
- 2 recuperari cadavru cal
- 1 spalarea cailor publice
- 3 esecul utilitatilor publice
- 1 degajare autocamion cu pericol de rasturnare
- 1 amenajare spatiu pentru turnarea fundatiei unei locuinte afectate de inundatii
- 1 asigurare lucru la inaltime
- 1 explozie
- 1 monitorizare incendiu la fondul forestier al Ucrainei
- 1 interventie la caz de sinucidere
- 1 deblocare parau de sloiuri de gheata

In anul 2008 grupa pirotehnica a Inspectoratului a executat 62 de misiuni de asanare a munitiei ramase neexplodata din timpul razboaielor, 2 misiuni de distrugere a munitiei asanate si 3 misiuni de distrugere a zapoarelor de gheata. A fost asanata o suprafata de 2,8 ha de teren din teritoriul judetului si au fost ridicate: 53 proiectile artilerie diferite calibre, 23 bombe de aruncator diferite calibre, 30 bombe de aviatie, 177 grenade de mana, 3 mine,12 lovituri antitanc, 800 cartuse infanterie si 8 focoase artilerie.
Pe linie de monitorizare si dispecerat s-a intocmit si aprobat Planul judetean de analiza si acoperire a riscurilor – document de baza in organizarea si planificarea activitatii de gestionare a situatiilor de urgenta la nivel judetean.
S-au monitorizat si evaluat riscurile specifice la iazurile de decantare si la haldele de depozitare a sterilului din perimetrele miniere Ostra - Tarnita si Pojorata - Fundu Moldovei, zonele cu alunecari de teren care pun in pericol locuinte si obiective social – economice, cursurile de apa, afluentilor acestora si formatiunilor torentiale neclasificate din zona de munte cu risc de producere a inundatiilor.
S-a organizat si asigurat primirea de la institutiile abilitate si transmiterea prin fax sau prin alte mijloace a 41.268 de atentionari, avertizari si alerte hidro-meteorologice catre comitetele locale si institutiile care asigura functiile de sprijin in cadrul CJSU. De asemenea, s-au notificat si monitorizat 1.352 de transporturi periculoase care au tranzitat judetul Suceava.
Secretariatul Tehnic Permanent a functionat ca interfata Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta in relatia cu autoritatile care asigura functiile de sprijin in situatii de urgenta, cu autoritatile publice locale, precum si cu Centrul Operational National, asigurand activitatea si fluxul informational necesar gestionarii situatiilor de urgenta.

III. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
Principalul obiectiv al activitatii desfasurate pe linie de management resurse umane a vizat perfectionarea profesionalizarii institutiei si cresterea gradului de pregatire, performanta si eficienta a angajatilor chemati in activitate din sursa externa la nivelul anilor 2006 si 2007.
Incadrarea cu personal a statelor organizare este, in prezent, in proportie de 73%. Incadrarea statului de organizare pe subunitati este echilibrata, functiile vacante avand o distributie uniforma.
Media de varsta a personalului inspectoratului este de 32 ani si 3 luni.
Gradul de pregatire a personalului este bun, materializat prin faptul ca toti ofiterii sunt absolventi de studii superioare, iar din randul subofiterilor 48,8% au finalizate sau urmeaza studii superioare.
In anul 2008, nu s-au desfasurat concursuri de incadrare personal.
Programul de pregatire a personalului s-a desfasurat urmarindu-se formarea si perfectionarea la militari a priceperilor si deprinderilor in manuirea tehnicii de interventie si accesoriilor din dotare in conditii de risc diverse, in concordanta cu situatia operativa din zona de competenta.
S-a urmarit dezvoltarea capacitatilor fizice si psihice a personalului, necesare ducerii actiunilor de lupta in conditii de efort prelungit, fum si gaze toxice, lucrul in medii cu grad de risc ridicat.
Nivelul bun si foarte bun de pregatire a personalului operativ a fost confirmat atat pe timpul misiunilor si interventiilor la care a fost solicitat inspectoratul, cat si prin faptul ca lotul unitatii s-a clasat pe locul VI pe tara la concursurile serviciilor profesioniste pentru situatii de urgenta, organizat sub egida sarbatoririi a 160 de ani de la luptele din Dealul Spirii si a zilei Pompierilor din Romanie.
Pentru eforturile depuse, rezultatele foarte bune obtinute personalul a fost recompensat prin 1.106 premii, iar 25 ofiteri si subofiteri au fost avansati in grad inaintea expirarii stagiului minim in grad, 1 ofiter a fost inaintat in grad in mod exceptional, 62 de cadre au fost citate prin ordin de zi al inspectorului general pentru activitatea depusa pe timpul inundatiilor, un ofiter a primit multumiri scrise din partea inspectorului general pentru rezultatele obtinute in activitate.
La verificarile profesionale anuale, personalul a obtinut urmatoarele rezultate: „F.B.” - 60,39%, „B” - 38,8%, „C” - 0,68% si “M” - 0,11%.
Au fost aplicate un numar de 8 sanctiuni disciplinare de catre inspectorul sef, direct sau la propunerea consiliilor de onoare sau de judecata, din care 4 consemnare, 3 mustrare scrisa si 2 avertismente.
IV. MANAGEMENTUL LOGISTIC SI FINANCIAR-CONTABIL
Activitatea logistica a avut ca obiectiv prioritar asigurarea materiala a structurilor subordonate, concomitent cu gestionarea legala a resurselor avute la dispozitie.
Serviciul logistica a contribuit la asigurarea tehnico-marteriala a unitatii in vederea indeplinirii misiunilor, cu specificatia faptului ca sectorul Tehnic-utilaj a asigurat o functionare buna a tehnicii de lupta aceasta reprezentand peste 150.000 ore functionare pe timpul tuturor interventiilor.
Parcul auto al unitatii este invechit, cu o uzura morala si fizica accentuata. Din totalul autospecialelor cu apa si spuma:
- 30,7% sunt cu varsta intre 25 - 30 ani;
- 23,7% 20 - 24 ani
- 15,38% 15 - 19 ani
- 19,23 % 10 - 14 ani
- 6,25 % 5 - 9 ani
- 7,69 % mai mic de 5 ani
In anul 2008 pe linie de dotare unitatea a primit 4 peridocuri pentru transportul barcilor pneumatice si o motopompa tip NOVUS de la IGSU si 42 de generatoare de curent ca donatie de la UE.
Pentru infiintarea modulelor SMURD, s-a primit in folosinta de la Autoritatea de Sanatate Publica 3 ambulante an fabricatie 2008.
Pentru intretinerea parcului auto s-a cheltuit de la buget suma de 308 mii lei, lucrarile executandu-se cu echipa de revizii si reparatii a unitatii.
Prin Directia Management Logistic a IGSU, s-a asigurat o echipare corespunzatoare cu echipament de protectie a servantilor (costume, aparate de respirat cu aer comprimat, casti de protectie,etc). Nu s-a reusit la nivelul unitatii aprovizionarea cu scari necesare pentru interventii.
Personalul operativ are asigurate conditiile corespunzatoare de pregatire si munca, prin aceea ca la toate locatiile s-au executat reparatii curente in valoare de peste 890 mii lei (390 mii lei materiale si valoare manopera peste 500 mii lei).
In cursul exercitiului bugetar 2008 , s-au alocat credite bugetare in valoare de 31.065 mii lei respectiv cu 12.690 mii lei mai mult fata de exercitiul bugugetar 2007.
Fondurile financiare alocate pentru ‘’Cheltuieli de personal‘’ utilizate pentru plata salariilor au acoperit necesarul acestor cheltuieli fara a se crea disfunctionalitati intre raportul necesar si plati de efectuat.
Cheltuielile pentru materiale si servicii, ponderea cea mai mare o reprezinta fondurile alocate la ”Bunuri si servicii ”, “Reparatii curente” si “Obiecte de inventar”
Pentru lucrari de investitii in exercitiul bugetar 2008 nu au fost alocate fonduri.
In anul 2008 din fondurile Consiliului Judetean Suceava au fost alocate pentru Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ‘’Bucovina’’ al Judetului Suceava suma de 300.000 lei. Pentru „Bunuri si servicii” suma de 110.000 lei a asigurat functionarea in conditii de economie a mijloacelor auto aflate in exploatare, a legaturilor de instiintare cu comitetele locale pentru situatii de urgenta.
Din cele repartizate la „Active nefinanciare”, in valoare de 190.000 lei s-a achizitionat un microbuz de 8+1 locuri si un „Debitmetru-dozimetru pentru radiatii fotonice gama si x”, mijloace necesare pentru prevenirea si interventia in situatii de urgenta.

V. GREUTATI SI DISFUNCTII
In indeplinirea atributiilor conferite de lege inspectoratul s-a confruntat si cu unele greutati si disfunctii determinate, in principal de:
- Aparitia frecventa a situatiilor cand se schimba destinatia constructiilor sau profilul tehnologic, fara a se adopta masurile de protectie conform noilor conditii;
- Nesolutionarea de catre proiectanti a conditiilor impuse in fisele tehnice;
- Starea precara a sistemului de instiintare si alarmare pentru situatii de urgenta, la nivelul comunitatilor locale, incomplet (acopera numai 40% la nivelul centrelor de comuna), depasit fizic si moral si care nu a putut fi modernizat din lipsa fondurilor;
- lipsa ori insuficienta retelelor de alimentare cu apa a autospecialelor de interventie, in majoritatea localitatilor judetului;
- perceptia deformata privind rolul si responsabilitatile serviciilor voluntare in gestionarea situatiilor de urgenta, la nivelul comunitatilor locale, precum si insuficienta resurselor financiare alocate pentru operationalizarea lor.

VI. DIRECTII PRIORITARE DE ACTIUNE PENTRU 2009
Pentru anul 2008 scopul principal al tuturor activitatilor ramane cresterea nivelului de securitate a vietii cetatenilor, proprietatii si mediului, iar directiile prioritare de actiune vor urmari:
A. COMUNE
1. Cresterea rolului si competentei Sistemul de management judetean pentru situatii de urgenta in gestionarea riscurilor existente in zona de competenta
Actiuni si activitati
a. Actualizarea componentei Comitetului Judetean de pentru Situatii de Urgenta
b. Pregatirea membrilor cu functii de conducere in cadrul Centrului national si al Centrului zonal de pregatire in managementul situatiilor de urgenta
c. Planificarea, organizarea si desfasurarea de aplicatii de cooperare cu tematica specifica riscurilor existente si cu implicarea unui numar mare de forte participante

2. Redimensionarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta la nivel local si judetean
Actiuni si activitati
a. Determinarea locatiilor in care se poate evacuat populatia afectata
b. Stabilirea locurilor in care se pot organiza tabere de sinistrati in situatii de urgenta si intocmirea unei hati cu locurile de dispunere ale acestora
c. Achizitionarea de catre fiecare localitate a cel putin un cort de 6x6m in anul 2009 pentru a putea fi folosite in organizarea unei tabere de sinistrati
d. Desfasurarea unui exercitiu cu participarea membrilor CJSU privind modul de organizare si functionare a unei tabere de sinistrati

3. Operationalizarea Centrului Judetean de Conducere si Coordonare a Interventiei
Actiuni si activitati
a. Stabilirea locatiei unde va functiona CJCCI;
b. Dotarea cu mijloace necesare functionarii centrului;
c. Stabilirea componentei personalului care face parte din CJCCI;
d. Consolidarea echipei CJCCI prin antrenamente in conducerea interventiilor pe timpul situatiilor de urgenta

4. Prevenirea situatiilor de urgenta generate de riscuri naturale
Actiuni si activitati
a. Identificarea si delimitarea zonelor expuse riscului la inundatii si alunecari de teren in Planurile Urbanistice Generale de la toate localitatile;
b. Intretinerea lucrarilor si amenajarilor de aparare impotriva inundatiilor si realizarea unora noi in zonele expuse riscului;
c. Actualizarea planurilor de aparare in vederea unei gestionari eficiente a situatiilor de urgenta determinate de manifestarea riscului specific;
d. Desfasurarea de activitati preventive la gospodariile populatiei de catre Serviciile voluntare pentru situatii de urgenta prin compartimentul de prevenire pentru reducerea numarului de incendii

5. Identificarea surselor potentiale de risc de pe teritoriul judetului si stabilirea masurilor operative de actiune pentru limitarea efectelor acestora impreuna cu institutiile ce asigura functiile de sprijin din carul C.J.S.U. ;
Actiuni si activitati
a. Monitorizarea permanenta a operatorilor economici ce intra sub incidenta HGR 804/2007 privind accidentele majore in care sunt implicate substante periculoase, prin executarea cu regularitate de controale si inspectii colective din care sa faca parte reprezentati ai GNM, APM si ISU;
b. Verificarea periodica a iazurilor de decantare a sterilului de catre comisii mixte ale SGA si ISU;
c. Verificarea zonelor cu potential marit de producere a inundatiilor precum si a lucrarilor de aparare impotriva acestora de catre personalul de specialitate din cadrul SGA impreuna cu reprezentantii ISU;
d. Stabilirea zonelor cu alunecari de teren active care pot sa afecteze populatia, caile de comunicatii sau pot pune in pericol cursurile de apa;

6. Realizarea unui sistem de instiintare, avertizare si alarmare a populatiei modern si eficace pe intreg teritoriul judetului
Actiuni si activitati
a. Achizitionarea de catre fiecare localitate a unui sistem de alarmare modern in asa fel incat sa nu mai existe zone neacoperite;
b. Incheierea de protocoale si actualizarea celor existente pentru transmiterea de mesaje de avertizare catre populatie prin intermediul mass media;
c. Desfasurarea de exercitii complexe cu comitetele locale pentru situatii de urgenta in transmiterea si receptionarea mesajelor de instiintare alarmare;
d. Asocierea comitetelor locale pentru situatii de urgenta in vederea accesarii de fonduri europene pentru asigurarea si reinoirea la nivelul fiecarei localitati a sistemelor de alarmare in cazul producerii situatiilor de urgenta;

7. Pregatirea studentilor, elevilor, populatiei si salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta
Actiuni si activitati
a. Actualizarea protocolului cu Inspectoratul Scolar Judetean privind pregatirea elevilor in domeniul situatiilor de urgenta
b. Pregatirea populatiei prin exercitii de alarmare publica planificate si executate la toate localitatile;
c. Pregatirea salariatilor in domeniul situatilor de urgenta conform prevederilor legale

8. Orientarea practica a procesului de formare si pregatire continua a personalului serviciilor de urgenta si a specialistilor din cadrul comunitatilor locale, operatorilor economici si al institutiilor in acord cu prevederile actelor normative specifice managementului situatiilor de urgenta, cu accent pe specializarea in domeniul gestionarii pe tipuri de risc;
Actiuni si activitati
a. Intocmirea tematicii de pregatire a SVSU si SPSU pentru anul 2009 si inaintarea acesteia spre aprobare catre presedintele CJSU.
b. Desfasurarea activitatilor de pregatire lunare cu accent pe partea practica si inchegarea echipelor de interventie;
c. Desfasurarea concursurilor profesionale etapa zonala si judeteana cu angrenarea tuturor serviciilor voluntare si private pentru situatii de urgenta

9. Perfectionarea activitatilor desfasurate in domeniul relatiilor internationale, cresterea aportului acestor activitati la modernizarea conceptiei de indeplinire a atributiilor, precum si la adoptarea unor forme, metode si proceduri mai eficiente in domeniul prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta.
Actiuni si activitati
a. Continuarea activitatilor in cadrul parteneriatul international Prutul de Sus privind prevenirea situatiilor de urgenta la care participa Romania Ucraina si Republica Moldova;
b. Participarea prin IGSU in cadrul activitatilor internationale de pregatire si interventie cu forte si mijloace specializate din cadrul serviciilor profesioniste si voluntare pentru situatii de urgenta
c. Dezvoltarea parteneriatului bilateral cu forte similare
d. Intocmirea la nivelul fiecarei localitati a atlasului catastrofelor naturale, folosind o metodologie unitara, in vederea realizarii acestui atlas al catastrofelor naturale se va folosi personal calificat si specializat care sa fie instruit in mod unitar
e. Formularea conceptului de protectie comuna transfrontaliera a mediului si harta contra catastrofelor naturale

B. SPECIFICE
1. Intensificarea activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta la operatorii economici, institutii si localitati, in vederea reducerii numarului de evenimente produse din neglijenta acestora
Actiuni si activitati
a. Reorganizarea activitatilor preventive in cadrul inspectiei judetene cu accent pe pregatirea elevilor, salariatilor si populatiei in domeniul situatiilor de urgenta;
b. Identificarea operatorilor economici cu risc ridicat in producerea de accidente tehnologice cu implicatii majore in randul populatiei pentru desfasurarea de controale preventive complexe;
c. Implicarea mai accentuata a componentei preventive din carul serviciilor voluntare si private pentru situatii de urgenta in controlul gospodariilor populatiei;

2. Controlul implementarii legislatiei in domeniul situatiilor de urgenta la administratia publica locala, institutii si operatori economici:
Actiuni si activitati
a. Acordarea de asistenta tehnica privind organizarea pentru situatii de urgenta a localitatilor, institutiilor si operatorilor economici;
b. Avizarea serviciilor voluntare si private pentru situatii de urgenta precum si sectoarele de competenta ale acestora
c. Verificarea modului cum sunt alocate si folosite fondurile destinate situatiilor de urgenta

3. Optimizarea functionarii in bune conditii a centrului operational prin dezvoltarea capacitatilor conceptuale, de analiza si sinteza a acestuia, in scopul indeplinirii misiunilor si sarcinilor;
Actiuni si activitati
a. Actualizarea regulamentului de organizare si functionare a ISU si a fisele posturilor centrului operational judetean pentru acoperirea intregii problematici cu personalul care il are la dispozitie;
b. Organizarea de antrenamente de comandament pe harta pentru dezvoltarea capacitatii de analiza si evaluare a situatiilor de urgenta
c. Organizarea si desfasurarea exercitiilor si aplicatiilor cu trupe avand in vedere tipuri de risc existe pe teritoriul judetului;

4. Cresterea calitatii factorului uman din serviciului profesionist pentru situatii de urgenta;
Actiuni si activitati
a. Adaptarea procesului de pregatire la particularitatile inspectoratului si coordonarea acestuia de catre ofiteri cu experienta in domeniu,
b. Identificarea personalului care necesita pregatire manageriala superioara si selectionarea acestuia pentru participarea la cursuri in domeniu desfasurate in institutiile de invatamant ale ministerului de resort sau in cele civile;
c. Pregatirea permanenta a personalului operativ pentru crearea si mentinerea deprinderilor in lucru cu tehnica din dotare;
d. Pregatirea intregului personal in acordarea primului ajutor intoxicatilor si inecatilor pentru a putea interveni cu profesionalism atunci cand situatia o impune;

5. Elaborarea unor proceduri privind gestionarea eficienta a activitatilor , misiunilor si actiunilor de interventie in cazul aparitiei unor stari generatoare sau producerii unor situatii de urgenta , precum si pentru informarea completa si reala a structurilor administratiei publice locale si opiniei publice.
Actiuni si activitati
a. Stabilirea modului de actiune a fortelor destinate interventiei in situatii de urgenta pe tipuri de riscuri
b. Intocmirea planurilor de cooperare cu celelalte forte care participa la interventie in situatii de urgenta pentru a stabili modul de conjugare a efortului in timp si spatiu in vederea cresterii eficientei si dirijarea efortului in zonele mai grav afectate;
c. Monitorizarea transporturilor de deseuri periculoase in vederea stabilirii celor mai eficace procedee de actiune in cazuri de urgenta;

6. Crearea unui sistem integrat si eficient de interventie, format din fortele proprii si cele cu care se coopereaza, in scopul realizarii unei interventii graduale eficiente
Actiuni si activitati
a. Folosirea fortelor disponibile inclusiv a modulelor de descarcerare, ambulanta si formatiunea de protectie civila si in mod judicios functie de misiunea primita;
b. Specializarea personalului subunitatilor de interventie pentru a actiona pe tipuri de riscuri in functie de situatia creata;
c. Stabilirea sectoarelor de interventie cu fortele cu care se coopereaza in planurile de cooperare pentru evitarea suprapunerilor si conducerea unitara a acestora;
d. Realizarea unui sistem de comunicatii la dezastre pentru a putea fi folosit atat de fortele ISU cat si de cele venite in sprijin;

7. Cresterea capacitatii de lupta si a operativitatii detasamentelor si garzilor de interventie detasate, pentru asigurarea protectiei populatiei , bunurilor si a mediului impotriva efectelor negative ale situatiilor de urgenta din zona de competenta;
Actiuni si activitati
a. Recunoasterea principalelor tipuri de riscuri din raioanele de interventie a detasamentelor si garzilor de pompieri in vederea stabilirii procedeelor de actiune;
b. Recunoasterea principalelor obiective economice sure de risc la incendiu in vederea stabilirii modului de intrebuintarea a fortelor pe variante de actiune;
c. Efectuarea antrenamentelor complexe de interventie cu folosirea in mod eficient a caracteristicilor tehnici din dotare;

8. Continuarea demersurilor pentru dotarea cu materiale, tehnica si echipamente de interventie necesare indeplinirii misiunilor din ce in ce mai complexe ale inspectoratului.
Actiuni si activitati
a. Solicitarea de fonduri pentru dotarea inspectoratului cu autospeciale de stins incendii
b. Repartizarea pentru dotarea subunitatilor cu autosanitare tip B la sosirea acestora in inspectorat;
c. Inlocuirea si casarea materialelor uzate din dotarea tehnicii inspectoratului;
d. Mentinerea tehnicii din dotare in stare de operativitate prin executarea la timp a lucrarilor de intretinere si exploatare in cadrul subunitatilor si a lucrarilor de reparatii de catre echipa de intretinere si reparatii imobile

9. Continuarea procesului de profesionalizare, pregatire si specializare a personalului inspectoratului (tutela profesionala cu noii angajati, completarea posturilor neocupate din sursa interna si externa).
Actiuni si activitati
a. Selectionarea candidatilor pentru sustinerea examenului de admitere in invatamantul militar superior
b. Analiza incadrarii personalului si selectionarea candidatilor pentru ocuparea posturilor vacante din sursa interna sau externa in functie de necesitatile operative ale inspectoratului;
c. Planificarea personalului inspectoratului la cursuri de pregatire organizate de catre Ministerul administratiei si internelor si de catre IGSU
d. Organizarea si desfasurarea tutelei profesionale pentru personalul nou incadrat sau mutat pe o noua functie.

10. Folosirea in mod judicios a fondurilor financiare puse la dispozitia inspectoratului de catre IGSU.
Actiuni si activitati
a. Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli pe baza analizei fondurilor existente si necesitatilor inspectoratului
b. Cheltuirea eficienta a fondurilor cu respectarea legislatiei in domeniul achizitiilor publice
c. Asigurarea fondurilor necesare indeplinirii misiunilor de prevenire, interventie si de informare publica in cadrul inspectoratului.
d. Verificarea notelor de fundamentare privind necesitatea, oportunitatea, realitatea, legalitatea si economicitatea cheltuielilor materiale

VII. CONCLUZII
Rezultatele obtinute in domeniile prevenirii si a interventiilor in situatii de urgenta nu ar fi fost posibile daca eforturile personalului Inspectoratului nu ar fi fost sprijinite printr-o colaborare deosebita de catre Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, Institutia Prefectului, Consiliul Judetean, Inspectoratul judetean de Politie, Inspectoratul judetean de Jandarmi, autoritatile locale de la nivelul municipiilor, oraselor si comunelor si nu in ultimul rand de catre mass-media care a contribuit la educarea preventiva a cetatenilor judetului privind securitatea la incendii si a modului de interventie in caz de situatii de urgenta.
Problematica pe linie profesionala de la nivelul detasamentelor de pompieri si compartimentelor functionale a fost analizata in cadrul activitatilor de evaluare, prilej cu care au fost identificate punctele forte, dar si cele slabe ale muncii desfasurate, preluandu-se propunerile efectuate de personal, care sa contribuie la imbunatatirea activitatii pentru anul 2009.
Echipa manageriala a Inspectoratului, va continua sa sprijine toate demersurile si intentiile profesionale ale subordonatilor sai, in cadrul unui act de conducere interactiv si practic, care sa asigure ritmul si eficienta lucrului individual si in echipa.INSPECTOR SEF
Colonel,
Lulciuc Lucel

Apel unic de urgenţă
Ministerul Administratiei si Internelor
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
Prefectura Suceava
Consiliul Judeţean Suceava
Inspectoratul judeţean de Poliţie Suceava
Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Suceava
FOTO

FOTO

FOTO

FOTO

<FOTO